h
4 mei 2018

Garen op de klos op gebied van vrijwilligersbeleid

Foto: SP

SP-wethouder Eric van den Broek heeft de afgelopen maanden samen met een grote groep vrijwilligers veel voortgang geboekt in het formuleren van een actieplan voor de ondersteuning van vrijwilligers. Deze week besloot het College van B&W over de eerste actiepunten uit dat plan. Er komen onder andere extra financiële middelen voor de uitbreiding van het Boxtelse Vrijwilligerssteunpunt, waardoor vrijwilligers nog beter begeleid kunnen worden in hun toch al zware werk.

Lees verder
26 april 2018

Boxtel start vernieuwend project Seniorenhulp

Samen met partners Zorggroep Elde en Woonstichting St. Joseph start de gemeente Boxtel per 1 mei aanstaande een vernieuwend project op gebied van de WMO. De drie partners gaan gedurende tien maanden in de vorm van een pilot ouderen ondersteunen met allerlei hand- en spandiensten in en om het huis. Het gaat om taken die niet onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vallen, maar ook niet onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Verantwoordelijk wethouder voor de Boxtelse WMO Eric van den Broek is zeer in zijn nopjes met het gezamenlijke initiatief. ‘Dit is nu hoe ik graag werk. Daar waar we zien dat de nieuwe wetgeving gaten laat vallen, wachten we niet af, maar nemen we initiatief richting mensen hoe we hiermee om kunnen gaan’, aldus Eric van den Broek.

Lees verder
25 april 2018

Nieuwe Boxtelse coalitie met SP rond

Vanavond presenteert de nieuwe coalitie van Combinatie95, SP, D66 en Inbox, onder de titel ‘Meewerken in tijden van verandering’ het concept coalitie akkoord. Het zijn nog de contouren van het akkoord, want de coalitiepartijen willen volop inbreng van de gemeenteraad. Daartoe is op 8 mei een beeldvormende vergadering georganiseerd en zal het beleidsakkoord uiteindelijk op 5 juni aanstaande in de gemeenteraad worden vastgesteld. Huidig SP-wethouder Eric van den Broek zal ook in de nieuwe bestuursperiode de SP-wethouder zijn.

Lees verder
24 april 2018

SP stelt vragen over huisvesting arbeidsmigranten

In oktober is de SP naar aanleiding van buurtenquêtes begonnen met aandacht te vragen voor buurtoverlast. Een deel van deze overlast bleek een gevolg te zijn van de plaatsing van grote groepen arbeidsmigranten op locaties die zich daar niet voor lenen. Later bleek dat dit speelt in meerdere wijken in Boxtel. 

Lees verder
8 april 2018

Bewoners Duinendaal zorgen samen met jongeren De Lasalle en Koraal Groep voor vergroening wijk

Foto: SP

Drie jaar geleden organiseerde wethouder Eric van den Broek samen met bewoners in Duinendaal een huiskamerbijeenkomst met bewoners van de wijk. In die bijeenkomst kwamen allerlei ideeën aan de orde, waaronder een suggestie om de toegang van het centrum aan die kant mooi te vergroenen. Dat idee van bewoners kwam later vanuit twee buurtbewoners concreet terug en heeft afgelopen vrijdag geleid tot prachtige vergroening van de toegang tot de wijk.

Lees verder
6 april 2018

Drempelverlaging leidt tot minder overlast Van Hornstraat

Foto: SP

De gemeente heeft een drempelverlaging uitgevoerd in het midden van de Van Hornstraat.   Hierdoor is de overlast van bonkende auto's voor bewoners aanzienlijk teruggedrongen. Een bewoner bedankte in een mail de wethouders van Wanrooij (Inbox) en van den Broek (SP).

Lees verder
5 april 2018

SP over vervolgproces coalitievorming: ‘onderzoek nu eerst voortzetting huidige coalitie’

In de afgelopen twee weken heeft BALANS als partij met de grootste raadsfractie na de verkiezingen van 21 maart, het initiatief genomen in het proces rondom de coalitievorming. Na twee gespreksrondes is het Balans niet gelukt om voldoende basis te leggen voor een coalitie die inhoudelijk en getalsmatig op draagvlak in de Gemeenteraad kan nemen. De SP heeft daarom vorige week donderdag aan BALANS laten weten dat wat de SP betreft Combinatie95 nu het initiatief neemt. Dinsdagavond leidde dat tot een openbare raadsbijeenkomst, waarin alle partijen de mogelijkheid kregen de verkiezingsuitslag te duiden en hun visie op het vervolgproces naar voren te brengen.

Lees verder
3 april 2018

SP stelt vragen over verplaatsing kunstwerk

Foto: SP

De SP-fractie heeft vragen aan het college van B. en W. gesteld over de voorgenomen verplaatsing van het kunstwerk ‘In gesprek’ van kunstenares Marga de Brey bij Dommeloord langs het pad de Lange Loop, naar het parkje achter winkelcentrum Oosterhof. Er is geen overleg geweest met omwonenden en Kunststichting. 

Lees verder
2 april 2018

BALANS was eerst voor fietstunnel en pas later voor autotunnel

aar aanleiding van het verkiezingsdebat van 16 maart onderzocht Henk van der Zee van Brabants Centrum of BALANS in het verleden voor of tegen een autotunnel onder de dubbele overweg was. Hij komt op 22 maart tot de conclusie dat BALANS vanaf 2008  voor een autotunnel en tegen een fietstunnel is geweest. Een onbegrijpelijke en vooral onjuiste conclusie, aldus de wethouders Peter van de Wiel (Combinatie 95) en Eric van den Broek (SP). SP-bestuurslid Willem van Meurs schreef de volgende ingezonden brief die in Brabants Centrum van 29 maart te lezen was. 

Lees verder
22 maart 2018

Coalitie behoudt meerderheid, SP verliest een zetel

De SP miste bij de gemeenteraadsverkiezingen op een haar na de vierde zetel en komt uit op drie. De coalitie van Combinatie95, SP, D66 en Inbox behoudt met dertien zetels dezelfde meerderheid als in de afgelopen bestuursperiode. Balans zal als grootste partij de onderhandelingen starten. Omdat geen van de coalitiepartijen wil samenwerken met Balans ligt een voortzetting van de oude coalitie voor de hand.

Lees verder

Pagina's