h

Nieuws uit 2010

22 december 2010

Maatregelen na SP-buurtenquête in Stationsbuurt

De gemeente gaat een aantal maatregelen uitvoeren om de leefbaarheid van de Stationsbuurt te verbeteren. Daarmee worden heel wat aanbevelingen uit het SP-rapport van 2009 over de buurtenquête Stationsbuurt overgenomen.

Lees verder
20 december 2010

Eindelijk aanpak van laaggeletterdheid in Boxtel

De gemeente is samen met bedrijven en instellingen gestart met het concreet aanpakken van laaggeletterdheid in Boxtel. Dat is het gevolg van een in 2009 unaniem aangenomen motie van de gemeenteraadsfractie van de SP.

Lees verder
8 december 2010

SP in actie tegen vlieglawaai

De Boxtelse SP heeft de voorbije jaren vaak bij het gemeentebestuur aandacht gevraagd voor de stijgende overlast van vliegverkeer dat over Boxtel raast. Met name vanuit de wijken Oost en In Goede Aarde hebben al veel Boxtelaren bij de SP-fractie aan de bel getrokken. Inmiddels hebben de Brabantse SP-afdelingen op initiatief van de SP- Statenfractie de handen ineen geslagen. De SP gaat de overlast van vlieglawaai in de gehele provincie in kaart brengen en bij het provinciebestuur aan de bel trekken.

Lees verder
26 november 2010

Geen spoortunnel bij Leenhoflaan

Dinsdag werd in de gemeenteraad gediscussieerd over het nieuwe bestemmingsplan Noord. Dit bestemmingsplan voorziet onder meer in de inrichting van het gebied rondom de Leenhoflaan, waar wethouder Van der Zanden in zijn verkeersplannen een tunnel heeft geprojecteerd. Vanuit het nieuwe bestemmingsplan is dat echter niet mogelijk, zo werd in de raadsvergadering duidelijk.

Lees verder
22 november 2010

SP Ledenwerkgroep Oirschot-de Beerzen overhandigd meer dan 500 handtekeningen aan wethouder en directeur Woningbedrijf Oirschot

De SP Ledenwerkgroep Oirschot-de Beerzen heeft op maandag 15 november maar liefst 502 handtekeningen overhandigd aan wethouder Piet Machielsen van de gemeente Oirschot. Het pak handtekeningen was vergezeld van een brief met daarin nogmaals een uiteenzetting van de zorgen die de werkgroep heeft en deelt met honderden andere mensen in de gemeente Oirschot.

Lees verder
16 november 2010

Boxtel stopt 35 inburgeringstrajecten, SP stelt vragen

Bij de Boxtelse SP-fractie is melding gemaakt van het feit dat Boxtel 35 lopende inburgeringstrajecten tijdelijk heeft stopgezet. Het ingehuurde bedrijf dat de opleidingen verzorgde is eind september failliet gegaan. De SP wil de inburgeraars niet in de kou laten staan en heeft kritische vragen gesteld over de aanbesteding van de inburgeringsopleiding en hoe het nu verder moet met de Boxtelse inburgeraars.

Lees verder

Pagina's

U bent hier