h
12 april 2021

Ex-wethouder Van den Broek doet per 1 mei 2021 al afstand van wachtgeld

Ex-wethouder Eric van den Broek (49) doet per 1 mei aanstaande al afstand van zijn wachtgelduitkering. Hij treed op die datum toe tot het management van het Bossche beveiligingsbedrijf Profi-Sec.

Lees verder
30 maart 2021

SP boycot besloten vergadering

De fractie van de SP zal vanavond niet aanwezig zijn bij de besloten vergadering die het college van B&W heeft belegd om met de gemeenteraad te overleggen over het vervolg van de kerntakendiscussie. Dit overleg hoort niet thuis in achterkamertjes, maar moet in de openbaarheid besproken worden, aldus SP-fractievoorzitter Eric van den Broek.

Lees verder
23 maart 2021

College minacht raad en deelnemers kerntakendiscussie

Het college van B&W heeft eigenhandig besloten om geen gebruik te maken van de resultaten van de inwonersparticipatie ten aanzien van de kerntakendiscussie. Volgens het college zijn er te weinig inwoners die deel hebben genomen aan de enquête, 353 in totaal terwijl dat er 2200 hadden moeten zijn voor een representatieve enquête. Dat is een minachting van de deelnemers en ook van de gemeenteraad. Immers: het college gaat hier niet over, maar de gemeenteraad moet beslissen hoe het verder gaat en niet het college, aldus een verontwaardigde SP-fractievoorzitter Eric van den Broek. De SP-fractie heeft vragen gesteld.

Lees verder
22 maart 2021

Verlies SP bij Tweede Kamerverkiezing

De SP heeft bij de Verkiezing voor de Tweede Kamer fors verlies geleden. Landelijk ging de partij terug van 14 naar 9 zetels en plaatselijk werd een verlies gelden van 14,4  naar 8,7 procent van de stemmen ten opzichte van 2017. SP-voorzitter Frans Sannen spreekt van een grote teleurstelling.

Lees verder
19 maart 2021

SP stelt vragen over Classic Park

Foto: SP

Op het terrein aan de Koppenhoefstraat langs de A2 staan vele tientallen auto's van autobedrijf Van den Udenhout gestald. Tel daarbij op de meterslange lichtbak waar reclame gemaakt wordt voor het bedrijf en het lijkt er sterk op dat hier een showroom is ontstaan van te verkopen occasions. Dit is tegen het gemeentelijk beleid dat vestiging van een grootschalig autobedrijf in het buitengebied niet toestaat. SP-fractievoorzitter Eric van den Broek heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder
14 maart 2021

SP wil dat College een Sociaal Convenant sluit met VION

De SP-fractie vraagt in een brief aan het college van B&W om werk te maken van een Sociaal Convenant met VION. Oud-wethouder Eric van den Broek heeft daarvoor in de vorige bestuursperiode reeds de basis gelegd. Nu is de tijd is rijp voor een concrete uitwerking, aldus van den Broek.

Lees verder
10 maart 2021

Twee moties SP aangenomen in discussie over bestuursakkoord

In de vergadering over het Boxtelse bestuursakkoord diende de SP-fractie verschillende voorstellen in, waarvan twee voorstellen uiteindelijk werden aangenomen. Een voorstel om alles op alles te zetten om het sociale gezicht van Boxtel te behouden en een voorstel om een voorziening te treffen voor slecht begaanbare trottoirs en paden, vooral in buurten waar veel mensen slecht ter been zijn.

Lees verder
9 maart 2021

Kiezersbedrog Balans, coalitie-akkoord krijgt ‘voordeel van de twijfel’

Tijdens de laatste raadsvergadering kon de gemeenteraad zich uitspreken over het concept-coalitieakkoord ‘Samen aan de slag’. De SP was zeer kritisch over het proces van coalitievorming en had een zeer kritische inbreng over het coalitie-akkoord, dat door de partijen Balans, Combinatie95 en Inbox bereikt is. Met name de ommezwaai die Balans heeft gemaakt in het akkoord is uiterst bedenkelijk. Fractievoorzitter Eric van den Broek van de SP noemde de inbreng van Balans ‘kiezersbedrog’.

Lees verder
5 maart 2021

SP voert in Boxtel als enige partij echt campagne voor verkiezingen op 17 maart

Foto: SP

De landelijke verkiezingen van 17 maart aanstaande werpen in Boxtel nog maar summier hun schaduw vooruit. Behoudens het plakken van enkele affiches en het neerhangen van een enkel spandoek, is de SP momenteel de enige partij die intensief campagne voert. Blikvanger is de mogelijkheid om via www.haallilianinhuis.nl, een virtueel bezoek van lijsttrekker Lilian Marijnissen in de Boxtelse huiskamer te krijgen.

Lees verder
12 februari 2021

Huren sociale huurwoningen gaan dit jaar niet omhoog!

Foto: SP

De SP heeft landelijk een groot succes geboekt. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde namelijk in met het voorstel van de SP om de huren van sociale huurwoningen dit jaar niet te verhogen. Dat is goed nieuws voor veel huurders.

Lees verder

Pagina's