h
2 augustus 2017

Wethouder bedankt leden oude adviesraden en verwelkomt nieuwe Adviesraad Sociaal Domein

Foto: SP

Afgelopen maand nam wethouder Eric van den Broek in Eetcafe En Garde aan de Markt in een feestelijke bijeenkomst afscheid van de leden van de drie Boxtelse adviesraden op het gebied van het Sociaal Domein (WMO, Senioren en Sociale Zaken/Inkomen). De SP-wethouder van Zorg en Sociale Zaken was samen met zijn collega Marusjka Lestrade van Jeugd en Onderwijs namens het College gastheer en gastvrouw. Van den Broek complimenteerde de diverse leden met het vele werk dat in de afgelopen jaren is verzet en bedankte hun met een bloemetje en leuke attentie voor de proactieve en kritische bijdrage van deze cliëntvertegenwoordigers.

Lees verder
31 juli 2017

Gezellige barbecue bewoners Molenhof na huiskamergesprek wethouder

Foto: SP

Anderhalve week geleden was SP-wethouder Eric van den Broek te gast bij de gezellige barbecue van bewoners van De Molenhof aan de Achterberghstraat. De uitnodiging vloeide voort uit het eerder goed bezochte huiskamerbezoek dat de wethouder aan bewoners bracht. De bewoners van Molenhof bedankte de wethouder voor de aandacht die hij voor bewoners had en de hulp die zij mochten ervaren bij het organiseren voor ontmoetingsactiviteiten.

Lees verder
24 juli 2017

Extra aandacht voor huishoudelijke hulp mantelzorgers

Foto: SP

Sinds april van dit jaar kent de gemeente Boxtel de regeling Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers. Via deze regeling kan een mantelzorger indien hij of zij aan de voorwaarden voldoet, aanspraak maken op huishoudelijke hulp voor een gereduceerd tarief. Inmiddels maken een kleine 20 mantelzorgers uit Boxtel, Liempde en Lennisheuvel gebruik van de regeling. Wethouder van den Broek (SP) denkt dat veel meer mantelzorgers gebruik kunnen maken van deze regeling. 

Lees verder
20 juli 2017

SP-wethouder lanceert prijsvraag voor naam centrumpark

Foto: SP

De gemeente Boxtel heeft een zomerprijsvraag uitgeschreven voor het bedenken van een naam voor het nieuwe parkje bij vijver en boomgaard naast het gemeentehuis. Het cultuurhistorisch waardevolle gebied kan nu met recht een groene parel in het centrum genoemd worden. Wethouder van den Broek heeft het initiatief genomen voor de prijsvraag. Bij de opening op 30 augustus zal het naambord onthuld worden. 

Lees verder
17 juli 2017

Opening centrumpark Oude Boomgaard & Vijver op 30 augustus

Het parkje voor het gemeentehuis heropent officieel op 30 augustus om 10.00 uur. De opening van het park zal worden verricht door verantwoordelijk wethouder Eric van den Broek en samen met zijn collega Marusjka Lestrade zal op die ochtend tevens een kunstwerk worden onthuld. De nieuwe inrichting van de Oude Boomgaard en het veld rondom de gemeentevijver worden de komende weken afgerond.

Lees verder
14 juli 2017

Unaniem instemming met Boxtelse aanpak kinderarmoede

Foto: SP

De Gemeenteraad heeft gisteren unaniem ingestemd met de beleidnotitie ‘Ieder kind moet kunnen meedoen’, die SP-wethouder Eric van den Broek samen met veel maatschappelijke organisaties, sportclubs, verenigingen, het onderwijs en jongerenwerk heeft opgesteld. In deze beleidsnotitie zijn een groot aantal voorstellen geformuleerd om de Kinderarmoede in Boxtel te bestrijden. ‘Dit is voor mij een heel belangrijk speerpunt uit mijn wethoudersportefeuille en ik ben blij dat we hier in deze bestuursperiode zo’n grote stappen in kunnen zetten. Ik ben heel blij met deze steun van de Gemeenteraad’, aldus een tevreden wethouder.

Lees verder
14 juli 2017

SP stelt vragen over vertrek van Festival Circolo naar Tilburg

Kortgeleden maakte Festival Circolo bekend dat zij met ingang van 2018 gaat verhuizen van Boxtel naar Tilburg. Hiermee valt er een gat in de Boxtelse culturele agenda. De SP-fractie vindt het jammer dat dit pareltje op cultureel gebied voor de gemeente Boxtel verloren gaat.

Lees verder
11 juli 2017

SP-wethouder blij met grote daling bijstandsuitkeringen

Het aantal uitkeringsgerechtigden in het kader van de Participatiewet is in Boxtel in de periode van 1 januari tot 20 juni van dit jaar gedaald van 557 naar 506, een vermindering van maar liefst 51. Wethouder Eric van den Broek is in zijn nopjes met deze opmerkelijke cijfers. 

Lees verder
6 juli 2017

Binnenterrein gemeentehuis wordt parkeerterrein

Na de zomer wordt het binnenterrein van het gemeentehuis aan de kant van de Rechterstraat ingericht als parkeerterrein met 30 plaatsen voor centrumbezoekers. Het doel van deze verandering is het compenseren van de parkeerplaatsen die op de Markt gaan verdwijnen als gevolg van het autoluw maken van de Markt. Lees verder.

Lees verder
30 juni 2017

Aanleg parkeervoorziening Zusterspad

Centrumwethouder Eric van den Broek toont veel daadkracht in de uitvoering van de diverse centrumprojecten. Na de bouwvakantie starten de werkzaamheden aan de nieuw te creëren parkeervoorziening aan het Zusterspad-Mgr. Bekkerstraat. Aannemer Jan van den Boomen uit Liempde gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Lees verder

Pagina's