h
24 oktober 2018

SP wil duidelijkheid over eigendom en onderhoud van brandgangen

De fractie van de SP heeft vragen gesteld aan het college van B&W en Woonstichting St. Joseph over de eigendomssituatie en onderhoud van brandgangen. Er is onduidelijkheid over wie nu eigenaar van de brandgangen is en waar bewoners moeten zijn bij slecht onderhoud, wateroverlast of kapotte verlichting. Volgens fractievoorzitter Dave van de Ven komt duidelijkheid hierover de leefbaarheid ten goede. 

Lees verder
21 oktober 2018

SP verspreidt 7500 kranten 'Tijd voor Rechtvaardigheid'

In de komende weken gaan tientallen SP-vrijwilligers op pad om 7500 SP-kranten 'Tijd voor Rechtvaardigheid' te verspreiden in verschillende Boxtelse wijken. In de krant roept Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, mensen op om op te staan zich aan te sluiten bij haar beweging voor nieuwe rechtvaardigheid in Nederland. 

Lees verder
17 oktober 2018

SP blij met toezegging Lestrade over openbare toiletten

D66-wethouder Marusjka Lestrade deed naar aanleiding van een brief van de Continentie Stichting Nederland (CSN) in de gemeenteraad de toezegging om met het centrummanagement in gesprek te gaan om bewegwijzering van openbare toiletvoorzieningen in beeld te brengen. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven is daar een warm voorstander van, maar vindt dat dit niet alleen tot het centrum beperkt hoeft te blijven.

Lees verder
15 oktober 2018

SP stelt vragen over toenemend vliegverkeer boven Boxtel

De SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college over het toenemend vliegverkeer boven Boxtel, met name boven Boxtel Oost. De SP krijgt hierover signalen van steeds meer burgers die overlast ervaren en verontrust zijn. Fractievoorzitter Dave van de Ven stelt dat Boxtel er goed aan zou doen om zich aan te sluiten bij bijvoorbeeld het platform 'Samen op de Hoogte', waarin diverse gemeenten en belangengroeperingen vertegenwoordigd zijn. 

Lees verder
12 oktober 2018

SP stelt vragen over legionellabesmetting

De SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de legionellabacterie die is aangetroffen in de waterzuiveringsinstallatie van HydroBusiness die op het terrein van Vion staat. De fractie wil weten wat de precieze oorzaak daar van is en of het verwerken van slachtafval daar wellicht mee te maken heeft. Raadslid Rinze van der Veen wil tevens weten of er geen gevaar meer is voor de volksgezondheid. Lees verder.

Lees verder
28 september 2018

SP mobiliseert Boxtelse jongerengroepen

De Boxtelse SP-fractie is afgelopen zomer met grote groepen Boxtelse jongeren en met verschillende individuele jongeren in gesprek gegaan. De gesprekken hebben veel concrete ideeën opgeleverd, die de fractie vandaag aan het College presenteerde.

Lees verder
27 september 2018

SP-wethouder Eric van den Broek bij Veteranendag Boxtel/Sint-Michielsgestel

Foto: SP

Afgelopen zaterdag vertegenwoordigde Wethouder Eric van den Broek de gemeente Boxtel op de jaarlijkse Veteranendag in gemeenschapshuis De Rots. De wethouder stak de veteranen een hart onder de riem door zijn waardering uit te spreken voor hun inzet in de diverse missies in het verleden.

Lees verder
26 september 2018

Servicepunt openbare ruimte vanaf deze week in de lucht

Mede op aandringen van de SP heeft de gemeente een nieuw servicepunt Openbare Ruimte gepresenteerd. Burgers kunnen zo ergernissen in de wijk op een betere manier melden. De gemeente Boxtel krijg jaarlijks zo’n 3000 meldingen van betrokken inwoners over de staat of het onderhoud van de openbare ruimte. De SP kreeg al tijden vragen over de afhandeling van die meldingen en trok al geregeld bij de gemeente aan de bel voor een goed meldsysteem. De eerste stap is de introductie van het Servicepunt openbare ruimte. Dat is vanaf afgelopen maandag tijdens kantooruren bereikbaar via 0411 - 65 59 44.

Lees verder
22 september 2018

Gezellige avond met nieuwe leden

Foto: SP

In een gezellige en ongedwongen sfeer konden nieuwe SP-leden gisteravond in De Walnoot kennis maken en discussiëren met de wethouder, raads- en bestuursleden van de partij. Ook werden enkele nieuwe leden op camera geïnterviewd voor een filmpje dat zaterdag op de landelijke partijraad in Amersfoort zal worden getoond. Lees verder.

Lees verder
20 september 2018

Voucher voor ondernemers Breukelen

Foto: SP

Afgelopen zaterdag heeft wethouder Eric van den Broek van Economie een voucher uitgedeeld aan de winkeliers van de Breukelsestraat. Deze actieve ondernemers organiseerden afgelopen zaterdag zaterdag een leuke activiteit in het centrum en kregen daarvoor ondersteuning vanuit het Economisch Stimuleringsbudget van de gemeente.

Lees verder

Pagina's