h
24 juni 2016

Voedselbank naar Molenweide

De Voedselbank verhuist volgend jaar juni naar een bijgebouw van woonzorgcentrum Molenweide. Zorggroep Elde verhuurt het gebouw voor zes jaar. De gemeente gaat dan de Voedselbank op een andere manier subsidiëren. SP-wethouder Eric van den Broek is blij dat de zoektocht ten einde is en is tevreden over het resultaat.

Lees verder
23 juni 2016

College wil een multifunctionele Markt als middelpunt van bruisend centrum

Foto: SP

Het college van B& W wil de Markt flexibel inrichten: als sfeervol plein, als basis voor de weekmarkt en als evenemententerrein. Dat staat in het vastgestelde voorontwerp van de centrumplannen. Doel is een bruisend en aantrekkelijk centrum voor iedereen. Als alles meezit kan na de kermis van volgend jaar begonnen worden met de uitwerking. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven is tevreden over de aard en de voortgang van de plannen. 

Lees verder
8 juni 2016

SP: forse toename giftreinen onaanvaardbaar

Er komen veel meer en veel vaker gevaarlijke stoffen per trein door Boxtel dan is toegestaan. Dat maakte de NOS onlangs bekend. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven heeft vindt dit onaanvaardbaar en heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees verder
6 juni 2016

De Geitenwei wordt vuurwerkvrij!

In de raadsvergadering van dinsdag 31 mei heeft de SP-fractie, naar aanleiding van een petitie van omwonenden, aan burgemeester Mark Buijs gevraagd om een vuurwerkvrije zône te creëren rond de Geitenwei op Selissenwal. De burgemeester heeft gezegd dit voor elkaar te willen krijgen.

Lees verder
1 juni 2016

College onderzoekt verlaging eigen bijdrage WMO

In antwoord op vragen van de SP-fractie in het vragenuurtje van de gemeenteraad heeft wethouder Eric van den Broek toegezegd dat hij gaat bekijken of een verlaging van de eigen bijdrage in de zorg mogelijk en wenselijk is.

Lees verder
27 mei 2016

SP-wethouder Eric van den Broek neemt initiatief voor Klankbordgroep Seniorenbeleid

Foto: SP

In de onlangs gehouden beeldvormende raadsbijeenkomst over het seniorenbeleid heeft wethouder Eric van den Broek ouderenorganisaties en belangstellenden uitgenodigd om deel te nemen aan een Klankbordgroep die snel aan de slag gaat om een actieplan op te stellen. 

Lees verder
26 mei 2016

SP-wethouder: overschot zorggelden blijven beschikbaar voor kwetsbare groepen

Het college van B&W heeft besloten dat het overschot van ongeveer 800.000 euro op het budget van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gereserveerd blijft voor kwetsbare groepen in de Wmo, jeugdzorg, ouderenzorg, minima en mensen met een arbeidsbeperking. SP-wethouder Eric van den Broek is daar tevreden over.

Lees verder
11 mei 2016

Huishoudelijke Hulptoelage wordt voortgezet

Het bijkopen van extra uren huishoudelijke hulp (huishoudelijke hulptoelage) voor 5 euro per uur blijft ook in de komende jaren mogelijk in Boxtel. Dit heeft het college van B&W geantwoord op vragen van de SP-fractie. Dit tot tevredenheid van SP-wethouder Eric van den Broek en SP-fractievoorzitter Dave van de Ven. 

Lees verder
11 mei 2016

Zorg, zonder eigen risico

Foto: SP

In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het. Maar er staat een boete van € 385,- op ziek zijn: het eigen risico. De zorg is veel te bureaucratisch. En aan de marketing van zorgverzekeraars en het jaarlijkse overstapcircus worden miljarden verspild. De kwaliteit gaat omlaag, de kosten omhoog.

Lees verder
10 mei 2016

SP verspreidt 3500 Huurkranten

Foto: SP

SP-vrijwilligers hebben 3500 Huuractiekranten verspreid onder huurwoningen. Hiermee wil de SP Boxtelse huurders informeren over het landelijke huurbeleid van de VVD-PvdA regering en het standpunt van de SP. Tevens staat er een interview in met SP-wethouder Eric van den Broek over de Boxtelse situatie.

Lees verder

Pagina's