h
3 april 2020

SP roept op tot steun Voedselbank

De SP roept Boxtelaren op om de Voedselbank in deze moeilijke tijd financieel te steunen. De SP-fractie in de gemeenteraad zal aan alle politieke partijen vragen om zich ook solidair te tonen met de kwetsbare groep die gebruik moet maken van de Voedselbank. Om het goede voorbeeld te geven zal de SP een bedrag overmaken van 500 euro aan de Voedselbank, aldus voorzitter Frans Sannen.

Lees verder
3 april 2020

Park Van der Voortweg nadert voltooiing

Foto: SP

Recentelijk startte SP-wethouder Eric van den Broek samen met bewoners de werkzaamheden voor het nieuwe parkje aan de Van der Voortweg. ‘Burgerparticipatie zoals het bedoeld is’, stelde de wethouder bij de opening. De afgelopen maanden werkte bewoners samen met de Gemeente aan het ontwerp en de belofte was dat de schop snel in de grond kon. De wethouder hield woord, waardoor de bewoners vanaf het voorjaar straks van een mooie nieuwe ontmoetingsplek kunnen genieten.

Lees verder
2 april 2020

Volop inspraak over energiemaatregelen

Foto: SP

In antwoord op vragen van de SP-fractie antwoordt het college van B&W dat er alles aan gedaan wordt om zoveel mogelijk burgers te betrekken en inspraak te geven bij concrete lokale energiemaatregelen zoals windmolens en zonnevelden. Daarbij worden ook suggesties van de SP overwogen, zoals een representatieve enquête en huiskamerbijeenkomsten. Raadslid Frans Sannen heeft vertrouwen in de aanpak van de gemeente.

Lees verder
27 maart 2020

SP wijst kritiek op buurtenquêtes af

In de afgelopen maanden hebben ons enkele signalen bereikt als zouden wij bij de buurtenquêtes al te gemakkelijk klachten van bewoners over de schutting van de gemeente gooien en de mensen niet wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid om zelf klachten door te geven aan de gemeente. Dit verwijt slaat nergens op, wij wijzen de bewoners wel degelijk op hun eigen verantwoordelijkheid, aldus coördinator buurtenquêtes Willem van Meurs.

Lees verder
24 maart 2020

Economisch Stimuleringsfonds heeft een positieve bijdrage geleverd aan Boxtelse economie

In 2014 introduceerde het pas aangetreden college van B&W bij monde van verantwoordelijk wethouder Eric van den Broek een economisch aanvalsplan in de vorm van een economisch stimuleringsbudget (ESF) van een miljoen euro. Volgens de SP-wethouder is er met dit geld, dat later nog met drie ton werd aangevuld, een flinke impuls gegeven aan de lokale economie.

Lees verder
17 maart 2020

Eritrese Boxtelaren vast in dienst bij Vion

Tesfalem, Azmera, Tsegay en Hagos staan er bij te stralen. Ze hebben een dienstverband gekregen bij Vion Boxtel B.V. En tekenden afgelopen donderdag hun contract. De vier vluchtten vier jaar geleden uit Eritrea en wonen tegenwoordig in Boxtel. SP-wethouder Eric van den Broek noemt hun vast baan bij Vion een belangrijke stap naar een onafhankelijk bestaan in Nederland.

Lees verder
15 maart 2020

Schrijf je in voor de Brabantse Kaderschool!

De drie Brabantse regiovertegenwoordigers gaan een Brabantse Kaderschool opzetten. Deze is bedoeld voor geïnteresseerde en gemotiveerde SP-leden. Voorzitter Frans Sannen van SP Boxtel roept leden op om mee te doen.

Lees verder
9 maart 2020

SP doet voorstellen voor het betrekken van burgers bij energiemaatregelen

In een brief aan het college van B. en W. doet SP-raadslid Frans Sannen voorstellen voor het betrekken van zoveel mogelijk burgers bij de energiediscussie en het stimuleren van plaatsing van zonnepanelen op gebouwen. Samen met vormen van lokaal eigenaarschap zijn dit mogelijkheden om het draagvlak voor energiemaatregelen onder de bevolking te vergroten.

Lees verder
4 maart 2020

Wethouder Van den Broek start werkzaamheden aan parkje Van der Voortweg

Foto: SP

Een aantal jaren geleden initieerde wethouder Eric van den Broek samen met wijkmakelaar Werner van der Velden een zogenaamde ‘beginspraak’-procedure. Dit betekent dat er met een leeg blad gestart wordt en samen met de bewoners een plan wordt uitgewerkt. Aanleiding was het idee voor een tweede skateramp, zoals die ook in Oost is gerealiseerd. Uit het overleg met bewoners kwam naar voren dat er hele andere invulling van het veld gewenst was, namelijk een groene ontmoetingsplek, in de vorm van een ontmoetings- en bewegingstuin. Gisteren was het zover, onder toeziend oog van veel bewoners, werd de eerste schop in de grond gestoken.

Lees verder
12 februari 2020

Raad unaniem akkoord met plan herinrichting Rechterstraat

Gisteren is de Gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met de plannen voor de herinrichting van de Rechterstraat, een deel van de economische ader van het Boxtelse centrum. Het is de volgende stap in het opknappen van het totale Boxtelse Centrum, na de realisering van de route STA-P, de cultuurhistorische as van de Petrusbasiliek tot Stapelen, het realiseren van centrumpark Indenhof en de herinrichting van de Markt en omgeving. Centrumwethouder Eric van den Broek (SP) is zeer tevreden ober deze ontwikkelingen, waar in Boxtel al tientallen jaren over is gesproken. ‘Met dit besluit kan in het najaar de schop de grond in’, aldus Van den Broek.

Lees verder

Pagina's