h

Oorverdovend stil in coalitiebesprekingen

21 januari 2021

Oorverdovend stil in coalitiebesprekingen

Het is al maanden stil rondom de coalitiebesprekingen, na de herindelingsverkiezingen die op 18 november van het vorige jaar plaatsvonden. De Boxtelse SP-fractie schreef er twee weken geleden al een brief over, maar dat leidt vooralsnog niet tot meer duidelijkheid. ‘Het blijft tot dusver oorverdovend stil’, aldus fractievoorzitter Eric van den Broek.

We zitten inmiddels ruim twee maanden na de verkiezingen, acht weken na de duidingsbijeenkomst en dik zeven weken na de aankondiging dat BALANS en Combinatie95 gesprekken zouden gaan voeren om te komen tot een nieuwe coalitie. In de betreffende bijeenkomsten is aangegeven dat het streven was om voor het einde van het vorige jaar tot een nieuwe coalitie te komen en afgesproken is dat de coalitievorming een zo transparant mogelijk proces zou worden. De SP vraagt zich af hoe dit te rijmen valt met de zenderstilte die nu al een dikke twee maanden wordt aangehouden?
 

‘Het is –met als uitzondering tussentijds een kort briefje met een paar nietszeggende regels en de eenzijdige mededeling dat Inbox als derde partij is aangeschoven bij de coalitiebesprekingen- letterlijk oorverdovend stil…’, aldus Eric van den Broek. ‘Dit is werkelijk het minst transparante proces, dat ik in mijn drie-en-twintigjarige raadsloopbaan heb meegemaakt.’
 
Aanschuiven Inbox
Met name het aanschuiven van de Inbox als allerkleinste eenmansfractie -en één van de verliezers van de verkiezingen- wekte bij veel Boxtelaren en politieke partijen verwondering. ‘Dat komt, omdat met dit proces mensen maar moeten gissen naar argumenten. Partijen en informateur Fons Naterop houden de kaken stijf op elkaar. Dat is geen goed begin voor de nieuwe Gemeenteraad en het nieuwe College van deze bestuursperiode. We wachten nog maar even af, wat er uit de huidige besprekingen komt’, aldus Van den Broek.
 
De SP blijft het proces van de coalitiebesprekingen uiteraard kritisch volgen.

Reactie toevoegen

U bent hier