Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Boxtel

Voor jezelf, Voor elkaar

De SP vindt dat de bevolking op allerlei manieren meer betrokken moet worden in besluitvorming, omdat er dan gebruik gemaakt kan worden van de kennis en ervaring die in de samenleving aanwezig is. Besluiten kunnen daar alleen maar béter van worden. Wij zijn er dan ook trots op dat dit op dat dit in de afgelopen vier jaar op allerlei manieren is gelukt en verbeterd. Zo ging onze wethouder de wijken in, organiseerde hij huiskamergesprekken, werd beleid ontwikkeld met burgers in
klankbordgroepen en had hij veelvuldig persoonlijk contact met mensen.

Democratie betekent veel meer dan het recht om één keer in de vier jaar te mogen kiezen en daarna je mond dicht te moeten houden. Onze inzet voor de komende jaren is om het gemeentebestuur nog meer de wijken in te laten gaan. We zijn op de goede weg, maar het kan altijd beter. Een sterke SP is de beste garantie dat er naar u geluisterd wordt!!

Lijsttrekker: Eric van den Broek

Eric van den Broek (46) is sinds 2014 namens de SP wethouder voor zorg, sociale zaken, economie, wijkgericht werken en centrum-ontwikkeling.

1. Eric van den Broek

Wethouder Economie, werk, zorg en wijkgericht werken

Meer informatie

2. Dave van de Ven

Fractievoorzitter

Meer informatie

3. Rinze van der Veen

Raadslid

Meer informatie

4. Frans Sannen

Meer informatie

5. Hamid Omair

Meer informatie

6. Bert van Wordragen

Meer informatie

7. Marco Bressers

8. Marcel Smits

9. Nick Geerlings

10. Freek Claasen

11. Marije van Kuijk

12. Marion van de Oetelaar

13. Christian Hesen

14. Toon de Rouw

15. Hans van der Aa

16. Marion Fooy

17. Mia Lenders

18. Ger van Rijn

19. Jan Schelle

20. Leontine Bal

21. Janus Melis

22. Hélène van der Donk

23. Nicole van der Wijdeven

24. Erwin Krol

25. Jan van der Steen

26. Pierre van der velden

27. Jan van de Wiel

28. Henny van de Boogaard

29. Bert Broekman

30. Willie Meulendijks

31. Twan van Beers

32. Geert Strijbosch

33. Piet van Lievenoogen

34. Jozef Spierings

35. Jeanne van de Wiel

36. Sjaan Schellekens

37. Cor Peijnenburg

38. Bertie van Iperenburg

39. Anky Moonen

40. Willem van Meurs

Boxtel Sociaal

Regelingen voor arme kinderen verder uitbreiden. Meer mensen moeten in aanmerking komen voor minimaregelingen. Meer (kwetsbare) mensen moeten aan een baan geholpen worden. Sociale uitvoering van thuiszorg, jeugd- en ouderenzorg. Verbetering van de schulddienstverlening.

Meer betaalbare huur- en koopwoningen

De SP streeft naar realisering van 300 sociale huurwoningen en enkele honderden betaalbare koopwoningen.

Aantrekkelijker centrum en stimulering economie

Herinrichting centrum afronden, waaronder autoluwe Markt. Extra parkeergelegenheid op binnenterrein gemeentehuis. Verfraaiing winkelstraten en aanloopstraten (met name Stationsstraat) naar het centrum. Gemeente blijft economie stimuleren en kleine ondernemers en zzp'ers ondersteunen.

Boxtel duurzaam

Inzetten op energiebesparing en duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie.
Geen boringen naar schaliegas. Meer duurzame bedrijven.

Leefbare wijken

Gemeente blijft investeren in wijkverbetering, met actieve inbreng en zeggenschap van bewoners. Voldoende speelplekken voor de jeugd. Effectievere aanpak van buurtoverlast.

Inhoudsopgave:

Verkiezingsprogramma

Hieronder vindt u ons definitieve verkiezingsprogramma 2018-2022 zoals vastgesteld is door de algemene ledenvergadering van 4 januari 2018.

Verkiezingsprogramma SP Boxtel 2018-2022

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website