h
3 februari 2020

SP-raadslid aanwezig bij onderwijsmanifestatie

Foto: SP

SP-gemeenteraadslid Frans Sannen was afgelopen vrijdag aanwezig bij de onderwijsmanifestatie in Den Bosch. Deze was door de vakbonden georganiseerd in het kader van de landelijke onderwijsstaking van twee dagen. De belangrijkste eisen van de stakers zijn vermindering van de werkdruk, voldoende leraren en een fatsoenlijk salaris, aldus het Boxtelse raadslid.

Lees verder
28 januari 2020

Gemeente komt in 2022 met plan parkeervoorzieningen in delen van Boxtel-Oost

Het college van B. en W. heeft naar aanleiding van de buurtenquête van de SP in het gedeelte van Oost dat tussen de Hobbendonkseweg, Europalaan en Robert Schumanlaan ligt, laten weten dat er in 2022 een integraal plan parkeervoorzieningen komt voor bepaalde gedeelten van de wijk. Verder is binnen de begroting van 2020 structureel ruimte gereserveerd voor een extra boa. 

Lees verder
24 januari 2020

Gemeente gaat plan vervanging essenbomen in de Vorsenpoel weer oppakken na vragen SP

Na vragen van de SP-gemeenteraadsfractie gaat de gemeente nog voor deze zomer het plan weer oppakken om de essenbomen in de Vorsenpoel, ter hoogte van de nummers 42 tot en met 84, te vervangen door andere bomen. De gemeente had indertijd de bewoners beloofd om daar na de zomer van 2018 mee te beginnen, maar daar is vanwege capaciteitsgebrek en andere prioriteiten niets van terechtgekomen. Bewoners werden daarover niet geïnformeerd. Een uitermate slechte zaak, aldus coördinator buurtenquêtes Willem van Meurs.

Lees verder
23 januari 2020

SP stelt vragen over kwijtschelding gemeentelijke probleemschulden

De SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college van B. en W. inzake mogelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor mensen die vaak ook nog andere schulden hebben en daardoor in een uitzichtloze situatie terecht zijn gekomen. Kwijtschelding van gemeentelijke schulden zou deze mensen weer hoop kunnen bieden op een nieuwe start. SP-raadslid Rinze van der Veen wil dat het college onderzoekt of dat in Boxtel wenselijk en mogelijk is. 

Lees verder
14 januari 2020

Buurtenquête Oost-3 verloopt voortvarend

De tussenbalans van de SP-buurtenquête in het gedeelte van Boxtel-Oost tussen de Europalaan en de A2 en de Dommel is positief te noemen. Er zijn al meer dan 250 formulieren opgehaald en meer dan de helft van de deelnemers wil maandelijks onze Nieuwsbrief ontvangen. Coördinator buurtenquêtes Willem van Meurs constateert dat ook hier de meeste mensen in zijn algemeenheid tevreden zijn met de woon- en leefomgeving, maar dat er wel degelijk ook buurtergernissen zijn.

Lees verder
30 december 2019

Wethouder bezoekt traditioneel Kerst-Inn op Tweede Kerstdag

Foto: SP

Gewapend met een paar dozen bonbons bezocht SP-wethouder Eric van den Broek Tweede Kerstdag de Kerst-Inn in gemeenschapshuis De Rots. Het bezoek van de wethouder aan deze jaarlijkse kerstactiviteit begint inmiddels een traditie te worden.

Lees verder
24 december 2019

Boxtels beleid Participatiewet werpt vruchten af

Met als verantwoordelijk portefeuillehouder SP-wethouder Eric van den Broek boekt de gemeente Boxtel goede resultaten met de uitvoer van de Participatiewet. Tegen de landelijke stroom in. Met de komst van de Participatiewet in 2015 is het wettelijk kader en de rijksbijdrage voor doelgroepen veranderd. Het betekende een stop voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een beperkte toegang tot de Wajong. De uitkeringen voor de bijstand bleven gelijk, maar de doelgroep steeg voor de gemeente, omdat er minder mensen in de WSW en Wajong komen.

Lees verder
23 december 2019

Nieuwe samenwerking gemeente en ondernemers Ladonk

Afgelopen week voerde de gemeente gesprekken met een aantal ondernemers op Ladonk over een verdere samenwerking tussen beide partijen. De gesprekken vloeien voort uit het eerder opzeggen van het convenant met ondernemersorganisatie SPIN. Gepoogd wordt nu om een zogeheten Bedrijven Investerings Zone (BIZ) op te zetten. SP-wethouder Eric van den Broek gaat met een initiatiefgroep van ondernemers aan de slag om dit te realiseren.

Lees verder
20 december 2019

Wethouder steunt initiatief bewoners en ondernemers Selissenwal

Foto: SP

Vorige week overhandigde SP-wethouder Eric van den Broek een cheque ter waarde van € 1.000,= aan Bart van Roosmalen (winkeliers Selissenwal) en Frans van Erve (wijkplatform) Selissenwal. Het bedrag werd uitgereikt naar aanleiding van hun burgerinitiatief om rondom de kerstperiode, de wijk Selissenwal mooi aan te kleden met gezellige verlichting en een kerstkunstwerk in het hart van de wijk.

Lees verder
16 december 2019

Geef de kinderen een fijne kerst

Foto: SP

Duizenden ouders zijn door de Belastingdienst onterecht beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag. Vele ouders zitten nog diep in de schulden. De kinderen zijn de dupe, want zij groeien op in armoede, hebben te maken met huisuitzettingen en gescheiden ouders.

Lees verder

Pagina's