h

Armoedebeleid

14 juli 2017

Unaniem instemming met Boxtelse aanpak kinderarmoede

Foto: SP

De Gemeenteraad heeft gisteren unaniem ingestemd met de beleidnotitie ‘Ieder kind moet kunnen meedoen’, die SP-wethouder Eric van den Broek samen met veel maatschappelijke organisaties, sportclubs, verenigingen, het onderwijs en jongerenwerk heeft opgesteld. In deze beleidsnotitie zijn een groot aantal voorstellen geformuleerd om de Kinderarmoede in Boxtel te bestrijden. ‘Dit is voor mij een heel belangrijk speerpunt uit mijn wethoudersportefeuille en ik ben blij dat we hier in deze bestuursperiode zo’n grote stappen in kunnen zetten. Ik ben heel blij met deze steun van de Gemeenteraad’, aldus een tevreden wethouder.

Lees verder
31 juli 2016

Motie SP maakt einde aan wachtlijst schulddienstverlening

Het gemeentebestuur trekt 25.000 euro uit voor het wegwerken van een wachtlijst van 32 mensen met schulden die aangewezen zijn op schulddienstverlening. Dit is het gevolg van een SP-motie die unaniem werd gesteund door de gemeenteraad. SP-raadslid Rinze van der Veen prijst de voortvarende aanpak van het college. 

Lees verder
8 augustus 2014

Nieuwe folder Minimaregelingen

Naar aanleiding van het initiatief van SP-wethouder Van den Broek  voor een nieuwe armoedenota is er een nieuwe geactualiseerde folder 'Minimaregelingen'  gemaakt om niet-gebruik van regelingen tegen te gaan. 

Lees verder
10 juli 2014

Wethouder SP zet armoede op de agenda

Vorige week vond op initiatief van SP-wethouder Eric van den Broek een publieksbijeenkomst plaats over armoedebeleid. Voor de bijeenkomst waren bewoners, belangenorganisaties en gemeenteraadsleden uitgenodigd om mee te denken over het thema armoede. Onderwerp van bespreking was een eerste versie van een Boxtelse armoedenota, waar iedereen commentaar op mocht geven. De goedbezochte bijeenkomst leverde diverse ideeën op en moet leiden tot nieuw armoedebeleid voor de gemeente Boxtel. In het beleid is een speciale rol weggelegd voor Boxtelse kinderen die in armoede opgroeien.

Lees verder

U bent hier