h

Nieuws van de afdeling

24 april 2018

SP stelt vragen over huisvesting arbeidsmigranten

In oktober is de SP naar aanleiding van buurtenquêtes begonnen met aandacht te vragen voor buurtoverlast. Een deel van deze overlast bleek een gevolg te zijn van de plaatsing van grote groepen arbeidsmigranten op locaties die zich daar niet voor lenen. Later bleek dat dit speelt in meerdere wijken in Boxtel. 

Lees verder
8 april 2018

Bewoners Duinendaal zorgen samen met jongeren De Lasalle en Koraal Groep voor vergroening wijk

Foto: SP

Drie jaar geleden organiseerde wethouder Eric van den Broek samen met bewoners in Duinendaal een huiskamerbijeenkomst met bewoners van de wijk. In die bijeenkomst kwamen allerlei ideeën aan de orde, waaronder een suggestie om de toegang van het centrum aan die kant mooi te vergroenen. Dat idee van bewoners kwam later vanuit twee buurtbewoners concreet terug en heeft afgelopen vrijdag geleid tot prachtige vergroening van de toegang tot de wijk.

Lees verder
6 april 2018

Drempelverlaging leidt tot minder overlast Van Hornstraat

Foto: SP

De gemeente heeft een drempelverlaging uitgevoerd in het midden van de Van Hornstraat.   Hierdoor is de overlast van bonkende auto's voor bewoners aanzienlijk teruggedrongen. Een bewoner bedankte in een mail de wethouders van Wanrooij (Inbox) en van den Broek (SP).

Lees verder
5 april 2018

SP over vervolgproces coalitievorming: ‘onderzoek nu eerst voortzetting huidige coalitie’

In de afgelopen twee weken heeft BALANS als partij met de grootste raadsfractie na de verkiezingen van 21 maart, het initiatief genomen in het proces rondom de coalitievorming. Na twee gespreksrondes is het Balans niet gelukt om voldoende basis te leggen voor een coalitie die inhoudelijk en getalsmatig op draagvlak in de Gemeenteraad kan nemen. De SP heeft daarom vorige week donderdag aan BALANS laten weten dat wat de SP betreft Combinatie95 nu het initiatief neemt. Dinsdagavond leidde dat tot een openbare raadsbijeenkomst, waarin alle partijen de mogelijkheid kregen de verkiezingsuitslag te duiden en hun visie op het vervolgproces naar voren te brengen.

Lees verder
3 april 2018

SP stelt vragen over verplaatsing kunstwerk

Foto: SP

De SP-fractie heeft vragen aan het college van B. en W. gesteld over de voorgenomen verplaatsing van het kunstwerk ‘In gesprek’ van kunstenares Marga de Brey bij Dommeloord langs het pad de Lange Loop, naar het parkje achter winkelcentrum Oosterhof. Er is geen overleg geweest met omwonenden en Kunststichting. 

Lees verder
2 april 2018

BALANS was eerst voor fietstunnel en pas later voor autotunnel

aar aanleiding van het verkiezingsdebat van 16 maart onderzocht Henk van der Zee van Brabants Centrum of BALANS in het verleden voor of tegen een autotunnel onder de dubbele overweg was. Hij komt op 22 maart tot de conclusie dat BALANS vanaf 2008  voor een autotunnel en tegen een fietstunnel is geweest. Een onbegrijpelijke en vooral onjuiste conclusie, aldus de wethouders Peter van de Wiel (Combinatie 95) en Eric van den Broek (SP). SP-bestuurslid Willem van Meurs schreef de volgende ingezonden brief die in Brabants Centrum van 29 maart te lezen was. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier