h

SP-enquête: tevredenheid in deel van Oost, maar ook buurtergernissen

3 december 2019

SP-enquête: tevredenheid in deel van Oost, maar ook buurtergernissen

De SP heeft onlangs een buurtenquête gehouden in het gedeelte van Boxtel-Oost dat begrensd wordt door de straten Europalaan, R. Schumannlaan en Hobbendonkseweg (inclusief Oosterpad). In totaal zijn 400 formulieren opgehaald. Er is gevraagd naar wat er goed gaat in de straat/buurt en wat er niet goed gaat, wat er beter kan. Middels een pamflet zijn alle bewoners in kennis gesteld van de uitkomsten. 

Buurtenquête
In zijn algemeenheid is ongeveer 90% van de bewoners tevreden met het wonen en leven in hun straat en buurt. Mensen hebben daarnaast een aantal buurtergernissen gemeld. Deze zijn onder te verdelen in algemene buurtergernissen die in veel straten genoemd worden en specifieke ergernissen die voor één of enkele straten gelden.
Genoemd worden de volgende algemene ergernissen en dingen die beter kunnen: hondenpoep, onkruid en oneffenheden op stoepen, gebrekkig onderhoud groen, overlast van bomen (wortelgroei, plakspul op auto's), voortuintjes die niet (goed) worden bijgehouden, te weinig parkeerplaatsen, het ontbreken van bladkorven en overlast van de eikenprocessierups.

Specifieke buurtergernissen
Er zijn heel wat klachten genoteerd over te hard rijden op de Hobbendonkseweg, Europalaan, Mozartlaan en Sweelincklaan. 
Jeugdoverlast wordt vooral genoemd door bewoners van de Hobbendonkseweg (generatietuin, JOP en parkje). Wellicht is de overlast (drugs, geluidsoverlast) bij de generatietuin verminderd na plaatsing van verbodsborden voor de periode van 10.00-06.00 uur. Ook bewoners van het Oosterpad zeggen jeugdoverlast te ervaren vanwege het rijden van brommers over de stoep en het houden van avondlijke races 'rond het parkje' door quads en brommers. 
Wateroverlast na stevige buien wordt gemeld in de volgende straten: Hobbendonkseweg, Monteverdi-, Corelli- en Vivaldistaat en Oosterpad. 
In de Purcellstraat klagen mensen over auto's en bezorgbusjes die vanaf het Apollopad langs het speeltuintje over het gras hun 'autovrije' straat inrijden.
Er wordt afval gedumpt over het hek van de voormalige Beemdenschool.
Het fietspad langs de Jumbo en Aldi wordt vanwege de grote geparkeerde vrachtwagens als onveilig aangemerkt. 
Bewoners aan het Apollopad, waar ook een speeltuintje is, zeggen in de stank te zitten vanwege de hondenuitlaatzone, waarbij geen plicht geldt om de hondenpoep op te ruimen.
In de Monteverdistraat wordt geklaagd over overlast van arbeidsmigranten.

Wat voor actie heeft de SP ondernomen?

Coördinator Buurtenquêtes, Willem van Meurs hierover: “De SP heeft de klachten en meldingen doorgegeven aan de gemeente. Mede dankzij de inzet van de SP Hulpdienst heeft Joost een ernstig en langdurig schimmelprobleem in een huurwoning eindelijk opgelost. Ook hebben we gepleit voor meer bladkorven, onder andere in de wijk Oost. 
In een brief zijn omwonenden van de voormalige Beemdenschool geïnformeerd over de stand van zaken van de woningbouwplannen op die locatie. Naar aanleiding van individuele klachten heeft de SP vragen gesteld aan de gemeente, hetgeen geleid heeft tot oplossingen en/of meer duidelijkheid. Dit werd door betrokken bewoners zeer gewaardeerd.”

In het pamflet aan bewoners worden zij geadviseerd om bij suggesties, klachten en meldingen contact op te nemen met de wijkmakelaar, het servicepunt Openbare Werken en de wijkagenten.

Reactie toevoegen

U bent hier