h

Wethouder steunt initiatief bewoners en ondernemers Selissenwal

20 december 2019

Wethouder steunt initiatief bewoners en ondernemers Selissenwal

Foto: SP

Vorige week overhandigde SP-wethouder Eric van den Broek een cheque ter waarde van € 1.000,= aan Bart van Roosmalen (winkeliers Selissenwal) en Frans van Erve (wijkplatform) Selissenwal. Het bedrag werd uitgereikt naar aanleiding van hun burgerinitiatief om rondom de kerstperiode, de wijk Selissenwal mooi aan te kleden met gezellige verlichting en een kerstkunstwerk in het hart van de wijk.

De winkeliers en het wijkplatform in Selissenwal hebben de handen ineen geslagen en het initiatief genomen om naast hun gebruikelijke activiteiten, zoals de jaarlijkse kerstmarkt, de wijk mooi aan te kleden met onder andere sfeerverlichting met de kerst en de realisering van een mooi nieuw kerststuk in het hart van de wijk.

Wethouder Eric van den Broek was bij de presentatie van het initiatief lovend en waardeerde het initiatief namens het College met een bijdrage uit het Economisch Stimuleringsbudget: ‘Een leuk initiatief dat vanuit bewoners en winkeliers tot stand is gekomen en waarbij bewoners variërend van jong tot oud en met verschillende culturele achtergronden bij worden betrokken. De wijk kan nog gebruik maken van een bescheiden gemeentelijke bijdrage, die gehaald wordt uit het laatste staartje van het economisch stimuleringsbudget, daar zit nog een relatief klein bedrag in.’

Ook andere initiatieven, zoals de speelgoedactie van Natasja Willems in het Centrum en sfeerverlichtingsacties in Liempde en het Centrum hebben zo nog gebruik kunnen maken van deze stimuleringsregeling. En dat is precies waar de regeling, die destijds door SP-wethouder Van den Broek in het leven werd geroepen, voor bedoeld was: het aanjagen van economische initiatieven, waarbij verschillende organisaties en bewoners worden gemobiliseerd.

Reactie toevoegen

U bent hier