h
5 juni 2019

SP-raadslid Frans Sannen leverde bijdrage aan nieuwe landbouwvisie van de SP

Op 28 mei jongstleden overhandigden Tweede Kamerlid Frank Futselaar en Jules Iding van de SP de nieuwe landbouwvisie van de partij aan landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie). SP-raadslid Frans Sannen uit Boxtel was ook bij de overhandiging aanwezig. Hij heeft in het voortraject een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze nieuwe visie.

Lees verder
5 juni 2019

Wethouder Van den Broek opent buurttuin Burg-akkertje

Foto: SP

Afgelopen zondag opende wethouder Eric van den Broek de nieuwe buurttuin ’t Burg-akkertje, aan het binnenpleintje achter De Burgakker. De buurttuin is een initiatief van bewoners en tot stand gekomen tussen buurtbewoners onderling. De wethouder toonde zich zeer enthousiast in zijn openingswoordje: ‘ Het zijn de bewoners die de buurt maken’.

Lees verder
4 juni 2019

Opening Insectenhotel, na Huiskamerbijeenkomst Wethouder

Foto: SP

In april 2018 is het plantsoen Kloosterweide nabij Duinendaal mooi ingericht op verzoek van enkele buurtbewoners. Het idee ontstond een paar maanden daarvoor in een door wethouder Eric van den Broek georganiseerde huiskamerbijeenksomt. Vanaf april 2018 organiseerde de buurt ook het tuinonderhoud. Enkele maanden geleden diende de buurt bij het Waterschap De Dommel en de gemeente een verzoek in voor een insectenhotel, omdat zij zich zorgen maken over de bijenstand en de biodiversiteit. Dat verzoek werd gehonoreerd. Wijkwethouder Eric van den Broek opende daarom afgelopen week samen met bewoners het Insectenhotel met de naam De Verbinding.

Lees verder
4 juni 2019

Teleurstellende uitslag Europese verkiezingen

De verkiezing van het Europese Parlement is voor de SP uitgelopen op een grote teleurstelling. Landelijk ging de partij terug naar 4% van de stemmen en dat betekent dat de SP nul zetels behaalde en niet langer meer vertegenwoordigd zal zijn in het Europese Parlement. Ook in Boxtel werd fors verloren. 

Lees verder
3 juni 2019

Weer vragen van SP over Vion en Hydrobusiness

De gemeenteraadsfractie van de SP heeft aanvullende vragen gesteld over Vion en HydroBusiness. De fractie heeft overlegd met vijftien ondernemers die in de buurt zitten van Vion. Zij zeggen dat hun al langer geuite klachten door de gemeente niet serieus genomen worden. SP-raadslid Frans Sannen vindt dat deze klachten serieus meegenomen moeten worden bij het al dan niet verlenen van een uitbreidingsvergunning voor Vion.  

Lees verder
27 mei 2019

Vion gaat stankoverlast aanpakken

Vion gaat in opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders onderzoek doen naar de verdere bestrijding van geuroverlast door het bedrijf. Gekeken wordt onder andere naar de beste technieken om dat voor elkaar te krijgen. Ook gaat Vion kijken of er aanscherping nodig is van interne procedures. Vion heeft toegezegd dit onderzoek te gaan doen en de uitkomsten toe te passen. SP-wethouder Eric van den Broek en SP-raadslid Frans Sannen zijn tevreden over de toezeggingen van Vion.

Lees verder
16 mei 2019

Stem op 23 mei SP: Brussel niet de baas

Foto: SP
Op 23 mei vindt de verkiezing voor het Europees Parlement plaats. De SP is niet tegen Europa, maar wel voorstander van een socialer en rechtvaardiger Europa waarin de belangen van de mensen centraal staat en niet het grote geld en de multinationals. De SP wil dat we zelf kiezen hoe we samenwerken. Wij laten Brussel niet de baas zijn. Afdelingsvoorzitter Willem van Meurs: “Ga daarom op 23 mei SP stemmen, voor een sociaal Europa.”
Lees verder
29 april 2019

Tussenstand ledenwerving: 17 nieuwe leden

In vier weken tijd 17 nieuwe leden. Dat is het (voorlopige) resultaat van de jaarlijkse ledenwervingsactie in Boxtel. Ondanks de tegenvallende verkiezingsuitslag van een aantal weken geleden blijken we bijvoorbeeld in het oude gedeelte van Boxtel-Oost met 17 nieuwe leden nog steeds op veel sympathie te kunnen rekenen. Ledenwerver Willem van Meurs staat er elke keer versteld van hoeveel nieuwe leden hij kan inschrijven.

Lees verder
26 april 2019

Wethouder van den Broek opent nieuwe wereldwinkel

Foto: SP

SP-wethouder Eric van den Broek heeft onlangs samen met de voorzitter van de wereldwinkel, Frank Geurtz, de nieuwe Boxtelse fairtrade winkel Just Fair! In het pand van de bibliotheek geopend. De wethouder is in zijn nopjes met deze doorstart, met name ook voor de dertig vrijwilligers.

Lees verder
25 april 2019

SP wil vermindering stankoverlast Vion

De SP heeft een aantal vragen gesteld aan het college over de uitbreidingsvergunning die Vion aangevraagd heeft. Naar de mening van de SP-fractie moet het college forse voorwaarden stellen aan het toekennen van deze vergunning. Volgens raadslid Frans Sannen zou een van de voorwaarden moeten zijn dat Vion bovenwettelijke maatregelen moet nemen om de stankoverlast flink of in zijn geheel terug te dringen. 

Lees verder

Pagina's