h

Wethouder SP zet armoede op de agenda

10 juli 2014

Wethouder SP zet armoede op de agenda

Vorige week vond op initiatief van SP-wethouder Eric van den Broek een publieksbijeenkomst plaats over armoedebeleid. Voor de bijeenkomst waren bewoners, belangenorganisaties en gemeenteraadsleden uitgenodigd om mee te denken over het thema armoede. Onderwerp van bespreking was een eerste versie van een Boxtelse armoedenota, waar iedereen commentaar op mocht geven. De goedbezochte bijeenkomst leverde diverse ideeën op en moet leiden tot nieuw armoedebeleid voor de gemeente Boxtel. In het beleid is een speciale rol weggelegd voor Boxtelse kinderen die in armoede opgroeien.

De eerste bijeenkomst van het al bestaande armoedenetwerk stond eigenlijk pas gepland in het najaar, maar dat was voor wethouder Eric van den Broek van de SP veel te laat. De Boxtelse SP-wethouder was daarover helder in zijn toelichting: ‘Bestrijding van armoede is één van de speerpunten in het beleidsprogramma van dit college. In het aankomende dekkingsplan is daar ook extra geld voor gereserveerd. Het is de bedoeling om te komen tot een concreet actieplan met concrete doelstellingen.’

Burgerparticipatie

De wethouder van de SP maakte duidelijk dat hij niet alleen snelheid wil om de bestrijding van armoede in Boxtel op te pakken, maar dat ook de Boxtelse burger daarbij betrokken dient te worden. ‘Vandaar deze eerste publieksbijeenkomst, zodat iedereen de kans krijgt om over dit thema mee te praten. Burgerparticipatie betekent dat beleid van onderop wordt gevormd, met de bewoners en de organisaties die daar dagelijks mee bezig zijn’, aldus wethouder Eric van den Broek.

Kinderen en armoede

Het is de bedoeling dat in het toekomstige armoedebeleid speciaal aandacht wordt besteed aan het thema kinderen in armoede. Wethouder Van den Broek zei er het volgende over: ‘Een op de negen kinderen groeit op in armoede. Voor een land als Nederland is dat schrijnend. Het college in Boxtel vindt dat onbestaanbaar en wij zullen daar in het beleid een speerpunt van maken.’

Veel reacties

Uit de zaal kwamen vorige week maandag veel suggesties en ideeën om het armoedebeleid in Boxtel verder aan te scherpen. Deze zullen op 1 oktober aanstaande leiden tot een nieuwe bijeenkomst van het armoedenetwerk, om de armoedenota verder aan te scherpen. Ook in de gemeenteraad afgelopen dinsdag werd positief gereageerd op de initiatieven van de wethouder van de 

Reactie toevoegen

U bent hier