h
8 maart 2018

Vragen SP Maria Theresiastraat

Foto: SP

Naar aanleiding van de buurtenquête op Selissenwal heeft de SP-gemeenteraadsfractie vragen gesteld aan het college van B. en W. over de situatie van het grasveld in de Maria Theresiastraat. Daar staat, vanwege allerlei werkzaamheden, zwaar materieel op dat het grasveld kapot maakt en er is ook sprake van zieke bomen. Bewoners vragen om meer gemeentelijke communicatie en duidelijkheid.

Lees verder
28 februari 2018

Geen schaliegasboringen in Boxtel

Foto: SP

Onlangs heeft minister Wiebes van Economische Zaken gemeld dat er in Nederland niet geboord wordt naar schaliegas en dat er geen vergunningen voor worden afgegeven. Goed nieuws dus voor Boxtel. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven juicht diens besluit toe. 

Lees verder
25 februari 2018

SP steunt actiegroep BasisOnderwijs Boxtel in Actie

In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag sprak de SP-fractie zijn steun uit voor de eisen van (Boxtelse) leerkrachten voor een acceptabele werkdruk in het primaire onderwijs en een beloning die gelijkwaardig is aan die in het voortgezet onderwijs. Een motie van de SP om steun te betuigen aan de plaatselijke groep van leerkrachten BO in Actie en om in overleg met de groep te bekijken wat de gemeente kan doen aan het verlagen van de werkdruk, werd unaniem aangenomen. Dit tot tevredenheid van SP-raadslid Rinze van der Veen.

Lees verder
19 februari 2018

Buurten in de wijk Selissenwal

Foto: SP

Afgelopen zaterdag trokken 7 SP'ers de wijk Selissenwal in om te buurten met bewoners. Dat leverde weer nuttige informatie op waarmee de gemeenteraadsfractie en de afdeling aan de slag gaan. Wethouder Eric van den Broek liep ook mee. 

Lees verder
17 februari 2018

SP op de bres voor speelplekken in de wijken

De gemeenteraadsfractie van de SP vraagt in een brief aan het college van B&W om realisering van een speelplek in enkele straten en het opknappen van bestaande speelplekken in verschillende wijken. Het verzoek van de SP komt tot stand naar aanleiding van de huis-aan-huisbezoeken van de afgelopen maanden, aldus fractievoorzitter Dave van de Ven. 

Lees verder
8 februari 2018

SP-posters als eerste op de aanplakborden

Foto: SP

De SP heeft als eerste politieke partij verkiezingsposters geplakt op de gemeentelijke aanplakborden in Boxtel en Liempde. Op de poster staat een portret van wethouder en (mede)lijsttrekker Eric van den Broek. 

Lees verder
5 februari 2018

465 woningen in Selissen, waarvan 140 sociale woningbouw

De handtekeningen zijn gezet. Eindelijk kan het woningbouwproject Selissen van start gaan. Er worden in totaal 465 woningen gebouwd, waarvan 140 sociale woningbouw. SP-raadslid Rinze van der Veen complimenteert het college en is verheugd dat er een aanzienlijke hoeveelheid sociale woningen gebouwd worden.

Lees verder
26 januari 2018

Initiatiefvoorstel Balans over Biomassaplein overbodig

In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag werd het initiatiefvoorstel van Balans behandeld waarin wordt voorgesteld om eerst de gemeenteraad aan het woord te laten over de proef met een biomassaplein op Vorst B. Zij kregen daarbij alleen steun van het CDA. De SP fractie gaf aan geen behoefte te hebben aan dit initiatiefvoorstel. 

Lees verder
25 januari 2018

Waardecheques voor ramen lappen minima

Ruim honderd mensen die gebruik maken van Wmo-huishoudelijke hulp en een minimavoorziening hebben van de gemeente een brief ontvangen met daarin twee waardecheques. Hiermee kunnen zij een glazenwasser inschakelen om hun ramen aan de buitenkant te laten wassen. SP-wethouder Eric van den Broek is tevreden dat er nu eindelijk een regeling is.

Lees verder
22 januari 2018

SP verspreidt 12.000 flyers over successen wethouder van den Broek

Foto: SP

SP-wethouder Eric van den Broek is bijna vier jaar wethouder. Tijd om de balans op te maken. Wat is er in die periode door de wethouder tot stand gebracht op de terreinen waarvoor hij politiek verantwoordelijk is? De SP heeft hierover een flyer gemaakt die de komende weken huis-aan-huis verspreid wordt in Boxtel en Liempde.

Lees verder

Pagina's