h
13 augustus 2018

Wervingscampagne levert 41 nieuwe leden op

Een ledenwerfactie in de wijken Breukelen en Selissenwal is een groot succes geworden. Maar liefst 41 nieuwe leden werden ingeschreven. Hiermee komt het totaal op 340 leden en blijft de SP verreweg de grootste partij qua ledenaantal in Boxtel. SP-bestuurslid Willem van Meurs kijkt tevreden terug op de campagne.

Lees verder
9 augustus 2018

Spreek de wethouder aan op de weekmarkt

SP-wethouder Eric van den Broek en voorzitter Luc Broos van het Centrummanagement gaan aankomende vrijdag gezamenlijk nog een keer met een stand de Weekmarkt op, om bezoekers te informeren over de aankomende herinrichtingswerkzaamheden en de tijdelijke verplaatsing van de Weekmarkt. 

Lees verder
6 augustus 2018

Gemeente gaat verkeersveiligheid Selissenwal verbeteren

In antwoord op vragen van de SP-fractie heeft het college van B&W toegezegd om enkele onveilige verkeerssituaties in de wijk Selissenwal samen met het wijkplatform nader te bekijken en waar nodig te verbeteren. Fractievoorzitter Dave van de Ven is tevreden over die toezegging.

Lees verder
26 juli 2018

Wethouders openen doorgang parkeerterrein binnentuin gemeentehuis

Foto: SP

Gisteren hebben de wethouders Eric van den Broek (SP) en Maruska Lestrade (D66) de doorsteek aan de zijkant van het gemeentehuis geopend. De doorgang verbindt de Markt met het parkeerterrein in de binnentuin van het gemeentehuis. Van den Broek is blij dat de doorsteek gerealiseerd is voordat na de kermis begonnen wordt met de herinrichting van de Markt.

Lees verder
10 juli 2018

Boxtel krijgt Servicepunt Openbare Ruimte

De gemeente Boxtel hoopt medio augustus een Servicepunt Openbare Ruimte operationeel te hebben. Burgers kunnen dan via een speciaal telefoonnummer klachten en meldingen in de openbare ruimte aangeven. Ook zal nog dit jaar een App gelanceerd worden waarop burgers hun klachten door kunnen geven en op hun mobiele telefoon kunnen volgen wanneer de klacht door de gemeente is afgedaan. Dat antwoordt het college op vragen van de SP-fractie. Fractievoorzitter Dave van de Ven is blij met het Servicepunt, maar vindt dat de klachten ook goed afgehandeld moeten worden. 

Lees verder
9 juli 2018

Eric van Broek geïnstalleerd voor tweede wethoudersperiode

Foto: SP

Afgelopen dinsdag werd SP’er Eric van den Broek voor zijn tweede bestuursperiode geïnstalleerd als wethouder. Vorige maand presenteerde de coalitie van Combinatie95, SP, D66 en Inbox al haar beleidsprogramma, maar deze maand werden ook de wethouders geïnstalleerd. De installatie was vorige maand uitgesteld, omdat een aantal formaliteiten nog afgerond moesten worden.

Lees verder
29 juni 2018

Gemeente wil overlast arbeidsmigranten aanpakken

De gemeente gaat in gesprek met uitzendbureaus, werkgevers, arbeidsmigranten,  omwonenden, politie en naburige gemeenten om de overlast van arbeidsmigranten te beperken. Er komt regulering in de vorm van verordeningen, bestemmingsplannen en overeenkomsten tussen de verschillende partijen. Dit antwoordt het college van B&W op schriftelijke vragen van SP en Combinatie 95. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven is tevreden over de stappen die het college van plan is te nemen.

Lees verder
20 juni 2018

SP wil aanpak buurtergernissen

De gemeenteraadsfractie van de SP vraagt het college van B.&W om een plan van aanpak te maken voor het wegnemen van diverse buurtergernissen. Te denken valt daarbij aan parkeerproblemen, te weinig speelplekken, overlast van bomen, hondenpoep, losliggende stoeptegels en te hard rijden. Fractievoorzitter Dave van de Ven stelt dat het aanpakken van dit soort ergernissen kan leiden tot een betere leefbaarheid van de wijken. 

Lees verder
18 juni 2018

SP vraagt college om te protesteren tegen verlaging huurtoeslag

De SP-fractie heeft het college van B&W  gevraagd om protest aan te tekenen tegen het voornemen van het kabinet Rutte om de berekening van de huurtoeslag te veranderen. Dit beleid pakt nadelig uit voor veel huurders met een smalle beurs. SP-raadslid Rinze van der Veen vindt dat het college het op moet nemen voor deze huurders. 

Lees verder
17 juni 2018

SP in actie tegen gaswinning Waalwijk

Foto: SP

Onlangs werd duidelijk dat Minister Wiebes de uitbreiding van de gaswinning uit het veld onder Waalwijk geen strobreed in de weg wil leggen. Het Canadese bedrijf Vermilion wil hierbij de omstreden techniek ‘fracking’ gebruiken: hierbij wordt een mengsel van water en chemicaliën onder hoge druk de aarde in gespoten.

Lees verder

Pagina's