h
18 november 2019

Wethouder Van den Broek opent initiatief OV OpStapDag Senioren

Foto: SP

Afgelopen woensdag opende SP-wethouder Eric van den Broek in Gemeenschapshuis De Rots de OV OpStapDag. De OV OpStapDag is een informatie-ochtend voor senioren, waarbij 65-plussers kennis kunnen maken met alle facetten van het openbaar vervoer en de werking van de OV-chipkaart. Voor een bomvolle zaal in De Rots trapte wethouder Van den Broek dit initiatief om meer senioren in het openbaar vervoer te krijgen af.

Lees verder
14 november 2019

Schimmelprobleem woning Boxtel-Oost eindelijk opgelost na brief SP Hulpdienst

Foto: SP

Een hardnekkig schimmelprobleem in een woning in Boxtel-Oost is mede dankzij de tussenkomst van de SP Hulpdienst eindelijk opgelost. De huurder had veel last van ernstige schimmelvorming in bad- en slaapkamer, hetgeen ook stankoverlast veroorzaakte. Hulpdienstmedewerker Willem van Meurs vindt dat JOOST dit veel eerder had moeten oplossen.

Lees verder
13 november 2019

SP-motie geeft opdracht aan gemeente om meer mensen met een beperking in dienst te nemen

Een motie van de SP-fractie tijdens de begrotingsbehandeling om meer gemeentelijke werkplekken te realiseren voor mensen met beperkingen werd unaniem aangenomen. Fractievoorzitter Dave van de Ven vindt dat het tijd wordt dat de gemeente het goede voorbeeld geeft in het aanbieden van werkplekken voor mensen met een beperking.

Lees verder
7 november 2019

Ingezonden brief SP over bladkorven

Voorzitter Willem van Meurs heeft een ingezonden brief geschreven naar de MooiBoxtelKrant en Brabants Centrum over de nieuwe manier van bladeren inzamelen door de gemeente. De SP  was door een buurtbewoners van Boxtel-Oost aangesproken op het gemeentelijk beleid. De ingezonden brief die gepubliceerd werd in de MooiBoxtelKrant is hier integraal overgenomen. 

Lees verder
31 oktober 2019

Motie SP over seniorenbeleid unaniem aangenomen

Een motie van de SP-fractie om als gemeente 20.000 euro te storten in het Sociaal Maatschappelijk Fonds Senioren werd in de begrotingsbehandeling unaniem aangenomen. Volgens fractievoorzitter Dave van de Ven moet dit dienen als aanjager voor andere organisaties om ook geld in het fonds te steken, zodat het Boxtelse seniorenbeleid op een goede manier uitgevoerd kan worden. 

Lees verder
29 oktober 2019

SP stelt vragen over nieuwe manier bladinzameling

Foto: SP

De SP-fractie heeft vragen gesteld aan de gemeente over de nieuwe manier van inzameling van bladeren die in de herfst van de bomen afkomen. Zonder er met de inwoners over te communiceren heeft de gemeente het systeem van de bladkorven, waar mensen tevreden over waren, drastisch veranderd. Daar is veel onduidelijkheid, onvrede en onbegrip over ontstaan.

Lees verder
24 oktober 2019

SP-wethouder Eric van den Broek blij met initiatief integraal ouderenbeleid

Foto: SP

Afgelopen dinsdag heeft het college via een brief op de notitie 'Samen ouder worde in Boxtel' gereageerd. De notitie is tot stand gekomen vanuit vertegenwoordigers van de vrijwillige, Boxtelse ouderenorganisaties in samenspraak met de gemeente. “Ouderen weten zélf het beste wat belangrijk is om op een prettige manier van hun oude dag te genieten.”, aldus SP-wethouder Eric van den Broek die het seniorenbeleid in zijn portefeuille heeft.

Lees verder
22 oktober 2019

Kritische vragen SP aan JOOST over woningtoewijzing

SP-raadslid Rinze van der Veen heeft namens de SP-fractie kritische vragen gesteld aan Woonstichting JOOST over de regionale woningtoewijzing. Op het SP- Meldpunt zijn 11 reacties binnengekomen van woningzoekenden die na de overstap per 1 juli op het regionale woningtoewijzingssysteem flink in positie gedaald zijn om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Volgens de Woonstichting is er niets aan de hand. Van der Veen wil weten wat dan de oorzaak is van de daling van kansen van deze woningzoekenden.

Lees verder
19 september 2019

SP-raadsleden: klachten stankoverlast Vion zijn toegenomen

Ondanks een op 2 juli unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad, waarin Vion dringend wordt verzocht om geur- en overlastvrij te werken, zijn ook na die tijd weer veel klachten binnengekomen. Dat is de conclusie van SP-raadsleden Frans Sannen en Rinze van der Veen na signalen van omwonenden en een gesprek met de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) die toezichthouder op Vion is. De raadsleden vragen zich af of Vion in staat zal zijn een einde te maken aan de overlast of zal volharden in de huidige werkwijze.

Lees verder
16 september 2019

Beginspraak leidt tot parkje aan de Dommel

Foto: SP

Boxtel krijgt er een nieuw parkje bij, namelijk op de plaats van het huidige grasveld bij de Dommel aan de Van der Voortweg. Via een zogeheten 'beginspraakprocedure' hebben buurtbewoners een mooi ontwerp gemaakt voor een groene ontmoetingsplek. SP-wethouder Eric van den Broek is in zijn nopjes met de beginspraak en het ontwerp voor het nieuwe parkje aan de Dommel.

Lees verder

Pagina's