h
15 november 2018

Fietsers en passanten lopen geen gevaar op legionellabesmetting

Fietsers en passanten lopen geen gevaar op legionellabesmetting bij de  waterzuiveringsinstallatie van HydroBusiness op het terrein van Vion. Het college van B&W antwoordt op vragen van de SP dat tot nu toe de tijdelijke maatregelen tegen de besmetting afdoende zijn gebleken om verspreiding naar de omgeving te voorkomen. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven is gerustgesteld.

Lees verder
8 november 2018

Brandgangen huurwoningen meestal eigendom van Sint Joseph

Brandgangen huurwoningen meestal eigendom van Sint Joseph

Lees verder
31 oktober 2018

Eerste begroting nieuwe bestuursperiode aangenomen

Gisterenavond is de eerste begroting voor de nieuwe bestuursperiode, waar de SP met een wethouder in het College zit, aangenomen. De plannen in de begroting hebben een heel sociaal gezicht en er werden gisteren tevens twee moties van de SP door de Gemeenteraad overgenomen, één om een sociaal maatschappelijk fonds voor senioren te onderzoeken en een oproep om binnen het minimabeleid aandacht te besteden aan werkende armen.

Lees verder
31 oktober 2018

Hoop op meer activiteiten voor jongeren

Jongerenwerkers gaan met jongerengroepen in gesprek over hun wensen en voorstellen voor meer activiteiten in Boxtel. Tevens worden openingstijden van B-Town verruimd en komt er daar een extra ruimte voor jongeren. Dat antwoordt het college van B&W op vragen van de SP-gemeenteraadsfractie. Raadslid Frans Sannen is hoopvol gestemd, maar zegt dat veel zal afhangen van wat er uiteindelijk uitkomt.

Lees verder
29 oktober 2018

Gemeente gaat na vragen van de SP overlast in Boxtel-Oost aanpakken

In antwoord op vragen van de SP-gemeenteraadsfractie heeft het college van B&W toegezegd dat er gewerkt wordt aan een plan van aanpak waarmee zowel de jeugdoverlast als de overlast van hard rijdende scooters en motoren terug gedrongen kan worden. Fractievoorzitter Dave van de Ven is tevreden met de toezegging van het college en is benieuwd naar de inhoud van het plan.

Lees verder
24 oktober 2018

SP wil duidelijkheid over eigendom en onderhoud van brandgangen

De fractie van de SP heeft vragen gesteld aan het college van B&W en Woonstichting St. Joseph over de eigendomssituatie en onderhoud van brandgangen. Er is onduidelijkheid over wie nu eigenaar van de brandgangen is en waar bewoners moeten zijn bij slecht onderhoud, wateroverlast of kapotte verlichting. Volgens fractievoorzitter Dave van de Ven komt duidelijkheid hierover de leefbaarheid ten goede. 

Lees verder
21 oktober 2018

SP verspreidt 7500 kranten 'Tijd voor Rechtvaardigheid'

In de komende weken gaan tientallen SP-vrijwilligers op pad om 7500 SP-kranten 'Tijd voor Rechtvaardigheid' te verspreiden in verschillende Boxtelse wijken. In de krant roept Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, mensen op om op te staan zich aan te sluiten bij haar beweging voor nieuwe rechtvaardigheid in Nederland. 

Lees verder
17 oktober 2018

SP blij met toezegging Lestrade over openbare toiletten

D66-wethouder Marusjka Lestrade deed naar aanleiding van een brief van de Continentie Stichting Nederland (CSN) in de gemeenteraad de toezegging om met het centrummanagement in gesprek te gaan om bewegwijzering van openbare toiletvoorzieningen in beeld te brengen. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven is daar een warm voorstander van, maar vindt dat dit niet alleen tot het centrum beperkt hoeft te blijven.

Lees verder
15 oktober 2018

SP stelt vragen over toenemend vliegverkeer boven Boxtel

De SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college over het toenemend vliegverkeer boven Boxtel, met name boven Boxtel Oost. De SP krijgt hierover signalen van steeds meer burgers die overlast ervaren en verontrust zijn. Fractievoorzitter Dave van de Ven stelt dat Boxtel er goed aan zou doen om zich aan te sluiten bij bijvoorbeeld het platform 'Samen op de Hoogte', waarin diverse gemeenten en belangengroeperingen vertegenwoordigd zijn. 

Lees verder
12 oktober 2018

SP stelt vragen over legionellabesmetting

De SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de legionellabacterie die is aangetroffen in de waterzuiveringsinstallatie van HydroBusiness die op het terrein van Vion staat. De fractie wil weten wat de precieze oorzaak daar van is en of het verwerken van slachtafval daar wellicht mee te maken heeft. Raadslid Rinze van der Veen wil tevens weten of er geen gevaar meer is voor de volksgezondheid. Lees verder.

Lees verder

Pagina's