h

SP tevreden met uitvoering leerlingenvervoer

30 juni 2014

SP tevreden met uitvoering leerlingenvervoer

De SP-fractie in de gemeenteraad is tevreden met de manier waarop dit jaar het taxivervoer voor leerlingen in het speciaal onderwijs is geregeld. Leidde de chaotische uitvoering van vorig jaar nog tot grote onrust, woede en stress bij ouders, dit jaar zijn ouders tevreden over de gang van zaken.

Ouders en SP trekken aan de bel in 2013

In juni 2013 werd de SP benaderd door een aantal ouders van kinderen die op het speciaal onderwijs zitten en gebruik maken van gesubsidieerd taxivervoer. De gemeente wilde toen kost wat kost bezuinigingen doorvoeren zonder daarover overleg te voeren en zonder al te veel rekening te houden met de specifieke gezinssituatie. Het leidde tot grote onrust, woede en stress onder de ouders. Met name de SP zette deze kwestie op de politieke agenda en in de publiciteit. Er volgden enkele commissievergaderingen met daarin huilende moeders en hevig geschrokken politici. De SP stelde voor om in het vervolg beter te overleggen met betrokken ouders. 

Tevreden ouders in 2014

Nu, een jaar later, is de stemming compleet veranderd. Er is overleg geweest in een klankbordgroep van ouders die door de gemeente is ingesteld. De procedure is nu op tijd gestart en ook verbeterd, onder andere met een verkorte aanvraag voor leerlingen die vorig jaar al vervoer hadden. Ouders hebben nu de goedkeuring van de gemeente gekregen ruim vóór de zomervakantie, terwijl een aantal vorig jaar de hele vakantie in de stress zat en pas in oktober uitsluitsel kreeg. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven is tevreden met de nieuw situatie: 'Goed dat we dit het vorig jaar aangekaart hebben. De gemeente heeft goed geluisterd en ouders bij het beleid betrokken. Dit is één van de voorbeelden van burgerparticipatie waar dit college van B&W zo veel waarde aan hecht. Op deze manier worden burgers medestanders in plaats van tegenstanders van de gemeente."

Reactie toevoegen

U bent hier