h

Nieuwe samenwerking gemeente en ondernemers Ladonk

23 december 2019

Nieuwe samenwerking gemeente en ondernemers Ladonk

Afgelopen week voerde de gemeente gesprekken met een aantal ondernemers op Ladonk over een verdere samenwerking tussen beide partijen. De gesprekken vloeien voort uit het eerder opzeggen van het convenant met ondernemersorganisatie SPIN. Gepoogd wordt nu om een zogeheten Bedrijven Investerings Zone (BIZ) op te zetten. SP-wethouder Eric van den Broek gaat met een initiatiefgroep van ondernemers aan de slag om dit te realiseren.

Initiatiefgroep
Een BIZ is een afgebakend terrein waar ondernemers volgens vooraf gestelde regels de regie hebben. Het proces voor de oprichting van een BIZ werd in het afgelopen jaar begeleid door Stad&Co. Dit bureau heeft in verschillende gemeenten samen met ondernemers BIZ-constructies opgezet. De gemeente Boxtel heeft samen met een aantal ondernemers het initiatief genomen om gezamenlijk te bespreken hoe de samenwerking tussen ondernemers op Ladonk het beste kan worden georganiseerd en welke onderwerpen onderdeel moeten uitmaken van de samenwerking. In de initiatiefgroep wordt in ieder geval deelgenomen door de ondernemers Jan Marcellis van Vion, Frank van Schaaijk van DM Wheel Systems en Bram Veroude van Magic FX. Er is met andere bedrijven een collectief gevormd dat een mooie afspiegeling is van ondernemend Boxtel. Men is  blij dat de gemeente het initiatief ondersteunt en zelfs deel uitmaakt van de initiatiefgroep in de persoon van wethouder van den Broek en ambtelijke ondersteuning. Er wordt een tijdspad opgesteld dat uiteindelijk moet leiden tot een nieuwe samenwerkingsvorm in de richting van een BIZ Boxtel.

Positieve grondslag
Wethouder Eric van den Broek over het initiatief: “De initiatiefgroep gaat in beginsel echt als een klankbordgroep opereren. Afgesproken is om dat vanuit een positieve grondslag te doen. Er liggen op economisch gebied tal van strategische uitdagingen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de vraagstukken van duurzaamheid, het aantrekken van nieuwe bedrijven, de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en infrastructuur. Uiteraard wordt ook ondernemersvereniging SPIN bij het opgestarte proces betrokken. Daar zit veel kennis en ervaring en er liggen nog een aantal bestaande taken die op het bedrijventerrein worden uitgevoerd. Ik zal hierover nog voor het einde van het jaar met SPIN overleggen.” 

Reactie toevoegen

U bent hier