h
4 juni 2018

Wethouder presenteert initiatief 'Ik doe mee'

Foto: SP

Vorige week presenteerde SP-wethouder Eric van den Broek het initiatief 'Ik doe mee'. Op allerlei manieren probeert de gemeente in dit initiatief te leren van de inmiddels 102 uitgevoerde bewonersinitiatieven. Boxtel gaat inwoners in de eerste plaats op grote schaal enqueteren. 'Niet vanachter een bureau', aldus wethouder Van den Broek. 'We gaan de komende weken de wijken in en naar de mensen toe.'

Lees verder
28 mei 2018

SP: gemeente moet invloed houden op geprivatiseerde sport- en welzijnsaccommodaties

De Boxtelse Rekenkamercommissie komt in een rapport tot de conclusie dat de gemeente de regie moet houden op geprivatiseerde sport- en welzijnsaccommodaties (met name gemeenschapshuizen) om de maatschappelijke functie te waarborgen. SP-raadslid Dave van de Ven is het volmondig eens met de Rekenkamer. 

Lees verder
14 mei 2018

Janus Melis overleden

SP-lid van het eerste uur Janus Melis is afgelopen vrijdag overleden. Janus was een gewaardeerd vrijwilliger en stond altijd klaar voor de partij. We zullen Janus missen, aldus bestuurslid Willem van Meurs. 

Lees verder
8 mei 2018

SP blij met portefeuille en contouren beleidsakkoord

Vandaag worden in een beeldvormend overleg de Contouren van het concept-beleidsprogramma van de nieuwe coalitie van Combinatie95, SP, D66 en Inbox besproken. De SP maakt via Eric van den Broek onderdeel uit van de coalitie en het nieuwe coalitie. ‘ We zijn tevreden met het concept dat nu voorligt en onze wethoudersportefeuille’, zeggen onderhandelaars Dave van de Ven en Eric van den Broek over het akkoord.

Lees verder
6 mei 2018

Bewoners De Croon blij met meedenken wethouder Van den Broek over Poort

Foto: SP

'Heel blij' zijn ze met het besluit dat de poort ook doordeweeks dicht mag. Zo liet voorzitter van de VvE De Croon, Tonny Wagenaars, afgelopen week weten. De gemeente besloot deze week in de collegevergadering dat de toegangspoort tussen de Markt en de Croon niet alleen in de weekenden, maar vanaf nu ook doordeweeks tussen 22.00 en 7.00 uur afgesloten mag worden. Eveneens werd besloten dat dit regime ook ingaat voor alle in- en uitgangen van de Markt voor voetgangers, via de Beiaard, Indenhof en de binnenkort geopende doorgang vanaf de binnenplaats van het gemeentehuis. Een andere verandering is dat de doorgang van de Croonpassage voetgangersgebied wordt. Dit betekent dat fietsers en scooters er geweerd worden.

Lees verder
4 mei 2018

Garen op de klos op gebied van vrijwilligersbeleid

Foto: SP

SP-wethouder Eric van den Broek heeft de afgelopen maanden samen met een grote groep vrijwilligers veel voortgang geboekt in het formuleren van een actieplan voor de ondersteuning van vrijwilligers. Deze week besloot het College van B&W over de eerste actiepunten uit dat plan. Er komen onder andere extra financiële middelen voor de uitbreiding van het Boxtelse Vrijwilligerssteunpunt, waardoor vrijwilligers nog beter begeleid kunnen worden in hun toch al zware werk.

Lees verder
26 april 2018

Boxtel start vernieuwend project Seniorenhulp

Samen met partners Zorggroep Elde en Woonstichting St. Joseph start de gemeente Boxtel per 1 mei aanstaande een vernieuwend project op gebied van de WMO. De drie partners gaan gedurende tien maanden in de vorm van een pilot ouderen ondersteunen met allerlei hand- en spandiensten in en om het huis. Het gaat om taken die niet onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vallen, maar ook niet onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Verantwoordelijk wethouder voor de Boxtelse WMO Eric van den Broek is zeer in zijn nopjes met het gezamenlijke initiatief. ‘Dit is nu hoe ik graag werk. Daar waar we zien dat de nieuwe wetgeving gaten laat vallen, wachten we niet af, maar nemen we initiatief richting mensen hoe we hiermee om kunnen gaan’, aldus Eric van den Broek.

Lees verder
25 april 2018

Nieuwe Boxtelse coalitie met SP rond

Vanavond presenteert de nieuwe coalitie van Combinatie95, SP, D66 en Inbox, onder de titel ‘Meewerken in tijden van verandering’ het concept coalitie akkoord. Het zijn nog de contouren van het akkoord, want de coalitiepartijen willen volop inbreng van de gemeenteraad. Daartoe is op 8 mei een beeldvormende vergadering georganiseerd en zal het beleidsakkoord uiteindelijk op 5 juni aanstaande in de gemeenteraad worden vastgesteld. Huidig SP-wethouder Eric van den Broek zal ook in de nieuwe bestuursperiode de SP-wethouder zijn.

Lees verder
24 april 2018

SP stelt vragen over huisvesting arbeidsmigranten

In oktober is de SP naar aanleiding van buurtenquêtes begonnen met aandacht te vragen voor buurtoverlast. Een deel van deze overlast bleek een gevolg te zijn van de plaatsing van grote groepen arbeidsmigranten op locaties die zich daar niet voor lenen. Later bleek dat dit speelt in meerdere wijken in Boxtel. 

Lees verder
8 april 2018

Bewoners Duinendaal zorgen samen met jongeren De Lasalle en Koraal Groep voor vergroening wijk

Foto: SP

Drie jaar geleden organiseerde wethouder Eric van den Broek samen met bewoners in Duinendaal een huiskamerbijeenkomst met bewoners van de wijk. In die bijeenkomst kwamen allerlei ideeën aan de orde, waaronder een suggestie om de toegang van het centrum aan die kant mooi te vergroenen. Dat idee van bewoners kwam later vanuit twee buurtbewoners concreet terug en heeft afgelopen vrijdag geleid tot prachtige vergroening van de toegang tot de wijk.

Lees verder

Pagina's