h
20 juni 2022

SP vraagt om actie om huurverhogingen tegen te gaan

Na een landelijke huurbevriezing vorig jaar, stijgen de huren dit jaar weer met maximaal 2,3% in de sociale sector en 3,3% in de vrije sector.  De hoge inflatie van dit jaar betekent een nog hogere huurstijging in 2023. Dit vergroot de armoede in Nederland. Daarom heeft de SP-fractie de gemeente Boxtel en Woonstichting Joost gevraagd om hierop actie te ondernemen.

Lees verder
8 juni 2022

Minachting van de Gemeenteraad bij proces Huisvesting Arbeidsmigranten

In een statement heeft de SP-fractie vandaag haar onvrede geuit aan het College rondom het proces Huisvesting Arbeidsmigranten. De raadsleden kunnen essentiële informatie niet inzien, die nodig is om het gewijzigde beleid Huisvesting Arbeidsmigranten goed te kunnen beoordelen.

Lees verder
2 juni 2022

SP vervolgt buurtenquête in Munsel

Vrijwilligers van de SP beginnen -na de Coronaperiode- aankomend weekend weer met het huis aan huis ophalen van enquêteformulieren in Munsel. Een aantal jaren geleden begon de SP met dit initiatief en om de paar jaar doet de SP elke wijk en buurt in Boxtel aan. Fractievoorzitter Eric van den Broek: ‘Buurtbewoners waarderen het dat een politieke partij via een enquête naar hun mening vraagt, we gebruiken de resultaten in ons politieke werk, maar willen zo ook toegankelijk zijn.’ 

Lees verder
17 mei 2022

SP lanceert ‘Meldpunt vochtpoblemen huurwoningen’ en trekt aan de bel bij JOOST, Gemeente en HBV

In maart stelde de Boxtelse SP bij Woningstichting JOOST de vochtproblemen in huurwoningen in de Van Hugenpothstraat en Van Rijckevorselstraat aan de kaak. Aanleiding waren een aantal signalen die de SP uit de betreffende straten kreeg vanwege vochtproblemen aan woningen. Voor de SP aanleiding om met een aantal SP-vrijwilligers een huis-aan-huis-onderzoek te starten. Door middel van aanbellen werden huurders uitgenodigd om hun ervaringen te delen. Uit die inventarisatie bleek dat de problemen door diverse huurders werd herkend. Reden voor de SP om in maart per brief aan de bel te trekken bij JOOST. Vorige week opende de SP onder andere een Meldpunt Vochtproblemen Huurwoningen.

Lees verder
2 mei 2022

Oppositiepartijen slaan handen ineen en vragen daadkracht aan College

De voltallige oppositie heeft donderdag een brief gestuurd naar het College van B&W. Daarin roepen de fracties van VVD, D66, SP, PvdA-GroenLinks en CDA het gemeentebestuur op tot meer daadkracht. De SP schreef vlak daarvoor ook een eigen brief waarin extra vragen gesteld worden.

Lees verder
29 april 2022

SP: ‘Het is oorverdovend stil vanuit het College!’

Inmiddels zit het huidige College van Boxtel ruim 400 dagen. De fractie van de SP constateert dat het op diverse terreinen oorverdovend stil blijft. Al ruim een jaar lang blijven de raadsagenda’s leeg en krijgt Boxtel weinig inhoudelijke terugkoppeling en voortgang op allerlei projecten.

Lees verder
28 april 2022

SP inventariseert vochtproblemen

Foto: SP

Vrijwilligers van de SP hebben maandagavond 25 april vochtproblemen geïnventariseerd bij huurwoningen in de Van Hugenpothstraat en Van Rijckevorselstraat. Veel huurders hebben last van vochtige muren, opbollende vloerbedekking en houten vloeren, afvallend tegelwerk en het moeilijk warm kunnen stoken van de woning.

Lees verder
11 april 2022

SP stelt beslotenheid vergadering over sociaal domein aan de kaak

De SP-fractie heeft ambtelijke vragen gesteld over de besloten vergadering die dinsdag 5 april heeft plaatsgevonden over het Sociaal Domein. Het betrof een informatieve avond over de voortgang in het Sociaal Domein. De SP vraagt zich af waarom daar beslotenheid over opgelegd is.

Lees verder
21 maart 2022

Pas op de plaats met Bomenbeleidsplan

De SP-fractie heeft het verzoek aan het College van B&W gedaan om het Bomenbeleidsplan dat aankomende dinsdag op de raadsagenda staat, van die agenda te voeren. De SP vindt het voorstel ‘onvoldragen’ en is van mening dat mensen in de wijken veel meer betrokken moeten worden bij het aanwijzen van plekken waar wel of geen bomen moeten komen of overlast gevende bomen weg moeten.

Lees verder
18 maart 2022

SP met huurders in actie tegen vochtproblemen woningen

Foto: SP

De afgelopen weken heeft de SP met verschillende bewoners in de Van Hugenpothstraat en Van Rijckevorselstraat gesproken over de staat van hun huurwoningen. Veel bewoners hebben vochtproblemen, zoals vocht in de muren, tegels die eraf springen, woningen die niet warm te stoken zijn, opbollende vloerbedekking en ga zo maar door. De SP heeft woonstichting JOOST inmiddels opgeroepen tot snelle actie.

Lees verder

Pagina's