SP Boxtel

Gemeente ondersteunt goede initiatieven

19-10-2016Inwoners of instanties met een goed initiatief voor de samenleving kunnen op ondersteuning rekenen van de gemeente. Deze stelt voor wijkinitiatieven structureel een bedrag van 100.000 euro beschikbaar. In 2016 en 2017 is er daarnaast jaarlijks 75.000 euro beschikbaar voor initiatieven op sociaal gebied die er op gericht zijn dat inwoners (jong en oud) langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. SP-wethouder Eric van den Broek roept bewoners en instanties op om met goede voorstellen  te komen. 

› Lees verder

26 Oktober informatieavond over Nationaal ZorgFonds met Renske Leijten

10-10-2016Het plaatselijk actiecomité NZF en de SP organiseren op woensdag 26 oktober een informatieavond over het Nationaal ZorgFonds. Prominent spreker is Tweede Kamerlid voor de SP, Renske Leijten. 

› Lees verder

Staatssecretaris: 'Geen onverantwoorde situatie met treinvervoer van gevaarlijke stoffen'

23-09-2016Het college heeft antwoord gegeven op vragen van Combinatie95 en SP over de overschrijding van het aantal treinen met gevaarlijke stoffen dat is toegestaan op de route Tilburg-Eindhoven. Hierin wordt gesteld dat de staatssecretaris heeft uitgesproken dat het geen onverantwoorde situatie is, maar dat de overschrijdingen teruggebracht moeten worden.

› Lees verder

College: 'Er is geen sprake van een zorgstop in Boxtel'

21-09-2016Het college van B&W ontkent in antwoord op vragen van SP, Combinatie95 en CDA met klem dat er in Boxtel een zorgstop zou zijn. Dit werd in de pers verondersteld nadat Boxtel negatief had geoordeeld over het plan om autistische jongeren onder te brengen op recreatiepark Dennenoord. SP-wethouder Eric van den Broek stelt dat het college graag actief meewerkt aan initiatieven als die passen binnen het gemeentelijk Wmo-beleid.

› Lees verder

Economisch stimuleringsbudget brengt Boxtelse economie op stoom

19-09-2016In de zomer van 2014 stelde het college van B&W een miljoen beschikbaar om de economie in Boxtel te stimuleren. Sindsdien zijn er verschillende initiatieven aangedragen. Groot en klein. Met het doel om de economie in Boxtel een stevige impuls te geven. De eerste resultaten hiervan zijn zichtbaar.

› Lees verder

Wethouder pleit voor verbetering burgerinspraak WMO

08-09-2016Deze week opende wethouder Eric van den Broek een regionale bijeenkomst voor WMO-adviesraden. De bijeenkomst stond in het teken van de evaluatie van de WMO, waarbij geïnventariseerd werd welke onderwerpen adviesraden naar de toekomst opgenomen willen zien in de actualisatie van het WMO-beleid. Wethouder Van den Broek benutte de bijeenkomst om ook iets te zeggen over de wijze waarop in Boxtel wordt geprobeerd om voortdurend mensen te betrekken bij beleid.

› Lees verder

Wethouder overhandigt voucher voor ijsbaan

28-08-2016SP-wethouder Eric van den Broek overhandigde afgelopen dinsdag een voucher aan ondernemer Mark van de Moosdijk als ondersteuning van diens initiatief om met de kerstperiode een ijsbaan te realiseren langs de Dommel achter de Zwaanse Brug. SP-wethouder Eric van den Broek is blij met het initiatief en ondersteunt het plan vanuit de gemeente voor maximaal 20.000 Euro. 

› Lees verder

Wethouder Eric van den Broek ontvangt resultaten enquête Stationsstraat

24-08-2016De heer Pieter Tielen uit de Stationsstraat overhandigde op 18 augustus de resultaten van een enquête over de Stationsstraat aan SP-wethouder Eric van den Broek. Deze sprak zijn waardering uit voor de manier waarop belanghebbenden betrokken worden bij het aantrekkelijker maken van de Stationsstraat en gaat zeker gebruik maken van de uitkomsten van de enquête.

› Lees verder

SP-wethouder van den Broek opent ontspannen middag voor mantelzorgers

22-08-2016Wethouder Eric van den Broek opende onlangs een ontspannen middag voor mantelzorgers op het Gildeterrein. Hij deed dat samen met Gildekoning Guus Eltink en Hoofdman Jaques Habraken. Vanuit de mantelzorgers waren positieve reacties te horen over het gemeentelijk beleid. 

› Lees verder

94 steunbetuigingen voor nationaal zorgfonds op Selissenwal

21-08-2016Vrijwilligers van het comité Nationaal ZorgFonds en de SP haalden afgelopen zaterdag bij supermarkt Plus 94 steunbetuigingen op om in Nederland te komen tot één Nationaal ZorgFonds zonder zorgverzekeraars, zonder eigen risico en met GGD, tandarts en fysiotherapeut terug in het basispakket.

› Lees verder

Pagina's