h

SP-Motie 'Zonder geld geen gemeenten' breed gedragen

18 april 2024

SP-Motie 'Zonder geld geen gemeenten' breed gedragen

Afgelopen dinsdagavond is er op initiatief van de SP-fractie een motie vreemd aan de orde van de dag 'Zonder geld geen gemeenten' ingediend door zeven van de acht partijen.

De motie die SP-fractievoorzitter van der Veen ook wel 'Geen taken zonder knaken' noemt is een oproep naar de vier formerende partijen in Den Haag om in de toekomst voldoende middelen beschikbaar te stellen aan de gemeenten zodat deze hun taken kunnen blijven uitvoeren.

Brede steun, VVD als enige tegen
Als enige was de VVD tegen, en noemde het een 'landelijke kwestie'.

SP-fractievoorzitter van der Veen: "Prima dat er zo'n brede steun in de raad is voor deze motie. Het is dan ook zonde dat de VVD hier tegen heeft gestemd. Ondanks het feit dat lokale fracties van deze partij in andere gemeenten wel voor vergelijkbare moties hebben gestemd. De reden daarvoor is voor ons onduidelijk. Misschien omdat de landelijke partij op dit moment (vooralsnog zonder succes) in Den Haag aan de onderhandelingstafel zit? Hoe dan ook: Het plaatst deze fractie in ieder geval wel in een isolement."

Reactie toevoegen

U bent hier