h

SP vraagt aandacht voor kwetsbare groepen in kerntakendiscussie

16 januari 2021

SP vraagt aandacht voor kwetsbare groepen in kerntakendiscussie

De SP heeft afgelopen dinsdag tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de positie van kwetsbare groepen in de Boxtelse kerntakendiscussie. Omdat deze groep ook na de raadsvergadering van afgelopen dinsdag onvoldoende aan bod dreigt te komen in de burgerparticipatie tijdens het proces tot het voeren van een kerntakendiscussie, heeft de SP hier nu ook schriftelijke vragen over gesteld en voorstellen voor gedaan.

De eerst drie maanden van dit jaar start de Boxtelse gemeenteraad een zogenaamde kerntakendiscussie op. In die discussie gaat de gemeenteraad met elkaar bespreken wat zij vinden wat wel of niet tot het gemeentelijke takenpakket dient te behoren. De SP is bang dat deze kerntakendiscussie vooral een verkapte bezuinigingsoperatie gaat worden, waarbij vooral het sociaal beleid in Boxtel ter discussie zal komen te staan.

‘Alles op alles’

Fractievoorzitter Eric van den Broek van de SP vindt dat er veel meer moet worden gedaan om met name kwetsbare burgers (senioren, allochtonen, jongeren, laaggeletterden) meer bij de kerntakendiscussie te betrekken: ‘Wij hebben al eerder kenbaar gemaakt - o.a. in de aanloop naar de verkiezingen, maar ook op andere informatiemomenten- dat wij ons grote zorgen maken over de positie van kwetsbare burgers in de kerntakendiscussie. De financiële problemen waar Boxtel nu tegen aanloopt zijn in hoge mate te wijten aan bezuinigingen die door de landelijke overheid zijn doorgevoerd. Onder het mantra van decentraliseren, het schuiven van meer taken naar gemeenten en het niet evenredig aanpassen van de bijdrage uit het gemeentefonds, zijn vele gemeenten in financiële problemen gebracht. Kwetsbare burgers zijn daar de dupe van en dreigen daar nog meer de dupe van te worden, omdat dit bij gemeenten een van de knoppen is waar aan gedraaid kan worden. We moeten dan ook alles op alles zetten om kwetsbare burgers deel te laten nemen aan de Kerntakendiscussie. En we weten dat veel kwetsbare mensen moeite hebben met vaak bewerkelijke manieren van het gebruik van de digitale snelweg, de taal soms minder machtig zijn of waarbij het niet vanzelfsprekend is dat zij dagelijks (digitaal) het nieuws volgen of via die weg informatie vergaren. Denk maar aan grote groepen senioren, mensen met een smalle beurs, allochtonen, maar ook jongeren die gewoonlijk niet de social media van de gemeente afstruinen.’

Sociaal gezicht
De SP zal zich in de kerntakendiscussie vooral ook hard gaan maken voor het behoud van het sociale gezicht van Boxtel.

Reactie toevoegen

U bent hier