h

SP stelt vragen over coronasituatie bij Vion

23 mei 2020

SP stelt vragen over coronasituatie bij Vion

Naar aanleiding van een aantal alarmerende berichten in de pers over talrijke coronabesmettingen bij slachterijen in Vion-vestigingen in Nederland en Duitsland heeft de SP-fractie vragen gesteld aan het college van B & W, dat immers verantwoordelijk is voor de volksgezondheid. De fractie wil van het colllege weten welke maatregelen Vion Boxtel heeft genomen om een uitbraak van het virus te voorkomen. Zo nodig moet het college verdere actie ondernemen, aldus fractievoorzitter Dave van de Ven.

Veel coronabesmettingen bij Vion-vestigingen
Bij Vion Scherpenzeel zijn 38 besmettingen te betreuren. Bij Vion Groenlo werden 212 van de 600 medewerkers getest, waarvan 45 positief testten op het coronavirus. De fabriek werd per direct gesloten. Inmiddels zijn alle 600 medewerkers in quarantaine geplaatst. De Duitse Vion-vestiging in Bad Bremstadt is stilgelegd omdat 128 personeelsleden in quarantaine moesten vanwege besmetting.

Onderzoek vakbonden
Onderzoek van vakbonden FNV en CNV laat zien dat coronamaatregelen in de vleesverwerkende industrie niet overal goed toegepast worden. Eenderde van de werknemers zegt op de werkvloer geen 1,5 meter afstand te kunnen houden en heeft ook geen mondkapjes of plastic schermen om zich te beschermen. Meer dan de helft meldt dat hier te weinig toezicht op is. Ook stellen de bonden dat de werknemers (vaak arbeidsmigranten) gezamenlijk wonen en met zijn allen in busjes stappen die ze naar de fabriek brengt en ook weer ophaalt. Als ze dan ook nog de hele dag op de werkvloer niet veilig (bijvoorbeeld geen 1,5 meter) kunnen werken, is dat volgens de bonden vragen om problemen. Het CNV pleit er in dit verband voor om de productie drastisch te verlagen en eerst volop te investeren in een veilige werkvloer.

Verontruste SP-fractie stelt vragen
Fractievoorzitter Dave van de Ven: “De SP-fractie vreest dat het in Boxtel ook mis kan gaan en vraagt daarom aan het college of Vion voldoende maatregelen (1,5 meter, mondkapjes, schermen) neemt om besmettingen tegen te gaan. Ook wordt gevraagd of er voldoende controle en toezicht is op de veiligheid van de werkvloer. Verder willen wij weten hoeveel werknemers getest zijn en hoeveel positief getest zijn. Wat vindt het college er van dat met name arbeidsmigranten vaak gezamenlijk wonen en gezamenlijk in busjes naar het werk gaat, hetgeen risicoverhogend werkt. We willen tenslotte weten welke stappen het college gaat ondernemen als blijkt dat Vion niet voldoende maatregelen neemt om besmettingen te voorkomen.”

Reactie toevoegen

U bent hier