h

Algemene ledenvergadering 2021 in het teken van afscheid

6 december 2021

Algemene ledenvergadering 2021 in het teken van afscheid

Foto: SP

Op maandagavond 8 November heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Er werd kort een overzicht gegeven van activiteiten van het afgelopen jaar, financieel en zowel in de raad als op straat. Daarna werd er gestemd over de aanblijvende vier lokale bestuurders. Verder werd er stilgestaan bij het afscheid van vier bestuursleden: Dave van de Ven, Maria Biezemans, Willem van Meurs en Bert van Wordragen (niet herkiesbaar). Het aantal actieve kaderleden wordt hierdoor gehalveerd. 

Komende jaren zullen we de ervaring en expertise van deze geweldige SP-ers, heel erg missen. Met name het overlijden van Willem, mede-oprichter van de Boxtelse afdeling en inzetbaar bij bijna alle activiteiten, heeft een leegte achtergelaten die niet zomaar in te vullen is. Hierna deed de voorzitter een nadrukkelijke oproep aan de leden om zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Ook werd er stilgestaan bij de vergrijzing van onze afdeling en het sluipend achteruit gaan van het aantal leden. Om dit tegen te gaan deed de voorzitter een 2e oproep aan de leden om op zoek en in gesprek te gaan met jonge mensen in de directe omgeving om ze bij onze geweldige partij te krijgen. 

In het tweede deel van de vergadering werden de kandidaten voor het landelijk bestuur voorgesteld en werd er gestemd op de landelijke kandidaten. Aan het einde van de vergadering werd er nog een voorstel van Rinze van Veen aangenomen. Hij stelde voor om Ria van Meurs, erelid te maken van onze afdeling, als blijk van dank voor het steunen van haar man bij al het werk gedaan voor onze afdeling. Dit voorstel werd unaniem overgenomen. 

Reactie toevoegen

U bent hier