h

Verkeer

6 april 2018

Drempelverlaging leidt tot minder overlast Van Hornstraat

Foto: SP

De gemeente heeft een drempelverlaging uitgevoerd in het midden van de Van Hornstraat.   Hierdoor is de overlast van bonkende auto's voor bewoners aanzienlijk teruggedrongen. Een bewoner bedankte in een mail de wethouders van Wanrooij (Inbox) en van den Broek (SP).

Lees verder
24 augustus 2014

Verkeersbord Brugstraat-Spoorstraat verplaatst

Op verzoek van enkele bewoners van de Brugstraat is het verkeersbord dat het inrijden van gemotoriseerd verkeer in de Spoorstraat verbiedt, een aantal meters naar achteren verplaatst, zodat het voor automobilisten beter te zien is. Zo hoopt de gemeente te voorkomen dat auto's vanuit de Brugstraat de Spoorstraat in rijden.

Lees verder
22 augustus 2014

St. Joseph neemt maatregelen achter Baanderherenweg

Inmiddels heeft woonstichting St. Joseph maatregelen genomen tegen het hardrijden op het terrein achter de Baanderherenweg. Er zijn borden en drempels geplaatst.

Lees verder
24 juni 2014

St. Joseph pakt problemen hardrijden terrein achter Baanderherenweg samen met bewoners op

Naar aanleiding van een eerder bericht dat de SP vragen heeft gesteld over hardrijden op terrein achter de Baanderherenweg heeft Woonstichting St. Joseph contact opgenomen met een aantal bewoners.

Lees verder
12 juni 2014

SP stelt vragen over hardrijden op terrein achter Baanderherenweg

Bewoners van de 15 nieuwe huurwoningen aan de Baanderherenweg hebben aan de bel getrokken bij de SP omdat er veel te hard gereden wordt op de weg die tussen de achterkant van de huizen en de parkeerplaatsen ligt. De oproep werd ondersteund door een petitie die door alle bewoners is ondertekend. De SP heeft hierover ambtelijke vragen gesteld aan de gemeente.

Lees verder
10 juni 2014

Antwoorden aanvullende vragen gevolgen reconstructie Breukelsestraat: Tellingen en metingen eind 2014

Vorige week heeft de SP fractie antwoord gekregen op eerder gestelde ambtelijke vragen over de gevolgen van de reconstructie van de Breukelsestraat. In deze vragen vroeg de SP fractie of er een toename van verkeer was in de Pastoor Erasstraat en Parallelweg-Noord en het bekend was dat er erg hard werd gereden.

Lees verder
22 april 2014

SP stelt aanvullende vragen gevolgen reconstructie Breukelsestraat

Vandaag heeft de SP aanvullende vragen gesteld over de toename van het aantal voertuigen en het harde rijden in  de Pastoor Erasstraat en op de Parallelweg-Noord, sinds de reconstructie van de Breukelsestraat. Eerder stelde de SP al vragen tijdens het vragenhalfuurtje over het sluipverkeer in de Brugstraat.

Lees verder
10 april 2014

SP stelt sluipverkeer in de Brugstraat aan de kaak

De Boxtelse SP-fractie heeft afgelopen dinsdag in het vragenhalfuurtje de verkeerssituatie in de Brugstraat aan de kaak gesteld. Bewoners in de Brugstraat klagen steeds meer over  het sluipverkeer dat door de straat dendert op weg naar het station. Nu de Breukelsestraat sinds kort is ingericht als eenrichtingsweg, nemen veel autobestuurders de Brugstraat, om vervolgens via de Spoorstraat het station te bereiken.

Lees verder

U bent hier