h

SP wil cultuureducatie behouden

29 april 2021

SP wil cultuureducatie behouden

Het college van B&W heeft kennelijk nog geen besluit genomen over het verlengen van de zogeheten CmK-regeling (Cultureducatie met Kwaliteit). De fractie van D66 heeft hierover vragen gesteld en de SP heeft zich daarbij aangesloten. Als de regeling niet verlengd wordt heeft dat negatieve gevolgen voor de cultuureducatie op de basisscholen. SP-fractievoorzitter Eric van den Broek vindt het belangrijk dat kunst- en cultuureducatie behouden blijft voor kinderen van de basisscholen.

CmK-regeling
De CmK-regeling is een regeling tussen de Provincie Noord-Brabant en de gemeente en houdt een gezamenlijke financiering in van ieder vijftig procent. Als gevolg daarvan gaat ruim 18.000 euro grotendeels rechtstreeks naar alle scholen, dat is 4,25 euro per leerling. Dankzij deze regeling is het mogelijk om allerlei activiteiten te organiseren op het gebied van kunst- en cultuureducatie en muziek waardoor het creatieve denken en handelen bij kinderen gestimuleerd wordt. 

Stopzetten leidt tot kansenongelijkheid
Het college heeft aangegeven zich meer te willen verdiepen in de regeling alvorens een besluit te nemen. Voor betreffende partijen als de Brede Scholen en Cultuurbox komt dit totaal onverwacht, temeer omdat de regeling al jaren loopt. Als de regeling niet verlengd wordt dan kan bijvoorbeeld het nieuwste project 'Meer Muziek in de Klas' in gevaar komen.

Van den Broek: “Lang niet alle kinderen krijgen van huis uit te maken met kunst en cultuur. Juist met de CmK-regeling krijgen ze wel de kans om hier aan mee te doen. Het stoppen van de subsidie leidt tot ongelijkheid van kansen voor deze kinderen. Dat moeten we niet willen. Bovendien is het in strijd met de mooie woorden in het beleidsakkoord.”   

Reactie toevoegen

U bent hier