h

SP start actie tegen huurverhoging: nul is genoeg

27 april 2020

SP start actie tegen huurverhoging: nul is genoeg

Foto: SP

De landelijke SP en de plaatselijke SP-afdelingen roepen vandaag woningcorporaties en andere huurbazen op om af te zien van de huurverhoging per 1 juli. Het moet afgelopen zijn dat huurders de rekening betalen voor falend woonbeleid van de regering. Dit komt door de coronacrisis nog harder aan bij veel huurders. Daarom starten wij deze actie tegen de huurverhoging: 0 = genoeg, en spreken we in Boxtel JOOST en particuliere verhuurders aan. De voorzitter van de SP Boxtel, Frans Sannen, roept mensen op om deze actie  te steunen op sp.nl/stopdehuurverhoging

'Huurbevriezing is noodzakelijk'
Op 27 april viert Nederland geen koningsdag maar woningsdag. Maar Woningsdag zou nog veel leuker zijn als iedereen een goede en betaalbare woning heeft. Vorig jaar had al de helft van de Nederlandse huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker omdat op dit moment veel gezinnen door de coronacrisis te maken hebben met een terugval in inkomsten. Maar intussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: “De berichten stromen bij ons binnen. Van moeders die onbeschermd werken in de thuiszorg en bij thuiskomst op de mat een brief vinden waarin de huurverhoging van 1 juli aangekondigd wordt. Van mensen die hun inkomen verliezen en wel aan het einde van de maand een torenhoge vrije sector huur moeten betalen. Dit raakt me diep. Per direct de huren bevriezen is noodzakelijk. Wij roepen dan ook iedereen, huurder of niet, die deze mening deelt op om steun uit te spreken. Zo laten we samen zien dat we willen dat de minister, wethouders en huurbazen deze noodzakelijke eerste stap zetten.”
In de Eerste Kamer werd afgelopen week een motie van SP-senator Tiny Kox aangenomen om de huren te bevriezen. Daarmee is het nog niet zeker dat het kabinet dat ook gaat doen. Voor de SP is huurbevriezing slechts een eerste stap. Veel meer is nodig om uit de wooncrisis te komen.

'Steun de actie op sp.nl/stopdehuurverhoging' 
Frans Sannen, voorzitter van de SP Boxtel: “Huurders betalen nog steeds voor de vorige crisis. Toen is door het kabinet Rutte een extra belasting ingevoerd in de vorm van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties. Die zorgt er voor dat drie maanden huur rechtstreeks naar de staatkas gaat. Huurders wordt nu weer gevraagd om de rekening te betalen, dat is onaanvaardbaar. Daarom komen wij met huurders in actie en roepen we Woonstichting JOOST en particuliere verhuurders op om af te zien van de huurverhoging. En ik roep mensen op om ons te steunen op sp.nl/stopdehuurverhoging. Doen!” 

Buiten JOOST zijn ook aangeschreven: Woonveste (met 143 huurwoningen in Esch) en de particuliere verhuurder VB&T Verhuurmakelaars die woningen verhuurd in Boxtel-Oost en de Annastraat en Armmeesters.

Reactie toevoegen

U bent hier