h
26 februari 2017

Wethouder lanceert samen met ouderen Werkgroep Senioren

Foto: SP

Afgelopen woensdagavond lanceerde Wethouder Eric van den Broek (SP, Zorg & WMO) samen met ouderenorganisaties een Werkgroep Senioren, die de komende tijd aan de slag gaat met inbreng vanuit ouderen die de wethouder afgelopen maanden ophaalde uit het overleg met belangenorganisaties, adviesraden, een peiling via de Mooiboxtelkrant, huiskamerbijeenkomst, cliëntdagen en individuele persoonlijke contacten. De Werkgroep gaar bezig met het opstellen van een Actieplan voor Boxtelse Senioren.

Lees verder
23 februari 2017

Wethouder Van den Broek: werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen in Boxtel

Foto: SP

Afgelopen jaren hebben ondernemers, de Brabants Ontwikkelings Maatschappij (BOM), het Service Portal Industrial Network (SPIN) en de gemeente samengewerkt aan de herstructurering van de bedrijventerreinen in Boxtel. Deze samenwerking kwam mede tot uiting in een Lokaal Herstructureringsfonds (LHF). Samen met de BOM en SPIN heeft SP-wethouder Eric van den Broek een herbezinning op dit fonds georganiseerd en wil de wethouder komen tot een nieuw lokaal fonds, waarin duurzaam ondernemen centraal staat.

Lees verder
20 februari 2017

Wijkwethouder Van den Broek naar bewoners met ‘Beginspraakbijeenkomsten’

Vorige week organiseerde Wethouder Eric van den Broek in Wijk Selissen/Breukelen, samen met Wijkmakelaar Werner van der Velden een tweetal zogenaamde ‘Beginspraakbijeenkomsten’ in Cafe D’n Boer in Breukelen. Het is een nieuwe vorm van burgerparticipatie, waarbij de gemeente met een leeg blad naar bewoners toekomt, om plannen in een zo vroeg mogelijk stadium te bespreken. ‘In feite voordat het al plannen zijn’, aldus Eric van den Broek. Het onderwerp dat Van den Broek met bewoners wilde bespreken was de mogelijke locatie van een skateramp.

Lees verder
17 februari 2017

In Boxtel al langere tijd kritisch toezicht op Welzorg

In Nederland, Brabant en de Meierij zijn de afgelopen weken klachten naar buiten gekomen over de firma Welzorg die ook in Boxtel als sinds de jaren negentig verantwoordelijk is voor de verstrekking van WMO-hulpmiddelen. Wethouder Eric van den Broek reclameerde in een eerder stadium al bij Welzorg, toen hij signalen van ontevredenheid bij cliënten opving. De afgelopen maanden zijn die geluiden versterkt vanwege een interne reorganisatie bij Welzorg. Per 1 januari van dit jaar is de gemeente Boxtel  in ieder geval overgestapt naar een nieuwe aanbieder, namelijk Medipoint.

Lees verder
16 februari 2017

Wethouder reikt Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) uit

Foto: SP

Bedrijventerreinen Ladonk/Vorst in de gemeente Boxtel hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen Basis Samenwerken behaald. Wethouder Eric van den Broek heeft gisteren het bijbehorende certificaat uitgereikt aan parkmanager Angelien van der Zanden namens de werkgroep KVO Ladonk. In deze werkgroep zijn behalve de ondernemers ook politie, brandweer en gemeente vertegenwoordigd.

Lees verder
15 februari 2017

Vechtscheidingen prominent in aanpak Jeugdhulpverlening na motie SP

Gisteren werd de Boxtelse gemeenteraad in een zogenaamde Beeldvormende vergadering bijgepraat over het Jeugdbeleid van de gemeente. Daarbij werd onder andere gesproken over de manier waarop kwetsbare jongeren in Boxtel toegang krijgen tot de jeugdhulpverlening en hoe de inkoop van ondersteunende diensten is geregeld. Uit de gepresenteerde aanpak kwam naar voren dat in Boxtel uitgebreide extra aandacht is voor het fenomeen ‘vechtscheidingen’, problemen tussen ouders waar kinderen vaak de dupe van worden. De SP pleitte via een unaniem aangenomen motie eerder in de gemeenteraad voor meer aandacht op dit thema.

Lees verder
12 februari 2017

Werkzaamheden in het centrum begonnen met baggerwerkzaamheden Gemeentevijver

Foto: SP

Met het uitbaggeren van de vijver bij het gemeentehuis, is deze week de start gemaakt van een reeks aan werkzaamheden die gaat leiden tot een complete metarmofose van het centrum. De werkzaamheden maken deel uit van de centrumplannen die verantwoordelijk wethouder Eric van den Broek vorige week presenteerde. De omgeving van de Oude Boomgaard en de Gemeentevijver moet in die plannen worden omgeturnd tot een mooi beleefbaar Dorpspark.

Lees verder
10 februari 2017

Wethouder op Weekmarkt met plannen Centrum

Foto: SP

Vanochtend was SP-wethouder Eric van den Broek op de Weekmarkt aanwezig om met bezoekers in gesprek te gaan over de herinrichting van de Markt en het centrum. Vorige week is over deze plannen na een heel uitgebreid inspraaktraject met burgers, besloten in het College van B&W. Hierdoor kunnen de plannen, waarover in de Gemeenteraad jarenlang is gediscussieerd, nu daadwerkelijk worden gerealiseerd. ‘We zijn blij dat de kogel nu echt door de kerk is en de schop in de grond kan’, was de veelgehoorde reactie van bezoekers van de Weekmarkt.

Lees verder
9 februari 2017

WMO-cliëntdagen zeer druk bezocht

Foto: SP

Gisteren en vandaag vonden in De Walnoot en De Rots de zeer goed bezochte WMO-clientdagen plaats. Op deze bijeenkomsten worden WMO-cliënten jaarlijks persoonlijk geïnformeerd over ontwikkelingen in de WMO. Tevens zijn de cliëntdagen bedoeld om (kritische) vragen te stellen en ervaringen te delen.

Lees verder
6 februari 2017

Zeer goed bezochte huiskamerbijeenkomst in De Rentmeester

Foto: SP

Afgelopen woensdagmiddag organiseerde de bewonerscommissie van het Wooncomplex De Rentmeester een zeer goed bezochte huiskamerbijeenkomst. Zo’n veertig bewoners stelde allerlei vragen op gebied van zorg en de woonomgeving aan SP-wethouder Eric van den Broek, die ook ambtelijk medewerker Eelco Riet mee had genomen voor de beantwoording van vragen. ‘We hebben weer een mooi lijstje huiswerk meegekregen, waar we in het gemeentehuis direct mee aan de slag kunnen’, aldus Van den Broek naar aanleiding van de bijeenkomst.

Lees verder

Pagina's