h

Nieuws uit 2008

23 december 2008

SP-fractie pleit voor vrijliggend voetpad Maastrichtsestraat

De Boxtelse SP-fractie heeft het College van B&W in een brief opgeroepen om naast het fietspad aan de Maastrichtsestraat een vrijliggend voetpad te realiseren. Nu maken zowel voetgangers als fietsers gebruik van de het pad aan de Maastrichtsestraat en dat leidt tot onveilige situaties.

Lees verder
17 december 2008

SP tevreden met uitkomsten verkeersdebat

Gisteren heeft in de Boxtelse Gemeenteraad de finale discussie over het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) plaatsgevonden. De SP plaatst de verkeersdiscussie al jarenlang in het licht van een betere leefbaarheid van alle Boxtelse wijken. De voorgestelde maatregelen in het GVVP werden in overgrote meerderheid door de Gemeenteraad aangenomen. De plannen voor een Westelijke parallelweg A2 nabij wijk Oost werden mede op aandringen van de SP-fractie aangevuld met een extra onderzoek naar de leefbaarheid.

Lees verder
12 december 2008

Bewoners Kalksheuvel krijgen vrachtwagenverbod

Eindelijk is er een duidelijke eerste stap gezet in het oplossen van de verkeersoverlast in Buurtschap Kalksheuvel. In de commissievergadering Ruimtelijke Zaken debatteerden de Boxtelse politici over het voornemen van het College van B&W, om in Kalksheuvel een proef te doen met een verbod op doorgaand vrachtverkeer. Na een stevig debat stemde alle partijen in met de proef. De SP enquêteerde twee weken geleden de bewoners van Kalksheuvel en uit dat onderzoek blijkt dat 96 procent van de bewoners voor een vrachtwagenverbod is. De SP is dan ook blij met de uitkomst van het debat.

Lees verder
10 december 2008

700 mantelzorgers krijgen bloemetje van de gemeente

In de week van 19 januari krijgen ruim 700 mantelzorgers een bloemetje van de gemeente Boxtel. Daarmee wil de gemeente hen bedanken voor de hulp die ze bieden aan andere mensen. De SP staat achter dit sympathieke gebaar van de gemeente.

Lees verder
8 december 2008

Verkeersmaatregelen In Goede Aarde en Ridder van Cuijkstraat naar aanleiding van SP-enquêtes

In de Einstein- en Huijgensstraat zijn op verschillende plaatsen verkeersremmende verhogingen aangelegd. In de Ridder van Cuijkstraat wil het college van B&W een parkeerverbod instellen voor het gedeelte tussen de Van Hornstraat en Van Merheimstraat. Beide maatregelen dienen om de verkeerveiligheid te waarborgen. Allebei de maatregelen worden in de rapporten van de SP-wijkenquêtes Munsel/In Goede Aarde en Breukelen genoemd als aanbeveling. De SP is verheugd dat deze aanbevelingen in daden zijn omgezet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier