h

SP wijst kritiek op buurtenquêtes af

27 maart 2020

SP wijst kritiek op buurtenquêtes af

In de afgelopen maanden hebben ons enkele signalen bereikt als zouden wij bij de buurtenquêtes al te gemakkelijk klachten van bewoners over de schutting van de gemeente gooien en de mensen niet wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid om zelf klachten door te geven aan de gemeente. Dit verwijt slaat nergens op, wij wijzen de bewoners wel degelijk op hun eigen verantwoordelijkheid, aldus coördinator buurtenquêtes Willem van Meurs.

SP wijst bewoners op eigen verantwoordelijkheid
Al vanaf augustus 2017 wijzen onze vrijwilligers bij de huis-aan-huisenquêtes de bewoners op hun verantwoordelijkheid om klachten zelf door te geven aan de gemeentelijke kanalen. Vaak kregen we dan te horen: dat hebben we gedaan, maar er is niets met de klacht of opmerking gedaan. Bovendien informeren we bewoners achteraf nogmaals middels een buurtpamflet met daarin de uitkomsten van de enquête. Hierin vermelden we tevens het telefoonnummer van het nieuwe Meldpunt Openbare Ruimte, de mogelijkheid om klachten zelf door te geven via de website van de gemeente en hoe gebruik te maken van de zogeheten Fixi-app. Ook vermelden we het telefoonnummer en het e-mailadres van de wijkmakelaar en het telefoonnummer van de wijkagenten. Willem van Meurs: “En natuurlijk geven we de klachten ook door aan de gemeente. Dat wordt door bewoners zeer op prijs gesteld.” 

Afhandeling van klachten is verbeterd
Op voorstel van de SP-fractie is er in de afgelopen jaren een nieuw Meldpunt Openbare Ruimte gekomen. Samen met de mogelijkheid van de Fixi-app heeft dit geleid tot een betere afhandeling van klachten, zo horen wij van steeds meer bewoners. Dat is goed, zo hoort het ook. Ook de buurtenquêtes van de SP en onze vele vragen hebben geleid tot meer gemeentelijke aandacht voor dit soort klachten en meldingen. De gemeente verdient hiervoor een compliment. Wij adviseren mensen die al eerder tevergeefs klachten ingediend hebben om dat nu weer te doen omdat de klachtenafhandeling beter is geworden. 

Buurtenquête wordt uitgesteld vanwege coronavirus
Het SP-bestuur heeft besloten om tijdelijk te stoppen met de buurtenquête in Oost totdat de coronacrisis voorbij is.

Willem van Meurs: “De gezondheid van mensen staat natuurlijk voorop. Bij een huis-aan-huisenquête kan aan de eis van anderhalve meter afstand niet voldaan worden en dan moet je er mee stoppen. Ik hoop dat de crisis niet al te lang duurt. Daarna gaan we weer langs de deur. Mensen waarderen het dat we op deze manier hun mening vragen.”

Reactie toevoegen

U bent hier