h
8 april 2018

Bewoners Duinendaal zorgen samen met jongeren De Lasalle en Koraal Groep voor vergroening wijk

Foto: SP

Drie jaar geleden organiseerde wethouder Eric van den Broek samen met bewoners in Duinendaal een huiskamerbijeenkomst met bewoners van de wijk. In die bijeenkomst kwamen allerlei ideeën aan de orde, waaronder een suggestie om de toegang van het centrum aan die kant mooi te vergroenen. Dat idee van bewoners kwam later vanuit twee buurtbewoners concreet terug en heeft afgelopen vrijdag geleid tot prachtige vergroening van de toegang tot de wijk.

Lees verder
6 april 2018

Drempelverlaging leidt tot minder overlast Van Hornstraat

Foto: SP

De gemeente heeft een drempelverlaging uitgevoerd in het midden van de Van Hornstraat.   Hierdoor is de overlast van bonkende auto's voor bewoners aanzienlijk teruggedrongen. Een bewoner bedankte in een mail de wethouders van Wanrooij (Inbox) en van den Broek (SP).

Lees verder
5 april 2018

SP over vervolgproces coalitievorming: ‘onderzoek nu eerst voortzetting huidige coalitie’

In de afgelopen twee weken heeft BALANS als partij met de grootste raadsfractie na de verkiezingen van 21 maart, het initiatief genomen in het proces rondom de coalitievorming. Na twee gespreksrondes is het Balans niet gelukt om voldoende basis te leggen voor een coalitie die inhoudelijk en getalsmatig op draagvlak in de Gemeenteraad kan nemen. De SP heeft daarom vorige week donderdag aan BALANS laten weten dat wat de SP betreft Combinatie95 nu het initiatief neemt. Dinsdagavond leidde dat tot een openbare raadsbijeenkomst, waarin alle partijen de mogelijkheid kregen de verkiezingsuitslag te duiden en hun visie op het vervolgproces naar voren te brengen.

Lees verder
3 april 2018

SP stelt vragen over verplaatsing kunstwerk

Foto: SP

De SP-fractie heeft vragen aan het college van B. en W. gesteld over de voorgenomen verplaatsing van het kunstwerk ‘In gesprek’ van kunstenares Marga de Brey bij Dommeloord langs het pad de Lange Loop, naar het parkje achter winkelcentrum Oosterhof. Er is geen overleg geweest met omwonenden en Kunststichting. 

Lees verder
2 april 2018

BALANS was eerst voor fietstunnel en pas later voor autotunnel

aar aanleiding van het verkiezingsdebat van 16 maart onderzocht Henk van der Zee van Brabants Centrum of BALANS in het verleden voor of tegen een autotunnel onder de dubbele overweg was. Hij komt op 22 maart tot de conclusie dat BALANS vanaf 2008  voor een autotunnel en tegen een fietstunnel is geweest. Een onbegrijpelijke en vooral onjuiste conclusie, aldus de wethouders Peter van de Wiel (Combinatie 95) en Eric van den Broek (SP). SP-bestuurslid Willem van Meurs schreef de volgende ingezonden brief die in Brabants Centrum van 29 maart te lezen was. 

Lees verder
22 maart 2018

Coalitie behoudt meerderheid, SP verliest een zetel

De SP miste bij de gemeenteraadsverkiezingen op een haar na de vierde zetel en komt uit op drie. De coalitie van Combinatie95, SP, D66 en Inbox behoudt met dertien zetels dezelfde meerderheid als in de afgelopen bestuursperiode. Balans zal als grootste partij de onderhandelingen starten. Omdat geen van de coalitiepartijen wil samenwerken met Balans ligt een voortzetting van de oude coalitie voor de hand.

Lees verder
20 maart 2018

SP verspreidt pamflet in Boxtel-Noord: 'U bent op het verkeerde been gezet over het verkeer'

Foto: SP

Bewoners in een aantal straten in Boxtel-Noord ontvingen gisteren een pamflet van de SP over een stemadvies van Stichting Bewonersbelangen Boxtel-Noord. Hiermee zijn bewoners nu wel juist geïnformeerd over de op handen zijnde verkeersplannen. Daarnaast roepen wij bewoners op om woensdag 21 maart op de SP te stemmen. 

Lees verder
19 maart 2018

Levendig slotdebat in raadszaal, BALANS plaatst zichzelf buitenspel

Foto: SP

Afgelopen vrijdag organiseerde Brabants Centrum in de raadszaal het slotdebat voor de plaatselijke verkiezingen. De lijsttrekkers gingen met elkaar in discussie over zaken als de zorg, infrastructuur (verkeer), economie en wonen. Lijsttrekkers Dave van de Ven en Eric van den Broek daagden hun collegalijsttrekkers regelmatig uit tot discussie. Meest opmerkelijke feit uit het debat was dat de lijsttrekker van BALANS, Mariëlle van Alphen, haar partij nagenoeg volledig buitenspel zette voor eventuele deelname aan een toekomstig College, door een breekpunt te maken van de door alle partijen omarmde fietstunnel bij de dubbele spoorwegovergang.

Lees verder
16 maart 2018

Confrontatie tussen SP en BALANS op de markt

Foto: SP

Op de vrijdagmarkt kwam het vanochtend bij de stands van verschillende politieke partijen tot een confrontatie tussen de SP en BALANS. Op een van hun borden stelde BALANS dat de SP en Combinatie 95 tegen de uitbreiding van winkelcentrum Oosterhof zijn, hetgeen een pertinente leugen is. SP-bestuurslid Willem van Meurs en lijsttrekker Eric van den Broek gingen verhaal halen bij Wim van der Zanden en Ton Jonkers van BALANS. Even knetterde het op de Boxtelse Markt. 

Lees verder
15 maart 2018

Drukbezochte middag seniorenbeleid

Foto: SP

SP-wethouder Eric van den Broek organiseerde woensdagmiddag samen met een vertegenwoordiging van de Adviesraad Sociaal Domein een drukbezochte bijeenkomst, om uiteindelijk een beleidsagenda voor Boxtelse senioren vast te stellen. Ruim 40 vertegenwoordigers van Boxtelse seniorenorganisaties discussieerden woensdag over de verschillende onderwerpen die in zo’n agenda terug moeten komen.

Lees verder

Pagina's