h

Leerlingenvervoer

 

30 juni 2014

SP tevreden met uitvoering leerlingenvervoer

De SP-fractie in de gemeenteraad is tevreden met de manier waarop dit jaar het taxivervoer voor leerlingen in het speciaal onderwijs is geregeld. Leidde de chaotische uitvoering van vorig jaar nog tot grote onrust, woede en stress bij ouders, dit jaar zijn ouders tevreden over de gang van zaken.

Lees verder
31 maart 2014

Raadsfractie SP stelt vragen over regionale samenwerking passend onderwijs en positie leerlingenvervoer

De kersverse nieuwe raadsfractie van de SP heeft vandaag ambtelijke vragen gesteld over de regionale samenwerking (in de regio Den Bosch, Haaren, Boxtel, Zaltbommel Vught, Maasdriel, St Michielsgestel en Schijndel) in het passend onderwijs en de consequenties die deze samenwerking voor het leerlingenvervoer heeft. Op 1 mei wordt er een beleidsstuk vastgesteld, waarin de positie van het leerlingenvervoer op het eerste oog marginaal beschreven is. Het leerlingenvervoer is tot op heden dan ook een verantwoordelijkheid van afzonderlijke gemeenten.

Lees verder
14 maart 2014

SP maakt zich in het verkiezingsprogramma hard voor beter leerlingenvervoer

De SP heeft in de verkiezingscampagne werk gemaakt van het streven naar betere afspraken over het leerlingenvervoer. In de onderwijsparagraaf zijn verschillende voorstellen opgenomen over het leerlingenvervoer. Afgelopen maanden is veel commotie over de nieuwe verordening op het leerlingenvervoer, waar verschillende bezuinigingsmaatregelingen in zijn verwerkt.

Lees verder
14 januari 2014

SP vraagt opnieuw aandacht voor leerlingenvervoer

De Boxtelse SP-fractie heeft gisteren in de commissie maatschappelijke zaken opnieuw aandacht gevraagd voor de problemen in het leerlingenvervoer. Bij de behandeling van de aandachtspuntenlijst (afsprakenlijst) benadrukte commissielid Eric van den Broek van de SP dat er tot op heden weinig gedaan is met de kritiek die ouders en de SP een aantal maanden geleden naar voren hebben gebracht over de verordening voor het  leerlingenvervoer, de communicatie vanuit het gemeentebestuur en de behandeling van individuele aanvragen. De SP benadrukte nogmaals dat de gemeente hier extra aandacht aan moet besteden.

Lees verder
11 september 2013

SP woedend over gemeentelijk persbericht leerlingenvervoer

De Boxtelse SP-fractie heeft afgelopen maandag in de commissie maatschappelijke zaken woedend gereageerd op een persbericht van de gemeente over het leerlingenvervoer. In een persbericht dat vlak voor de commissievergadering werd uitgegeven stelt de gemeente dat 9 op de 10 aanvragen om leerlingenvervoer zijn gehonoreerd en dat er slechts sprake is van een klein groepje klagers. 'Een klap in het gezicht van de mensen die zo boos zijn en in onzekerheid zitten', reageerde een zeer boze SP-fractievoorzitter Eric van den Broek. Om daaraan toe te voegen dat ook nog eens 29% van de aanvragen niet eens is afgehandeld.

Lees verder
10 september 2013

'Leerlingenvervoer moet beter'

Gisteren werd in de commissie maatschappelijke zaken opnieuw gediscussieerd over de nieuwe beleidsregels voor het leerlingenvervoer. Deze nieuwe beleidsregels hebben deze zomer tot veel beroering geleid bij ouders die een voorziening voor leerlingenvervoer hebben aangevraagd. Gisteren was de publieke tribune van raadzaal andermaal goed gevuld met belangstellenden. Verschillende ouders spraken wederom in met vaak emotionele verhalen.

Lees verder
27 augustus 2013

SP met ouders woedend over leerlingenvervoer

De publieke tribune van de Boxtelse raadzaal zat maandagavond vol met ouders die boos zijn over de strengere toepassing van het beleid voor leerlingenvervoer. De Boxtelse SP-fractie verzocht samen met D66 en CDA om de extra ingelaste commissievergadering, om de ontstane onrust bij ouders en kinderen te bespreken. Vijf ouders spraken in en hielden een emotioneel en indrukwekkend betoog over de gevolgen van het strengere beleid.

Lees verder
20 augustus 2013

Extra vergadering commissie maatschappelijke zaken over onrust leerlingenvervoer

Er komt een extra vergadering over de ontstane onrust bij ouders en kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. De fractie van de SP heeft daar samen met D66 voor gepleit, nadat de SP het leerlingenvervoer al eerder aan de kaak stelde via diverse kritische vragen. De extra vergadering zal nu plaatsvinden op maandag 26 augustus aanstaande om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Lees verder
14 augustus 2013

Leerlingenvervoer blijft onrust en vragen oproepen

De nieuwe beleidsregels in het leerlingenvervoer blijven bij ouders onrust en vragen oproepen. Naar aanleiding van de beantwoording door het college van vragen van SP en D66, heeft de fractie van de SP inmiddels nog een aantal aanvullende vragen. Met name het feit dat de gemeente bij de beoordeling gebruik maakt van een extern medisch adviseur van de MO-groep stuit veel ouders tegen de borst. De SP vraagt zich tevens af wat de toegevoegde waarde van de MO-groep is bovenop de verklaring van ouders zelf, de mening van de school en verklaringen van deskundigen als psychologen of orthopedagogen.

Lees verder
5 augustus 2013

Boxtelse fracties SP en D66 willen debat en snelle actie leerlingenvervoer

De fracties van de SP en D66 hebben aan de leden van het college en de gemeenteraad gevraagd om de commissievergadering maatschappelijke zaken toch door te laten gaan, om te kunnen debatteren over het leerlingenvervoer. De bezuinigingen en veranderde (strengere) beoordelingscriteria c.q. richtlijnen, hebben de afgelopen maanden tot veel commotie bij ouders geleid. En ouders zitten nu vlak voor het schooljaar nog steeds in onzekerheid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier