h
26 januari 2018

Initiatiefvoorstel Balans over Biomassaplein overbodig

In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag werd het initiatiefvoorstel van Balans behandeld waarin wordt voorgesteld om eerst de gemeenteraad aan het woord te laten over de proef met een biomassaplein op Vorst B. Zij kregen daarbij alleen steun van het CDA. De SP fractie gaf aan geen behoefte te hebben aan dit initiatiefvoorstel. 

Lees verder
25 januari 2018

Waardecheques voor ramen lappen minima

Ruim honderd mensen die gebruik maken van Wmo-huishoudelijke hulp en een minimavoorziening hebben van de gemeente een brief ontvangen met daarin twee waardecheques. Hiermee kunnen zij een glazenwasser inschakelen om hun ramen aan de buitenkant te laten wassen. SP-wethouder Eric van den Broek is tevreden dat er nu eindelijk een regeling is.

Lees verder
22 januari 2018

SP verspreidt 12.000 flyers over successen wethouder van den Broek

Foto: SP

SP-wethouder Eric van den Broek is bijna vier jaar wethouder. Tijd om de balans op te maken. Wat is er in die periode door de wethouder tot stand gebracht op de terreinen waarvoor hij politiek verantwoordelijk is? De SP heeft hierover een flyer gemaakt die de komende weken huis-aan-huis verspreid wordt in Boxtel en Liempde.

Lees verder
5 januari 2018

SP-leden stellen lijst en verkiezingsprogramma vast

Foto: SP

In de algemene ledenvergadering van afgelopen donderdag hebben de leden van de SP ingestemd met de kandidatenlijst en het programma voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart.

Lees verder
11 december 2017

College verrast vrijwilligers Stapel op Sint met goulashschotel

Foto: SP

Het College van B&W heeft vrijdag een kleine honderd vrijwilligers van Stapel op Sint wederom verrast met een heerlijke goulashschotel. Om de vrijwilligers te bedanken voor hun fantastische inzet in de afgelopen weken, kookten de burgemeester en wethouders hun traditionele stoofpot goulash à la Mark Buijs.

Lees verder
4 december 2017

Gemeente zegt buurtoverlast aan te pakken

Als reactie op vragen van de SP-fractie stelt het colllege van B. en W. dat de gemeente buurtoverlast wijkgericht en structureel in heel Boxtel aanpakt. Dat gebeurt conform de AVE-systematiek (Aanpak Voorkomen Escalatie), waarbij overleg is met klagers en daders en  professionals worden ingeschakeld zoals wijkmakelaars en jongeren- en maatschappelijk werkers. Indien nodig treedt de politie handhavend op. SP-fractievoorzitter Dave van de ven zet vraagtekens bij de effectiviteit van deze maatregelen. 

Lees verder
30 november 2017

Meer mensen komen in aanmerking voor minimaregelingen

De gemeenteraad stelde afgelopen dinsdag het nieuwe armoedebeleid 2018-2023 vast. Het op zich al sociale armoedebeleid in Boxtel wordt hiermee nog socialer. De groep mensen die in aanmerking komt voor de minimaregelingen wordt namelijk uitgebreid van inkomens van 110% naar inkomens van 120% van het sociaal minimum. Ook op andere punten is het beleid verbeterd. SP-wethouder van den Broek en fractievoorzitter Dave van de Ven zijn tevreden met de verbeteringen. 

Lees verder
27 november 2017

SP stelt kritische vragen over voortzetting convenant letselschade en WMO

De gemeenten kunnen de WMO-kosten voor slachtoffers van ongevallen niet meer verhalen op verzekeraars omdat in een convenant tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en verzekeraars dit verhaalsrecht is afgekocht voor enkele miljoenen euro's. Volgens de SP is dit convenant ongunstig voor de gemeenten en kan het ook nadelig uitpakken voor slachtoffers. Voor het einde van het jaar moet Boxtel beslissen of het convenant voortgezet moet worden. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven heeft vragen gesteld aan het college. 

Lees verder
21 november 2017

300.000 euro voor meer sociale huurwoningen voor starters

Het college van B& W wil met een financiële impuls van drie ton een bijdrage leveren aan het terugdringen van de wachttijd voor starters op de sociale woningmarkt. Nu bedraagt de wachttijd voor mensen tussen de 24 en 30 jaar nog vijf à zes jaar en deze moet binnen vier jaar teruggedrongen worden tot de helft. SP-raadslid Rinze van der Veen is blij met de maatregel. 

Lees verder
17 november 2017

SP sponsort Voedseltuin

Foto: SP

De SP Boxtel sponsort sinds een paar maanden met een geldbedrag de Voedseltuin die gevestigd is op het terrein van de De Kleine Aarde. In de tuin worden verse groenten geproduceerd voor de cliënten van de Voedselbank van Boxtel, Haaren, Sint- Michielsgestel en Sint-Oedenrode. SP-bestuurslid Willem van Meurs spreekt van een belangrijk maatschappelijk initiatief. 

Lees verder

Pagina's