h
19 september 2019

SP-raadsleden: klachten stankoverlast Vion zijn toegenomen

Ondanks een op 2 juli unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad, waarin Vion dringend wordt verzocht om geur- en overlastvrij te werken, zijn ook na die tijd weer veel klachten binnengekomen. Dat is de conclusie van SP-raadsleden Frans Sannen en Rinze van der Veen na signalen van omwonenden en een gesprek met de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) die toezichthouder op Vion is. De raadsleden vragen zich af of Vion in staat zal zijn een einde te maken aan de overlast of zal volharden in de huidige werkwijze.

Lees verder
16 september 2019

Beginspraak leidt tot parkje aan de Dommel

Foto: SP

Boxtel krijgt er een nieuw parkje bij, namelijk op de plaats van het huidige grasveld bij de Dommel aan de Van der Voortweg. Via een zogeheten 'beginspraakprocedure' hebben buurtbewoners een mooi ontwerp gemaakt voor een groene ontmoetingsplek. SP-wethouder Eric van den Broek is in zijn nopjes met de beginspraak en het ontwerp voor het nieuwe parkje aan de Dommel.

Lees verder
9 september 2019

Boxtelse woningzoekenden gedupeerd door regionaal woningtoewijzingssysteem

Boxtelse woningzoekenden schrikken zich kapot als ze er achter komen dat hun kansen op een sociale huurwoning drastisch verminderd zijn ten opzichte van een paar maanden geleden. Dit is het directe gevolg van de invoering per 1 juli van het regionale woningtoewijzingssyteem www.woonserviceregionaal.nl. SP-raadlsid Rinze van der Veen vindt de opgelopen wachttijd van 10 jaar volstrekt onaanvaardbaar. De SP-fractie luidt de noodklok en heeft kritische vragen gesteld aan het college van B&W en de SP-afdeling  heeft een meldpunt in het leven geroepen.

Lees verder
28 augustus 2019

SP wil brede discussie over aanpak drugsoverlast

De SP-fractie wil een brede discussie over de aanpak van drugsgerelateerde overlast in en buiten de wijken. Bij onze buurtenquêtes door heel Boxtel blijven wij hierover meldingen krijgen van bewoners die bovendien het gevoel uitspreken dat er weinig aan de meldingen en overlast gedaan wordt. De SP-fractie vraagt een het gemeentebestuur om een brede discussie te organiseren via een beeldvormende raadsavond waarbij alle invalshoeken aan de orde komen.

Lees verder
26 augustus 2019

Duidelijkheid over bouwplan Apollopad na vragen SP

Het plan voor woningen op het terrein van de voormalige Beemdenschool aan het Apollopad  zal in het najaar in procedure worden gebracht. Dit antwoordt het college van B. en W. op vragen van de SP-fractie. In de buurtenquête van de partij werd veelvuldig de vraag gesteld waarom het met de plannen zo lang duurt. Door middel van een pamflet heeft de SP omwonenden op de hoogte gebracht.

Lees verder
19 augustus 2019

SP-wethouder Eric van den Broek blij met netwerkbijeenkomsten voor werkzoekenden in bibliotheek

Vanaf september start Babel, Bibliotheek Boxtel met zogeheten Walk&Talk-bijeenkomsten voor werkzoekenden. Elke eerste dinsdag van de maand worden er tips gegeven, kan er gepraat worden met andere werkzoekenden, het netwerk uitgebreid worden en vragen gesteld worden aan gastsprekers. De bijeenkomsten zijn gratis, evenals de koffie en thee. SP-wethouder Eric van den Broek is in zijn nopjes met dit initiatief.

Lees verder
14 augustus 2019

Taalhuis in bibliotheek om laaggeletterdheid aan te pakken

In Boxtel hebben ongeveer 3700 mensen moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. Met de vestiging van een laagdrempelig Taalhuis in de bibliotheek wil het gemeentebestuur deze laaggeletterdheid concreet gaan aanpakken, zodat ook deze inwoners mee kunnen (blijven) doen in de samenleving. SP-wethouder Eric van den Broek ziet een lang gekoesterde wens in vervulling gaan.

Lees verder
7 augustus 2019

SP op bres voor jeugdzorg

Volgens berichten in de media zouden er in de regio Noordoost-Brabant plannen zijn om jaarlijks 10 miljoen euro te korten op specialistische jeugdzorg. Hierdoor dreigen 125 tot 200 jongeren verstoken te worden van goede hulp. De SP-gemeenteraadsfractie maakt zich daarover grote zorgen en heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder
9 juli 2019

Wethouder Van den Broek lanceert id-boxtel

Foto: SP

Gisteren is op het dak van het gemeentewerf het initiatief id-boxtel gelanceerd. Wethouder Eric van den Broek overhandigde een notitieboekje met het logo id-boxtel aan Bas Doorn, directeur Rabobank Hart van De Meijerij. ‘Ondernemers kunnen duurzaamgeidsideeën zo meteen optekenen in hun notitieboek’, aldus de wethouder tijdens de presentatie.

Lees verder
25 juni 2019

25 nieuwe leden in Boxtel-Oost

De jaarlijkse ledenwervingsactie van de SP Boxtel heeft 25 nieuwe leden in de wijk Oost opgeleverd. Een resultaat waarmee voorzitter Willem van Meurs erg tevreden is.

Lees verder

Pagina's