SP Boxtel

SP Boxtel volop in actie voor het Nationaal ZorgFonds

01-12-2016Op zaterdag 26 november was de afdeling Boxtel van de SP volop in actie voor Het Nationaal ZorgFonds. Onder aanvoering van een aantal leden van de SP was een Boxtelse delegatie in Den Haag prominent aanwezig bij de Landelijke Aftrap van Het Nationaal ZorgFonds. Daarnaast stond de SP een aantal dagen op de Liever Thuis Beurs in Eindhoven.

› Lees verder

Huishoudelijke Hulp wordt uitgebreid

20-11-2016De gemeenten Sint-Michielsgestel, Boxtel, Haaren en Vught hebben samen een nieuwe driejarige overeenkomst gesloten om inwoners op maat te blijven ondersteunen bij hulp in de huishouding. De huishoudelijke hulptoelage komt te vervallen, maar er komen extra uren voor bijvoorbeeld een grote schoonmaak.en ook mantelzorgers blijven ondersteuning houden. SP-wethouder Eric van den Broek spreekt van een sociale regeling waarbij maatwerk geleverd wordt.

› Lees verder

Evaluatie Luchtkwaliteitsplan in 2017

16-11-2016In antwoord op vragen van de SP-fractie zegt het college van B. en W. toe dat er in 2017 een evaluatie komt van het Luchtkwaliteitsplan van 2011. Bij een eventuele update zullen nieuwe ontwikkelingen en suggesties van de SP betrokken worden. Raadslid Rinze van der Veen is tevreden met het antwoord.

› Lees verder

SP wil plan voor gehandicaptensport

12-11-2016Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 8 november heeft de SP-fractie een motie ingediend waarin het college word gevraagd om met een plan te komen om sport door mensen met een beperking te bevorderen en te promoten. De aanleiding daarvoor was een onderzoek door de SP onder sportclubs in Boxtel naar de mogelijkheden hiervoor en naar de bekendheid over de bestaande mogelijkheden. De motie is, met steun van het college van B&W, met algemene stemmen aangenomen.

› Lees verder

Wethouder Van den Broek deelt mantelzorgwaardering uit

11-11-2016Deze week heeft de gemeente Boxtel aan honderden mantelzorgers de mantelzorgwaardering uitgereikt. De mantelzorgers werden door SP-wethouder Eric van den Broek in het zonnetje gezet in een viertal publieksbijeenkomsten, waarin de mantelzorgers in een gezellige ambiance werden ontvangen. De mantelzorgwaardering werd tijdens de bijeenkomsten vervolgens persoonlijk door de wethouder of een medewerker van de gemeente overhandigd.

› Lees verder

Ga mee naar de landelijke Aftrap van het Nationaal ZorgFonds op 26 november in Den Haag

10-11-2016Op zaterdag 26 november vindt de landelijke aftrap plaats van de campagne voor een Nationaal ZorgFonds. Er zijn inmiddels al 203.000 steunbetuigingen binnengekomen. Het plaatselijk actiecomité en het bestuur de SP roepen sympathisanten op om naar Den Haag te gaan. De manifestatie begint om 12.00 uur op het Spuiplein met sprekers, muziek en spektakel.

› Lees verder

Wethouder start Pin-it-up-actie Dementievriendelijke Samenleving

09-11-2016SP-wethouder Eric van den Broek gaat als ambassadeur van het netwerk Dementievriendelijke Samenleving 'pins' opspelden bij lokale bekendheden die een dementievriendelijke samenleving een warm hart toedragen. Als eerste waren zijn collega wethouders aan de beurt.

› Lees verder

Geslaagde avond Nationaal ZorgFonds

27-10-2016Ondanks de afzeggingen van Tweede Kamerleden Renske Leijten en Henk van Gerven is de informatieavond over het Nationaal ZorgFonds toch goed verlopen. Daarvoor zorgden verpleegkundige Mariëlla van Wijnen en Johan Koelman van het comité Nationaal ZorgFonds. De ruim vijftig aanwezigen zorgden voor een levendige discussie. 

› Lees verder

SP-wethouder Eric van den Broek vraagt advies van arme kinderen

27-10-2016Wethouder van den Broek volgt een suggestie van het CDA op en gaat arme kinderen betrekken bij de aanpak van armoede. Het idee erachter is dat kinderen wellicht een originele en eigen oplossing hebben voor problemen. De wethouder is enthousiast.

› Lees verder

SP vraagt aandacht voor luchtkwaliteit in Boxtel

25-10-2016De SP-raadsfractie heeft in een brief aan het college van B&W voorgesteld om het huidige Luchtkwaliteitsplan, dat stamt uit 2011, te actualiseren. Dat is nodig omdat er sindsdien veel zaken veranderd zijn die te maken hebben met de kwaliteit van de lucht. Raadslid Rinze van der Veen is van mening dat schone lucht van levensbelang is en dat derhalve het Luchtkwaliteitsplan aangepast moet worden.

› Lees verder

Pagina's