h
2 juni 2017

Wethouder oogst eerste kroppen sla Voedseltuin

Foto: SP

Vanochtend heeft wethouder Eric van den Broek de eerste verse kroppen sla geoogst in de Voedseltuin op het terrein van De Kleine Aarde. In de Voedseltuin worden verse groente geteeld, die bedoeld zijn voor de Voedselpakketten van de Voedselbank. SP-wethouder Van den Broek heeft dit project van initiatiefnemer Theodoor van Leeuwen van begin af aan actief ondersteund en vandaag werden de eerste kroppen sla geoogst.

Lees verder
23 mei 2017

Vragen SP over parkeerprobleem voetbalvereniging Boxtel

SP-raadslid Marco Bressers heeft in een brief aan het college van B&W vragen gesteld over de parkeerproblemen waarmee voetbalvereniging Boxtel (BOC) te kampen heeft. BOC wil uitbreiding van de parkeermogelijkheden. Wijkbewoners hebben dit al eens aangekaart bij de gemeente omdat veel auto's in de woonwijk geparkeerd worden, hetgeen overlast veroorzaakt. Bressers vraagt aan het college of er mogelijkheden zijn om het parkeerterrein bij BOC uit te breiden. 

Lees verder
16 mei 2017

Feestelijke bijeenkomst voor vrijwilligers

Foto: SP

Op 15 juni is de spiegeltent van Stapelen gedurende één middag dé ontmoetingsplek voor Boxtelse vrijwilligers. Vrijwilligerssteunpunt Boxtel en een initiatiefgroep van vrijwilligers hebben met medewerking van de gemeente de handen ineen geslagen. De bijeenkomst is bedoeld om vrijwilligers waardering te geven en hen mee te laten praten bij de vernieuwing van het vrijwilligersbeleid. SP-wethouder Eric van den Broek verwacht dat daar vele concrete acties uit voortkomen.

Lees verder
11 mei 2017

SP-motie legalisering thuisteelt medicinale cannabis aangenomen

Foto: SP

Het college van B. en W. gaat een brief sturen aan het Kabinet en de Tweede Kamer waarin deze worden opgeroepen om te komen tot legalisering van de thuisteelt van medicinale cannabis onder bepaalde voorwaarden. De aangenomen motie van de SP-fractie riep het college daartoe op. SP-raadslid Marco Bressers hoopt dat patiënten in de toekomst veilig, legaal en goedkoop gebruik kunnen maken van dit pijnbestrijdingsmedicijn.

Lees verder
3 mei 2017

Brievenbus Bosscheweg nabij Liduina blijft

Foto: anp

SP-wethouder Eric van den Broek heeft in een gesprek met PostNL voor elkaar gekregen dat in ieder geval de brievenbus aan de Bosscheweg nabij het Liduinaziekenhuis behouden blijft. Samen met het team Dagcentrum De Werf van zorginstelling Cello probeert hij alsnog het verdwijnen van de brievenbus bij het Pastoor van Besouwplein nabij de dagvoorziening tegen te houden. 

Lees verder
15 april 2017

Wethouder opent sponsoractie Cruyff Foundation op de weekmarkt

Foto: SP

Gisterochtend heeft wethouder Eric van den Broek op de Weekmarkt een sponsoractie geopend ten behoeve van projecten van de Cruyff Foundation. Samen met initiatiefnemer Rien van Doleweerd verrichte de wethouder de eerste donatie.

Lees verder
14 april 2017

Wethouder ontvouwt ambitieuze plannen Boxtels armoedebeleid

Foto: SP

Vorige week heeft wethouder Eric van den Broek tijdens een zeer drukbezochte themabijeenkomst van de WMO-adviesraad zijn plannen voor het Boxtelse armoedebeleid voor de komende jaren gepresenteerd. De wethouder gaf een zeer betrokken presentatie, waarbij hij aangaf dat de focus nog meer komt te liggen op kinderen in armoede en de aanpak van schuldenproblematiek. ‘Het is ongekend dat er in een rijk land als Nederland zoveel armoede is en dat één op de negen kinderen in armoede leeft. De aanpak van armoede is en blijft speerpunt van dit college’, aldus Eric van den Broek.

Lees verder
13 april 2017

Boxtel gaat mogelijkheden kleine tijdelijke woningen onderzoeken

In de raadsvergadering van 4 april is de kadernota 2018-2021 behandeld, daarin zijn de plannen voor het komende jaar opgenomen. In het debat vroeg de SP-fractie aan het college om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor tijdelijke woningen in Boxtel. Wethouder Peter van de Wiel heeft toegezegd dat dit onderzoek er gaat komen.

Lees verder
13 april 2017

Stimuleringsvouchers voor sociaal ondernemen

Mensen aan het werk helpen die (tijdelijk) een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Volgens SP-wethouder Eric van den Broek  hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om vooral ook deze kwetsbare groepen te helpen aan een passende baan. De gemeente Boxtel trekt met andere gemeenten uit Noordoost-Brabant en de WSD op om dit doel te bereiken. Boxtel gaat op initiatief van Wethouder Van den Broek daarnaast ook nog vouchers inzetten om ondernemers die met het kwaliteitskeurmerk  Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)  aan de slag zijn gaan te stimuleren.

Lees verder
12 april 2017

SP stelt vragen over klimaat-burgerberaad

De SP-fractie heeft in een brief aan het college van B&W een tweetal vragen gesteld over het klimaat-burgerberaad, waar Jan Juffermans van Transitie Boxtel vorige week voor pleitte tijdens de benoeming van burgemeester Mark Buijs tot tweede klimaatburgemeester van Nederland. SP-Fractievoorzitter Dave van de Ven vindt dat dit goede idee verder opgepakt moet worden.

Lees verder

Pagina's