h

SP-motie geeft opdracht aan gemeente om meer mensen met een beperking in dienst te nemen

13 november 2019

SP-motie geeft opdracht aan gemeente om meer mensen met een beperking in dienst te nemen

Een motie van de SP-fractie tijdens de begrotingsbehandeling om meer gemeentelijke werkplekken te realiseren voor mensen met beperkingen werd unaniem aangenomen. Fractievoorzitter Dave van de Ven vindt dat het tijd wordt dat de gemeente het goede voorbeeld geeft in het aanbieden van werkplekken voor mensen met een beperking.

Prestatieladder Sociaal Ondernemen
SP-wethouder Eric van den Broek is verantwoordelijk voor de Participatiewet: “ Een belangrijk doel van deze wet is om mensen met een beperking aan een baan te helpen zodat ook zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Er zijn in het verleden al meerdere initiatieven samen met het bedrijfsleven genomen, onder andere het keurmerk Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO), om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Nu is het de beurt van de gemeente om zelf werkplekken voor mensen met een beperking te realiseren. Ik zal de motie vol overtuiging uitvoeren.”

Plan van Aanpak

Fractievoorzitter Dave van de Ven: “De gemeente wil al langer het keurmerk Prestatieladder Sociaal Ondernemen binnenhalen. Het wordt de hoogste tijd dat nu spijkers met koppen worden geslagen en de gemeente het goede voorbeeld gaat geven. Dat betekent dat bestaande werkplekken enigszins aangepast moeten worden om mensen met beperkingen in te laten stromen. Dat verdient zich waarschijnlijk terug omdat zij dan geen gebruik meer hoeven te maken van een sociale uitkering. Onze motie geeft opdracht aan het college om met een plan van aanpak te komen om het keurmerk PSO in de wacht te slepen.” 

Reactie toevoegen

U bent hier