h

SP: haast geboden met huisvesting arbeidsmigranten

15 april 2021

SP: haast geboden met huisvesting arbeidsmigranten

De SP-fractie heeft het college van B&W gevraagd om haast te maken met de plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten. Sinds de vaststelling van het beleid op 10 november is er weinig tot niets gebeurd. Nog langer wachten leidt tot verdere vertraging en mogelijke extra overlast in onder andere woonwijken, aldus SP-fractievoorzitter Eric van den Broek.

Huisvesting arbeidsmigranten
De SP staat op het standpunt dat arbeidsmigranten op een humane manier gehuisvest moeten worden, waarbij de reguliere woningmarkt ontlast wordt en overlast in woonwijken voorkomen dient te worden. Dat kan door extra locaties beschikbaar te stellen buiten de woonwijken. De bedoeling is om plekken te vinden waar 800 woningen onder de nodige voorwaarden in de komende drie jaar gerealiseerd kunnen worden. Organisaties als Rond Kerk en Orion, Werkgroep Ouderen in Regie en werkgeversorganisatie SPIN hebben ook aangegeven dat de huidige situatie onwenselijk is en hebben de gemeente opgeroepen snel tot uitvoering van het beleid over te gaan.

SP vraagt daadkracht van het college

Van den Broek was in de vorige bestuursperiode een van de kartrekkers van de huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten: “Er is afgesproken dat er een selectieprocedure zou komen, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbesteding, waarbij de markt uitgedaagd wordt om plannen in te dienen voor de concrete huisvesting van arbeidsmigranten. We zijn nu vier maanden verder en er is niets in die richting gebeurd. Het afgesproken tijdspad komt zo in de knel en mogelijk daardoor ook de financiële haalbaarheid. Wij hebben daarover vragen gesteld aan het college en roepen B&W op tot meer daadkracht en snelle uitvoering van het beleid.”

De fractie heeft tot slot gevraagd om de gemeenteraad te informeren via een raadsinformatiebrief en de gesprekstafels van de raad.

Reactie toevoegen

U bent hier