h
28 april 2016

Gemeenteraad kiest plannen het Collectief voor De Kleine Aarde

Vorige week dinsdag heeft een meerderheid van de gemeenteraad voor de plannen van het Collectief gekozen voor de Kleine Aarde. Alleen Balans, CDA & VVD waren tegen.

Lees verder
18 april 2016

SP-wethouder op huiskamerbezoek bij buurtvereniging Onder de Toren

Foto: SP

SP-wethouder Eric van den Broek heeft een huiskamergesprek gehad in Duinendaal met  leden van buurtvereniging Onder de Toren. Onder het genot van koffie en gebak deden buurtbewoners een aantal suggesties om de leefbaarheid van hun buurt te verbeteren. De wethouder zegde toe er mee aan de slag te gaan. 

Lees verder
17 april 2016

SP-wethouder wil dat Prestatieladder Sociaal Ondernemen regionaal opgepakt wordt

SP-wethouder Eric van den Broek heeft onlangs bij het Regionale Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt in Uden een pleidooi gehouden voor het regionaal invoeren van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Hij mocht enthousiaste reacties ontvangen. 

Lees verder
11 april 2016

SP stemt in met kadernota

De SP-raadsfractie heeft volmondig ingestemd met de zogeheten kadernota. Hierin is veel aandacht voor voortzetting van het sociale beleid in onze gemeente. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven is verheugd dat dit beleid kan rekenen op brede steun in de gemeenteraad.

Lees verder
7 april 2016

Boxtel zegt NEE tegen associatieverdrag

Foto: SP

Ongeveer 60% van de Boxtelse stemmers hebben tegen het associatieverdrag van de EU met Oekraïne gestemd, 40% stemde voor. De opkomst was met 29,4 % bedroevend laag. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven is tevreden met de uitslag.

Lees verder
3 april 2016

SP in actie tegen associatieverdrag EU-Oekraïne

Foto: SP

SP-vrijwilligers hebben op zaterdag enkele honderden flyers uitgedeeld aan het winkelende publiek op Oosterhof. Een meerderheid zegt NEE te gaan stemmen.

Lees verder
1 april 2016

SP wil 600 sociale huurwoningen voor alle woningzoekenden

In de nieuwe Woonvisie kondigt het college van B. en W. de bouw aan van 400 tot 600 sociale huurwoningen voor de komende tien jaar. Gezien de enorme vraag naar betaalbare huurwoningen pleit de SP voor het maximum van 600 sociale huurwoningen voor zowel statushouders als eigen woningzoekenden. SP-raadslid Rinze van der Veen spreekt van een sociale Woonvisie. 

Lees verder
30 maart 2016

SP zegt NEE tegen associatieverdrag EU en Oekraïne

Foto: SP

Op 6 april wordt het referendum over het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne gehouden. De SP is na een grondige analyse tot de slotsom gekomen dat dit verdrag te vroeg komt en op dit moment niet in het belang van de bevolking in Oekraïne is en ook niet in het belang van de Nederlandse bevolking en de EU. 

Lees verder
28 maart 2016

Oude boomgaard wordt blauw-groen park

Het gebied van de oude boomgaard en de vijver achter het gemeentehuis wordt omgebouwd tot een park met wandelpaden, bankjes, kunstwerken en informatieborden. SP-wethouder Eric van den Broek is verheugd over de inspanningen van de klankbordgroep en spreekt van een 'blauw-groene toegangspoort' naar het centrum.

Lees verder
14 maart 2016

Onafhankelijk vertrouwenspersoon Wet maatschappelijke ondersteuning

Mensen die ontevreden zijn over een besluit in het kader van de Wmo of de manier waarop de gemeente hen behandelt kunnen met hun klacht terecht bij de vertrouwenspersoon van de Wmo, Ria de Die. Zij is onafhankelijk van de gemeente en de instellingen waarmee Wmo-cliënten te maken hebben. SP-wethouder Eric van den Broek spreekt van een goede zaak.

Lees verder

Pagina's