h

Verkeersmaatregelen In Goede Aarde en Ridder van Cuijkstraat naar aanleiding van SP-enquêtes

8 december 2008

Verkeersmaatregelen In Goede Aarde en Ridder van Cuijkstraat naar aanleiding van SP-enquêtes

In de Einstein- en Huijgensstraat zijn op verschillende plaatsen verkeersremmende verhogingen aangelegd. In de Ridder van Cuijkstraat wil het college van B&W een parkeerverbod instellen voor het gedeelte tussen de Van Hornstraat en Van Merheimstraat. Beide maatregelen dienen om de verkeerveiligheid te waarborgen. Allebei de maatregelen worden in de rapporten van de SP-wijkenquêtes Munsel/In Goede Aarde en Breukelen genoemd als aanbeveling. De SP is verheugd dat deze aanbevelingen in daden zijn omgezet.

Drempels Einstein- en Huijgensstraat
Met name bewoners uit de Einstein- en Huijgensstraat gaven in de enquête aan dat er in hun straten veel te hard gereden werd en dat het wachten was op ongelukken. In de aanbevelingen stelde de SP voor om hier verkeersremmende maatregelen te treffen, bijvoorbeeld in de vorm van bloembakken. In Brabants Centrum liet wethouder Van Erp weten dat er zeker geen drempels zouden komen. Des te opmerkelijker is het dat inmiddels in deze straten diverse brede drempels gerealiseerd zijn. Fractievoorzitter Eric van den Broek:’Het maakt ons niet uit of het bloembakken of drempels zijn. Belangrijk is dat er verkeersremmers aangelegd zijn die de verkeersveiligheid verbeteren. Het is goed dat het college uiteindelijk toch naar de bewoners geluisterd heeft.’

Einsteinstraat
Toch brede drempels in de Einsteinstraat.

Parkeerverbod gedeelte Ridder van Cuijkstraat
Eén van de aanbevelingen in het rapport van de SP-wijkenquête Breukelen was om in de Ridder van Cuijkstraat een parkeerverbod in te stellen voor het gedeelte tussen de Van Hornstraat en Van Merheimstraat. Vlak om de hoek bij de drukke T-splitsing met de Van Hornstraat staan altijd auto’s die het uitzicht belemmeren en voor onveilige situaties zorgen, aldus bewoners. Ook deze aanbeveling gaat het college overnemen. Als extra argument stelt het college dat het parkeerverbod ook bedoeld is om de bereikbaarheid van woningen voor hulpdiensten te verbeteren. Het zal nog wel even duren voordat het verbod daadwerkelijk van kracht wordt omdat de wettelijke bezwaarschriftenprocedure afgewacht moet worden.

SP-enquête laat hoog woonplezier zien, maar er kan nog veel verbeterd worden in de wijken Munsel, Selissen en In Goede Aarde.
Bewoners uit Van Hornstraat en Ridder van Cuijkstraat zijn verkeersoverlast zat.
SP-enquête: Breukelen mist supermarkt en heeft veel last van (vracht)verkeer.

U bent hier