h
20 maart 2018

SP verspreidt pamflet in Boxtel-Noord: 'U bent op het verkeerde been gezet over het verkeer'

Foto: SP

Bewoners in een aantal straten in Boxtel-Noord ontvingen gisteren een pamflet van de SP over een stemadvies van Stichting Bewonersbelangen Boxtel-Noord. Hiermee zijn bewoners nu wel juist geïnformeerd over de op handen zijnde verkeersplannen. Daarnaast roepen wij bewoners op om woensdag 21 maart op de SP te stemmen. 

Lees verder
19 maart 2018

Levendig slotdebat in raadszaal, BALANS plaatst zichzelf buitenspel

Foto: SP

Afgelopen vrijdag organiseerde Brabants Centrum in de raadszaal het slotdebat voor de plaatselijke verkiezingen. De lijsttrekkers gingen met elkaar in discussie over zaken als de zorg, infrastructuur (verkeer), economie en wonen. Lijsttrekkers Dave van de Ven en Eric van den Broek daagden hun collegalijsttrekkers regelmatig uit tot discussie. Meest opmerkelijke feit uit het debat was dat de lijsttrekker van BALANS, Mariëlle van Alphen, haar partij nagenoeg volledig buitenspel zette voor eventuele deelname aan een toekomstig College, door een breekpunt te maken van de door alle partijen omarmde fietstunnel bij de dubbele spoorwegovergang.

Lees verder
16 maart 2018

Confrontatie tussen SP en BALANS op de markt

Foto: SP

Op de vrijdagmarkt kwam het vanochtend bij de stands van verschillende politieke partijen tot een confrontatie tussen de SP en BALANS. Op een van hun borden stelde BALANS dat de SP en Combinatie 95 tegen de uitbreiding van winkelcentrum Oosterhof zijn, hetgeen een pertinente leugen is. SP-bestuurslid Willem van Meurs en lijsttrekker Eric van den Broek gingen verhaal halen bij Wim van der Zanden en Ton Jonkers van BALANS. Even knetterde het op de Boxtelse Markt. 

Lees verder
15 maart 2018

Drukbezochte middag seniorenbeleid

Foto: SP

SP-wethouder Eric van den Broek organiseerde woensdagmiddag samen met een vertegenwoordiging van de Adviesraad Sociaal Domein een drukbezochte bijeenkomst, om uiteindelijk een beleidsagenda voor Boxtelse senioren vast te stellen. Ruim 40 vertegenwoordigers van Boxtelse seniorenorganisaties discussieerden woensdag over de verschillende onderwerpen die in zo’n agenda terug moeten komen.

Lees verder
14 maart 2018

Wethouder lanceert campagne tegen Armoede

Foto: SP

Wethouder Eric van den Broek van de SP lanceerde vandaag een uitgebreide publiciteitscampagne om armoede in Boxtel terug te dringen. Er komen diverse posters en een nieuwe folder om de armoederegelingen opnieuw voor het voetlicht te brengen. De gemeente probeert zo het gebruik van armoederegelingen te vergroten. Een van de doelstellingen in het onlangs vastgestelde armoedebeleid is het tegengaan van het niet-gebruik van voorzieningen. Een jarenlange door de SP-fractie bepleite doelstelling.

Lees verder
13 maart 2018

College investeert 100.000 Euro in gevelbeleid centrum

Ondernemers in het kernwinkelgebied van Boxtel en een deel van de Stationsstraat kunnen binnenkort beroep doen op een subsidieregeling om hun gevel te verbeteren. In totaal wordt 100.000 euro voor het gevelbeleid beschikbaar gesteld. Initiatiefnemers, pandeigenaren en ondernemers in het centrum kunnen een deel van hun verbouwingskosten, tot een subsidiebedrag van maximaal 5.000 euro, door de gemeente laten financieren.

Lees verder
12 maart 2018

SP op de bres voor verkeersveiligheid Selissenwal

Naar aanleiding van de buurtenquête in de wijk Selissenwal vraagt de SP-fractie aan het college van B&W om eens goed te kijken naar drie onveilige verkeerssituaties in de wijk Selissenwal. Het gaat om de Baanderherenweg, de hoek St. Jozefstraat – St. Severusstraat en de van Randerodestraat. Tevens wordt gevraagd om in overleg met het wijkplatform en omwonenden te komen tot een verbetering van betreffende situaties. 

Lees verder
11 maart 2018

Wethouder opent SNS-winkel in Boxtelse centrum

Foto: SP

SP-wethouder Eric van den Broek heeft vrijdag een nieuwe SNS-winkel in het centrum van Boxtel geopend. De wethouder gaf aan blij te zijn met een nieuwe aanvulling op het Boxtelse winkelaanbod, maar stipte in zijn toespraak ook nog de maatschappelijke functie van banken aan.

Lees verder
10 maart 2018

IJzersterk optreden lijsttrekker Eric van den Broek in verkiezingsdebat

Foto: SP

Afgelopen donderdag vond in Cafe Rembrandt het eerste grote verkiezingsdebat van de verkiezingsstrijd in Boxtel plaats. Op uitnodiging van ondernemersvereniging SPIN debatteerden acht politiek leiders over uiteenlopende economische onderwerpen.

Lees verder
9 maart 2018

Wethouder van den Broek bezoekt moskee

Wethouder Eric van den Broek heeft vanmiddag na de gebedsdienst voor het middaggebed een grote groep bezoekers van de Elfath Moskee bij Hoogheem toegesproken. Aanleiding voor het gesprek is onder meer het nieuw neergezette armoedebeleid, dat de wethouder meer bekend wil maken bij verschillende groepen mensen in Boxtel.

Lees verder

Pagina's