h
16 januari 2021

SP vraagt aandacht voor kwetsbare groepen in kerntakendiscussie

De SP heeft afgelopen dinsdag tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de positie van kwetsbare groepen in de Boxtelse kerntakendiscussie. Omdat deze groep ook na de raadsvergadering van afgelopen dinsdag onvoldoende aan bod dreigt te komen in de burgerparticipatie tijdens het proces tot het voeren van een kerntakendiscussie, heeft de SP hier nu ook schriftelijke vragen over gesteld en voorstellen voor gedaan.

Lees verder
23 december 2020

Attentie voor vrijwilligers

Foto: SP

Zo'n 50 vrijwilligers hebben van het SP-bestuur een attentie gekregen voor hun grote inzet in het afgelopen jaar. De attentie bestaat uit een Tomaat-tas met daarin allerlei lekkernijen en een bedankbrief van het bestuur. Dit werd door de vrijwilligers zeer gewaardeerd.

Lees verder
21 december 2020

Gemeente en ondernemers ondertekenen Samenwerkingsovereenkomst Ladonk

Foto: SP

De Gemeente en ondernemers van bedrijventerrein Ladonk gaan via een samenwerkingsovereenkomst het vestigings- en investeringsklimaat van het bedrijventerrein Ladonk versterken. Het is het sluitstuk van de al jarenlange discussie tussen Ondernemersvereniging SPIN (voormalige WeB) en de Gemeente Boxtel. Vrijdag-ochtend tekenden vertegenwoordigers van ondernemers en Gemeente de overeenkomst in een Coronaproof setting. SP-wethouder Eric van den Broek van Economische Zaken is zeer tevreden met deze uitkomst: ‘Een nieuwe positieve club ondernemers pakt hiermee de handschoen op’.

Lees verder
3 december 2020

Wethouder met rollator door de wijk

Foto: SP

Wethouder Eric van den Broek van de SP heeft vanochtend in de buurt van seniorenwoningen- en complexen in het Centrum, de toegankelijkheid van de trottoirs getst. Op uitnodiging van een bezorgde bewoner uit de Van Hornstaete liepen beide met rollator een rondje door de Van Hornstraat, Baroniestraat, Annastraat en Maria van Dieststraat. De wandeling ging over verschillende schots en scheef liggende trottoirtegels. ‘Ik pak dit meteen op, als ik straks terug ben in het Gemeentehuis’, aldus Eric van den Broek.

Lees verder
2 december 2020

SP wil Boxtelse gedupeerden Toeslagenaffaire ontzien

Boxtel kent vijf gedupeerden in het Toeslagenschandaal. Landelijk is een voorstel van de SP overgenomen om een aantal gedupeerden alvast een bedrag van 750 euro uit te keren, zodat ze nog een beetje Kerst kunnen vieren. SP-raadslid Rinze van der Veen roept het college van B&W op om deze eenmalige uitkering niet te verrekenen met hun (bijstands)uitkering.

Lees verder
24 november 2020

SP van 3 naar 2 zetels

De verkiezing van de nieuwe gemeenteraad is voor de SP op een teleurstelling uitgelopen. Onze partij verloor 877 stemmen en ging terug van drie naar twee zetels (van 14 naar 8%). Waarschijnlijk is angst voor corona er de oorzaak van dat veel SP-stemmers niet zijn gaan stemmen. Lijsttrekker en wethouder Eric van den Broek ziet nu voor de SP een rol in de oppositie weggelegd.

Lees verder
16 november 2020

Meer lokale ondernemers in dorpshart door gemeentelijke regeling

Onlangs werd de tiende en tevens laatste subsidie verleend voor de stimuleringsregeling 'Verhuizingen Kernwinkelgebied'. Met dit gemeentelijke initiatief zijn diverse winkeliers geholpen om te verhuizen naar een centraler punt binnen het winkelgebied van de dorpskern”, vertelt SP-wethouder Eric van den Broek.

Lees verder
13 november 2020

Gemeenteraad stelt beleidskader arbeidsmigranten vast

Boxtel kent naar schatting 2.250 arbeidsmigranten die bij Boxtelse bedrijven werkzaam zijn. Een groot deel daarvan woont in Boxtel, in wijken, op het bedrijventerrein en in het buitengebied. Om een halt toe te roepen aan slechte woonomstandigheden, problemen in wijken en de uitbuiting van arbeidsmigranten, presenteerde verantwoordelijk wethouder Eric van den Broek van de SP dinsdag in de Gemeenteraad een beleidskader om de woonsituatie van arbeidsmigranten te verbeteren en te reguleren. Het beleidsstuk werd unaniem door de Gemeenteraad aangenomen.

Lees verder
12 november 2020

Samenwerking Herenboeren en Voedselbank

Foto: SP

De Herenboeren schenken voortaan hun overvloedige groenten en fruit aan de Voedselbank. Deze kan dat in coronatijd erg goed gebruiken en is verheugd over de samenwerking. SP-raadslid Frans Sannen, die vrijwilliger is bij de Herenboeren, is erg blij met dit initiatief.

Lees verder

Pagina's