h
8 juni 2016

SP: forse toename giftreinen onaanvaardbaar

Er komen veel meer en veel vaker gevaarlijke stoffen per trein door Boxtel dan is toegestaan. Dat maakte de NOS onlangs bekend. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven heeft vindt dit onaanvaardbaar en heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder
6 juni 2016

De Geitenwei wordt vuurwerkvrij!

In de raadsvergadering van dinsdag 31 mei heeft de SP-fractie, naar aanleiding van een petitie van omwonenden, aan burgemeester Mark Buijs gevraagd om een vuurwerkvrije zône te creëren rond de Geitenwei op Selissenwal. De burgemeester heeft gezegd dit voor elkaar te willen krijgen.

Lees verder
1 juni 2016

College onderzoekt verlaging eigen bijdrage WMO

In antwoord op vragen van de SP-fractie in het vragenuurtje van de gemeenteraad heeft wethouder Eric van den Broek toegezegd dat hij gaat bekijken of een verlaging van de eigen bijdrage in de zorg mogelijk en wenselijk is.

Lees verder
27 mei 2016

SP-wethouder Eric van den Broek neemt initiatief voor Klankbordgroep Seniorenbeleid

Foto: SP

In de onlangs gehouden beeldvormende raadsbijeenkomst over het seniorenbeleid heeft wethouder Eric van den Broek ouderenorganisaties en belangstellenden uitgenodigd om deel te nemen aan een Klankbordgroep die snel aan de slag gaat om een actieplan op te stellen. 

Lees verder
26 mei 2016

SP-wethouder: overschot zorggelden blijven beschikbaar voor kwetsbare groepen

Het college van B&W heeft besloten dat het overschot van ongeveer 800.000 euro op het budget van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gereserveerd blijft voor kwetsbare groepen in de Wmo, jeugdzorg, ouderenzorg, minima en mensen met een arbeidsbeperking. SP-wethouder Eric van den Broek is daar tevreden over.

Lees verder
11 mei 2016

Huishoudelijke Hulptoelage wordt voortgezet

Het bijkopen van extra uren huishoudelijke hulp (huishoudelijke hulptoelage) voor 5 euro per uur blijft ook in de komende jaren mogelijk in Boxtel. Dit heeft het college van B&W geantwoord op vragen van de SP-fractie. Dit tot tevredenheid van SP-wethouder Eric van den Broek en SP-fractievoorzitter Dave van de Ven. 

Lees verder
11 mei 2016

Zorg, zonder eigen risico

Foto: SP

In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het. Maar er staat een boete van € 385,- op ziek zijn: het eigen risico. De zorg is veel te bureaucratisch. En aan de marketing van zorgverzekeraars en het jaarlijkse overstapcircus worden miljarden verspild. De kwaliteit gaat omlaag, de kosten omhoog.

Lees verder
10 mei 2016

SP verspreidt 3500 Huurkranten

Foto: SP

SP-vrijwilligers hebben 3500 Huuractiekranten verspreid onder huurwoningen. Hiermee wil de SP Boxtelse huurders informeren over het landelijke huurbeleid van de VVD-PvdA regering en het standpunt van de SP. Tevens staat er een interview in met SP-wethouder Eric van den Broek over de Boxtelse situatie.

Lees verder
1 mei 2016

Geen huurverhoging voor de laagste inkomens in Boxtel

Woonstichting St. Joseph heeft aangekondigd dat de huren voor mensen met de laagste inkomens per 1 juli niet omhoog zullen gaan. Huurders die gebruik maken van de minimaregeling(en) van de gemeente hoeven geen huurverhoging te betalen. De andere huurders met een inkomen tot € 44.360 gaan maximaal 0,6% (de inflatie) meer betalen. Die verhoging hangt overigens af van de huurprijs die er nu betaald wordt en de kwaliteit van de woning. Passen huur en kwaliteit bij elkaar, dan komt er geen huurverhoging. SP-raadslid Rinze van der Veen spreekt van een nette regeling.
 

Lees verder
29 april 2016

Jeugdloon wordt vanaf 21 jaar afgeschaft

Vorige week maakte minister Asscher (Sociale zaken en Werkgelegenheid) op een persconferentie bekend dat de leeftijdsgrens van het jeugdloon wordt verlaagd van 23 naar 21 jaar. Ook gaat het loon voor 18, 19 en 20-jarigen omhoog. Dit deed hij onder druk van de jongeren van Young & United die maandenlang harde acties voerden.

Lees verder

Pagina's