h
10 februari 2021

SP vraagt aandacht voor brief Klankbordgroep overlast Vion

Op 17 januari verzond de Klankbordgroep van Boxtelaren die de aanpak overlast VION volgt, een vragenbrief naar VION, College van B&W en de Gemeenteraad. De SP wil dat de Gemeente en VION werk maken van de vele vragen vanuit de Klankbordgroep. De SP-fractie heeft er vragen over gesteld aan het demissionaire College van B&W. ‘Er moet actie komen, ook vanuit de partijen die over een nieuwe coalitie onderhandelen’, aldus fractievoorzitter Eric van den Broek’.

Lees verder
2 februari 2021

Kritiek SP op digitale toegankelijkheid kerntakendiscussie

De raadsfractie van de SP maakt zich grote zorgen over het ingezette traject burgerparticipatie kerntakendiscussie. Er zijn signalen vanuit de bevolking dat de gekozen methode (bijna louter via een bewerkelijke digitale weg) niet erg toegankelijk en zeker niet laagdrempelig is, vooral niet voor kwetsbare groepen. De fractie heeft hierover vragen gesteld aan het huidige demissionaire college van B&W en het beoogde nieuwe college van Balans, C95 en Inbox. SP-fractievoorzitter Eric van den Broek wil het proces kerntakendiscussie een paar weken uitstellen. 

Lees verder
1 februari 2021

Start verkiezingscampagne SP in wijk Oost

Foto: SP

Op 17 maart zijn er verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. Afgelopen zaterdag startte de SP overal in het land de verkiezingscampagne door in de wijken huis- aan-huis aan te bellen en volledig coronaproof het gesprek met de mensen aan te gaan en folders uit te delen. In Boxtel werd door vrijwilligers gestart in de Dr. de Brouwerlaan en omgeving.
Het thema van de SP is een Eerlijker Nederland. Daarvoor is een sterke SP noodzakelijk.

Lees verder
30 januari 2021

SP en PvdA/Groenlinks willen strakkere aanpak geuroverlast VION

Bijna twee jaar terug, in mei 2019 beloofde Vion aan het College de stank te gaan onderzoeken. Kort daarna nam de raad de motie aan om ‘Vion niet meer te willen ruiken’ aan. Inmiddels is de geuroverlast door Vion onderzocht, maar nog steeds niet opgelost. VION wil de geuroverlast onder meer oplossen door het plaatsen van een hogere schoorsteen om de luchtverontreiniging meer te verspreiden. De Boxtelse fracties van SP en PvdA/Groenlinks pleiten in een gezamenlijke brief aan het College voor een veel grondigere aanpak en ook veel meer maatregelen om de geuroverlast te bestrijden door deze bij de bron aan te pakken. 

Lees verder
21 januari 2021

Oorverdovend stil in coalitiebesprekingen

Het is al maanden stil rondom de coalitiebesprekingen, na de herindelingsverkiezingen die op 18 november van het vorige jaar plaatsvonden. De Boxtelse SP-fractie schreef er twee weken geleden al een brief over, maar dat leidt vooralsnog niet tot meer duidelijkheid. ‘Het blijft tot dusver oorverdovend stil’, aldus fractievoorzitter Eric van den Broek.

Lees verder
16 januari 2021

SP vraagt aandacht voor kwetsbare groepen in kerntakendiscussie

De SP heeft afgelopen dinsdag tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de positie van kwetsbare groepen in de Boxtelse kerntakendiscussie. Omdat deze groep ook na de raadsvergadering van afgelopen dinsdag onvoldoende aan bod dreigt te komen in de burgerparticipatie tijdens het proces tot het voeren van een kerntakendiscussie, heeft de SP hier nu ook schriftelijke vragen over gesteld en voorstellen voor gedaan.

Lees verder
23 december 2020

Attentie voor vrijwilligers

Foto: SP

Zo'n 50 vrijwilligers hebben van het SP-bestuur een attentie gekregen voor hun grote inzet in het afgelopen jaar. De attentie bestaat uit een Tomaat-tas met daarin allerlei lekkernijen en een bedankbrief van het bestuur. Dit werd door de vrijwilligers zeer gewaardeerd.

Lees verder
21 december 2020

Gemeente en ondernemers ondertekenen Samenwerkingsovereenkomst Ladonk

Foto: SP

De Gemeente en ondernemers van bedrijventerrein Ladonk gaan via een samenwerkingsovereenkomst het vestigings- en investeringsklimaat van het bedrijventerrein Ladonk versterken. Het is het sluitstuk van de al jarenlange discussie tussen Ondernemersvereniging SPIN (voormalige WeB) en de Gemeente Boxtel. Vrijdag-ochtend tekenden vertegenwoordigers van ondernemers en Gemeente de overeenkomst in een Coronaproof setting. SP-wethouder Eric van den Broek van Economische Zaken is zeer tevreden met deze uitkomst: ‘Een nieuwe positieve club ondernemers pakt hiermee de handschoen op’.

Lees verder
3 december 2020

Wethouder met rollator door de wijk

Foto: SP

Wethouder Eric van den Broek van de SP heeft vanochtend in de buurt van seniorenwoningen- en complexen in het Centrum, de toegankelijkheid van de trottoirs getst. Op uitnodiging van een bezorgde bewoner uit de Van Hornstaete liepen beide met rollator een rondje door de Van Hornstraat, Baroniestraat, Annastraat en Maria van Dieststraat. De wandeling ging over verschillende schots en scheef liggende trottoirtegels. ‘Ik pak dit meteen op, als ik straks terug ben in het Gemeentehuis’, aldus Eric van den Broek.

Lees verder
2 december 2020

SP wil Boxtelse gedupeerden Toeslagenaffaire ontzien

Boxtel kent vijf gedupeerden in het Toeslagenschandaal. Landelijk is een voorstel van de SP overgenomen om een aantal gedupeerden alvast een bedrag van 750 euro uit te keren, zodat ze nog een beetje Kerst kunnen vieren. SP-raadslid Rinze van der Veen roept het college van B&W op om deze eenmalige uitkering niet te verrekenen met hun (bijstands)uitkering.

Lees verder

Pagina's