h

Huur te duur

6 mei 2015

SP-onderzoek: Huren zijn te hoog

Voor veel huurders dreigt de huur onbetaalbaar te worden. Dat blijkt uit het onlangs door de SP gepresenteerde rapport 'Huur te Duur'. SP-Kamerlid Sadet Karabulut vindt dat minister Blok werk moet maken van huurverlaging en de verhuurdersheffing moet stoppen. Enkele tientallen huurders uit Boxtel deden mee aan het onderzoek. 

Lees verder
8 april 2015

Vragen SP over sociale woningbouw en woonlastenbeperking voor lage inkomens

De gemeente laten onderzoeken om zelf te investeren in de bouw van (en het realiseren van meer) sociale huurwoningen, daarbij het betaalbaar houden van de huren voor mensen met lage inkomens, is het idee achter de schriftelijke vragen die de SP gesteld heeft aan het college. Dit alles naar aanleiding van de antwoorden die directeur-bestuurder Rob Dekker (St. Joseph) gaf op eerder gestelde vragen van de SP én zijn recentelijke uitlatingen in de pers , waarbij hij de boxtelse politiek uitdaagde om deze twee zaken op de politieke agenda te zetten. Een uitdaging die de SP graag aangaat!

Lees verder
29 maart 2015

St. Joseph ontziet laagste inkomens bij huurverhoging

Huurders met de laagste inkomens (tot 34.299 euro) krijgen per 1 juli, afhankelijk van de streefhuur, 0% of 1% huurverhoging. De middeninkomens krijgen 1 tot 3% verhoging en de hogere inkomens (boven de 43.786) de volle 5%. Dat antwoordt Sint Joseph, na overleg met de Huurdersbelangenvereniging, op het verzoek van de SP om de huren te matigen. 

Lees verder
23 maart 2015

Antwoord op vragen SP: Sint Joseph verhoogt huren niet maximaal

Woonstichting Sint Joseph gaat per 1 juli de huren niet met het maximaal toegestane percentage verhogen. Met name de huishoudens onder de grens van 34.229 euro zullen worden ontzien. Hoe groot de verhogingen zullen uitpakken wordt pas bekend na overleg met de HBV (Huurders Belangen Vereniging). Hiermee komt Sint Joseph op dit moment deels tegemoet aan de wensen van de SP. 

Lees verder
2 maart 2015

SP vraagt Sint Joseph om huren te matigen.

Foto: SP

De gemeenteraadsfractie van de SP heeft Woonstichting Sint Joseph per brief gevraagd om bij de komende huurverhoging per 1 juli de huren niet te verhogen met de maximaal toegestane percentages. Tevens vraagt de fractie om voor de groep(en) met de grootste betalingsproblemen, in ieder geval de gezinnen met kinderen, géén huurverhoging toe te passen en de huren te bevriezen.

Lees verder
16 november 2014

SP opent Meldpunt 'Huur te Duur'

De landelijke SP heeft een meldpunt geopend voor huurders die vinden dat hun huur te duur is. Vele huurders komen daardoor in de financiële problemen. Met de meldingen van huurders kan de SP Tweede Kamerfractie aan de minister laten zien wat de dramatische gevolgen van zijn beleid zijn.

Lees verder

U bent hier