h
5 november 2020

Boxtels werkbezoek Lilian Marijnissen in het teken van Corona

Foto: SP

Aankomende vrijdag 6 november brengt fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer Lilian Marijnissen een bezoek aan Boxtel. Samen met de Boxtelse wethouder en lijsttrekker Eric van den Broek bezoekt de landelijke SP-voorvrouw een bezoek aan de Weekmarkt, spreekt een aantal ondernemers over de huidige Coronaperiode, brengt een bezoek aan het Wereldhuis en spreekt een aantal vrijwilligers bij de Voedselbank. Uiteraard is het bezoek Coronaproof en worden de maatregelen die afgelopen dinsdag door het Kabinet werden uitgevaardigd, tijdens het bezoek volledig gerespecteerd.

Lees verder
4 november 2020

SP-motie verhoging minimumloon aangenomen

De Boxtelse gemeenteraad gaat er bij de regering op aandringen om het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur. Tevens gaat het college van B&W vragen aan bedrijven en organisaties die voor de gemeente werken om hetzelfde te doen. Dat is de uitkomst van een motie van de SP-fractie die gesteund werd door de meerderheid van de gemeenteraad. Het huidige minimumloon is te laag, aldus fractievoorzitter Dave van de Ven. 

Lees verder
2 november 2020

SP schenkt 2400 mondkapjes aan de Voedselbank

Foto: SP

SP-wethouder Eric van den Broek en raadslid Rinze van der Veen hebben vanmorgen 2400 mondkapjes overhandigd aan Gulay Bicici, één van de coördinatoren van de Voedselbank. Met deze schenking wil de SP bevorderen dat ook mensen die het niet al te breed hebben kunnen voldoen aan het dringende advies van het kabinet om mondkapjes te dragen in alle binnenruimtes, aldus Van der Veen. De actie is mede tot stand gekomen met de belangeloze hulp van DA drogisterij Van den Biggelaar.

Lees verder
26 oktober 2020

Boxtel kleurt Rood met SP-sandwichborden

Foto: SP

Gisteren plaatsten vrijwilligers de eerste sandwichborden in Boxtel. Boxtel kleurt onder het motto "Hou Boxtel Sociaal', langzaam maar zeker Rood.

Lees verder
22 oktober 2020

Verkiezingscampagne op stoom

Foto: SP

Twee weken geleden trapte SP-lijsttrekker Eric van den Broek, samen met alle andere Boxtelse lijsttrekkers de verkiezingscampagne ten behoeve van de herindelingsverkiezingen op 18 november af. Aanleiding voor de herindelingsverkiezingen is de opdeling van de Gemeente Haaren, waardoor per 1 januari aanstaande Esch bij Boxtel komt. De inzet van de SP is helder: ‘Hou Boxtel Sociaal’! De komende weken zal Boxtel rood kleuren van onder anderen honderden verkiezingsaffiches.

Lees verder
21 oktober 2020

SP-lijsttrekker pleit voor sociaal seniorenbeleid

Het seniorenbeleid stond centraal in het eerste verkiezingsdebat in De Walnoot. Lijsttrekker Eric van den Broek kan terugkijken op een prima optreden. Hij pleitte voor een sociaal seniorenbeleid voor alle ouderen, met als speerpunt de ondersteuning van  kwetsbare ouderen met beperkingen en/of een smalle beurs.

Lees verder
16 oktober 2020

Speelruimteplan klaar, besluitvorming uitgesteld

Het afgelopen jaar is door SP-wethouder Eric van den Broek en de ambtelijke ondersteuning hard gewerkt aan een nieuwe versie van het Speelruimteplan. Het ‘oude’ Speelruimteplan liep van 2008 tot en met 2018 en is destijds nog gepresenteerd door de SP-voorganger van Van den Broek, namelijk Ger Wouters. In het nieuwe Speelruimte zijn onder andere aanvullende maatregelen meegenomen op gebied van natuurlijke speelplekken, toegankelijkheid voor kinderen en ouders met een beperking, betere benutting van de openbare ruimte en aanpassing aan de leeftijdsopbouw in de wijken. Twee weken geleden zou over het Speelruimteplan in de Gemeenteraad besloten worden, maar met name de toekomstige financiering zou extra geld vergen en dat past niet in de afspraken die met de Gemeenteraad zijn gemaakt over de zogenaamde Kerntakendiscussie die in het eerste kwartaal van 2021 zal gaan plaatsvinden.

Lees verder
5 oktober 2020

SP presenteert verkiezingsprogramma ‘Hou Boxtel Sociaal’

Foto: SP

SP-lijsttrekker Eric van den Broek presenteerde namens het bestuur van de afdeling afgelopen weekend het Boxtelse verkiezingsprogramma ‘Hou Boxtel Sociaal’. ‘De komende bestuursperiode zullen alle zeilen bijgezet moeten worden om het sociale gezicht van Boxtel te behouden en een grote SP is daar hard voor nodig’, zegt Eric van den Broek over de inzet tijdens de verkiezingen.

Lees verder
2 oktober 2020

Vrijwilligers delen 7500 SP-kranten uit

In de maand oktober zullen tientallen vrijwilligers 7500 SP-kranten in Boxtel verspreiden. In deze krant, die in heel Nederland huis aan huis verspreid wordt, zet de SP haar landelijke politieke standpunten over tal van onderwerpen uiteen. De rode draad in de krant is dat het in Nederland eerlijker moet.

Lees verder
29 september 2020

SP sponsort Voedseltuin

Het bestuur van SP Boxtel heeft in haar laatste bestuursvergadering besloten om de Voedseltuin met een geldbedrag te sponsoren. Het bestuur concludeerde dat de Voedseltuin een belangrijk sociaalmaatschappelijk project is en het verdient om ondersteund te worden. Raadslid Frans Sannen is enthousiast over het werk van de Voedseltuin.

Lees verder

Pagina's