h

Vragen SP over mogelijke sloop van sociale huurwoningen in wijk Breukelen

22 april 2021

Vragen SP over mogelijke sloop van sociale huurwoningen in wijk Breukelen

De SP-fractie heeft vragen aan het college van B&W gesteld over plannen van Woonstichting JOOST om in Breukelen 38 huurwoningen in de Hertogenstraat, Jan van Brabantstraat en Van Hornstraat te slopen en te vervangen door nieuwbouw. SP-fractievoorzitter Eric van den Broek is van mening dat de vraag naar betaalbare huurwoningen alleen maar toeneemt en dat het onlogisch is om een aanzienlijk aantal te willen slopen.

Onrust over sloop en renovatie
Buurtbewoners hebben naar aanleiding van geruchten de SP benaderd over de plannen van JOOST. Het gaat om de sloop van 30 woningen in de Hertogenstraat, 6 in de Jan van Brabantstraat en 2 in de Van Hornstraat. Ook heeft de woningbouwvereniging renovatieplannen in de Van Ranststraat, Ridder van Cuijkstraat en Jan van Brabantstraat. Bewoners zijn daar inmiddels telefonisch en per brief over ingelicht. In de Hertogenstraat is al een petitie gehouden om de woningen te handhaven. JOOST beweert dat de woningen die gesloopt zouden moeten worden, niet meer voldoen aan de huidige standaard van wonen. De plannen verkeren in een vroeg stadium en veel is nog onduidelijk. Er is nog geen sloopvergunning aangevraagd bij de gemeente en de woonstichting heeft ook nog geen definitief nieuwbouwplan ingediend. Eind 2022 zou begonnen moeten worden met de uitvoering van de plannen. 

SP: betrek bewoners bij plannen
De SP-fractie vindt dat bewoners veel meer bij de plannen betrokken moeten worden. Er is tot nu toe nog nauwelijks overleg geweest. Veel is onduidelijk, bijvoorbeeld of de woningen echt zo slecht zijn als JOOST beweert, hoe zit het met vervangende huisvesting en de verhuiskostenvergoeding. De SP vindt dat JOOST via een enquête de bewoners moet vragen naar hun mening over sloop of renovatie.

Fractievoorzitter van den Broek: “Wij vragen onder meer wat het college van B&W vindt van deze plannen van JOOST, temeer omdat in het beleidsakkoord staat dat er veel meer sociale huurwoningen gerealiseerd moeten worden in Boxtel. Naar onze mening staat dat haaks op de plannen om 38 betaalbare huurwoningen te slopen. De ervaring leert bovendien dat de huren van de nieuwe woningen hoger zullen uitvallen.” 

Reactie toevoegen

U bent hier