h

SP: ‘Het is oorverdovend stil vanuit het College!’

29 april 2022

SP: ‘Het is oorverdovend stil vanuit het College!’

Inmiddels zit het huidige College van Boxtel ruim 400 dagen. De fractie van de SP constateert dat het op diverse terreinen oorverdovend stil blijft. Al ruim een jaar lang blijven de raadsagenda’s leeg en krijgt Boxtel weinig inhoudelijke terugkoppeling en voortgang op allerlei projecten.

De Boxtelse SP-fractie heeft bij het College van B&W aan de bel getrokken over de zenderstilte vanuit het gemeentehuis. Sinds de verkiezingen in november 2020 (!) blijven nieuwe plannen en de voortgang in bestaande plannen uit. 

Er is niets waargemaakt van alle grote woorden
Fractievoorzitter Eric van den Broek van de SP zegt in een schrijven aan het College het volgende: ‘Wij constateren dat van alle grote woorden die het College in het begin van de bestuursperiode liet horen, nog niets is waargemaakt. Het College heeft de Kerntakendiscussie faliekant uit de hand laten lopen en die is verworden tot een ordinaire bezuinigingsdiscussie, rondom De Kleine Aarde stuitte het College burgers tegen de borst, het College kwam eenzijdig met plannen om groene hagen te verwijderen, waardoor men burgers tegen zich in het harnas jaagde, het beleid rondom arbeidsmigranten stagneert, het ouderenbeleid - dit blijkt ook uit de Nieuwsbrief van Ouderen in Regie- stagneert, bij het Bomenbeleidsplan werden de wijken niet betrokken, alles op gebied van verkeer ligt stil en het College werd op de vingers getikt inzake hun besluit om autoverkoop in het buitengebied toe te staan en we kunnen zo met gemak nog wel even doorgaan.’

Sommige plannen lijken van de aardbodem te zijn verdwenen
De SP geeft in haar brief echter niet alleen aan dat er geen voortgang is in bestaande plannen of dat er geen nieuwe plannen van de grond komen, sommige plannen worden helemaal niet meer genoemd.

‘En dan hebben we het nog niet eens over beleidsgebieden die geheel van de aardbodem lijken te zijn verdwenen. Wat te denken van de update van het Speelruimteplan, het Integrale HuisvestingsPlan, samenwerking Ladonk, interesse door Boxtelse bedrijven in Greentech, beleid rondom bedrijvenruimte? We hebben het College over al deze onderwerpen nog niet één keer gehoord’, aldus een felle Van den Broek, die helemaal klaar is met de afwachtende houding van het College.

Patstelling heeft lang genoeg geduurd
De zorgen van de SP worden versterkt door de zenderstilte en het verloop binnen MijnGemeenteDichtbij, de eenzijdige herverdeling van portefeuilles (waarom is de raad daar niet bij betrokken?) en het afwijken van de beleidscyclus (geen kadernota, met betrokkenheid vanuit de Gemeenteraad). Eric van den Broek: ‘Onze fractie vindt dat deze patstelling lang genoeg geduurd heeft en roept het College op tot daden en openheid.’

Reactie toevoegen

U bent hier