h

Onze speerpunten

Boxtel sociaal

Regelingen voor arme kinderen verder uitbreiden. Meer mensen moeten in aanmerking komen voor minimaregelingen. Meer (kwetsbare) mensen moeten aan een baan geholpen worden. Sociale uitvoering van thuiszorg, jeugd- en ouderenzorg. Verbetering van de schulddienstverlening.
 

Meer betaalbare huur- en koopwoningen

De SP streeft naar realisering van 300 sociale huurwoningen en enkele honderden betaalbare koopwoningen.
 

Aantrekkelijker centrum en stimulering economie

Herinrichting centrum afronden, waaronder autoluwe Markt. Extra parkeergelegenheid op binnenterrein gemeentehuis. Verfraaiing winkelstraten en aanloopstraten (met name Stationsstraat) naar het centrum. Gemeente blijft economie stimuleren en kleine ondernemers en zzp'ers ondersteunen.
 

Boxtel duurzaam

Inzetten op energiebesparing en duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie.
Geen boringen naar schaliegas. Meer duurzame bedrijven.
 

Leefbare wijken

Gemeente blijft investeren in wijkverbetering, met actieve inbreng en zeggenschap van bewoners. Voldoende speelplekken voor de jeugd. Effectievere aanpak van buurtoverlast.

U bent hier