h

Frans Sannen nieuwe voorzitter SP Boxtel

25 november 2019

Frans Sannen nieuwe voorzitter SP Boxtel

Foto: SP

SP-raadslid Frans Sannen is door de algemene ledenvergadering unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van afdeling Boxtel. Hij volgt hiermee Willem van Meurs op. Bert van Wordragen werd gekozen tot organisatiesecretaris. Het nieuwe bestuur bestaat uit zeven personen.

Voorzitter Frans Sannen

 

Organisatiesecretaris Bert van Wordragen

Zeven bestuursleden
Naast Frans Sannen en Bert van Wordragen werden vijf algemeen bestuursleden herkozen: Toon de Rouw, Eric van den Broek, Rinze van der Veen,Dave van de Ven en Willem van Meurs. Zij zullen onderling de taken gaan verdelen. Belangrijke taken zijn ledenwerving, buurtenquêtes en een goede verkiezingsuitslag volgend jaar november bij de gemeenteraadsverkiezing. Er is volop werk aan de winkel.
In de algemene ledenvergadering werd daarna het financieel jaarverslag besproken onder leiding van penningmeester Toon de Rouw en vervolgens goedgekeurd door de kascommissie en de leden.  

Congresvoorbereiding
Hierna kwamen de bespreking van het congresstuk en de afgevaardigden voor het congres aan de orde. Dit congres wordt gehouden op 14 december en gaat vooral over de organisatie van de partij. Later volgt nog een inhoudelijk congres. Het congresstuk werd akkoord bevonden. Eric van den Broek, Frans Sannen, Dave van de Ven en Rinze van der Veen zijn de afgevaardigden die de afdeling Boxtel zullen vertegenwoordigen op het congres. Daarna vond onder de leiding van het stembureau de stemming plaats over de kandidaten voor het nieuwe landelijke partijbestuur dat op het congres definitief gekozen wordt.

Tot slot konden de aanwezigen in gesprek met wethouder Eric van den Broek over de politieke situatie in Boxtel.

Reactie toevoegen

U bent hier