h

Economisch Stimuleringsfonds heeft een positieve bijdrage geleverd aan Boxtelse economie

24 maart 2020

Economisch Stimuleringsfonds heeft een positieve bijdrage geleverd aan Boxtelse economie

In 2014 introduceerde het pas aangetreden college van B&W bij monde van verantwoordelijk wethouder Eric van den Broek een economisch aanvalsplan in de vorm van een economisch stimuleringsbudget (ESF) van een miljoen euro. Volgens de SP-wethouder is er met dit geld, dat later nog met drie ton werd aangevuld, een flinke impuls gegeven aan de lokale economie.

Enthousiasme bij ondernemers 
Weekblad Brabants Centrum heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de resultaten van het ESF en komt tot de eindconclusie dat bijna alle 60 projecten van de grond zijn gekomen en flink wat kansen hebben gecreëerd voor het lokale bedrijfsleven. Veel ondernemers hebben gebruik gemaakt van de laagdrempelige voorziening en hebben tal van initiatieven ondernomen, van klein tot groot. Er waren zo min mogelijk randvoorwaarden gesteld om een bijdrage te krijgen: de ideeën moesten creatief en innovatief zijn, maar ook snel te realiseren. 

Voucher uitgedeeld aan de winkeliers van de Breukelsestraat

Niet alles is gelukt
Niet alle aanvragen werden gehonoreerd. In totaal zijn twaalf initiatieven afgewezen of werden indieners op andere wijze geholpen. Twee projecten zijn nog niet van de grond gekomen: een digitaal bedrijvenloket en het verfraaien van gevels. De gemeente werkt hard aan het digitaal bedrijvenloket, maar wil daarover nog niet naar buiten treden. Voor het verfraaien van gevels is tot nu toe weinig belangstelling. Er is nog geen geld uit het potje van 100.000 euro besteed. Op dit moment ligt er een aanvraag van vijf winkeliers. De gemeente wil binnenkort een nieuwe impuls aan het gevelbeleid geven.

Tevreden wethouder
Van den Broek: “Ik ben trots op al die enthousiaste ondernemers die gebruik gemaakt hebben van het stimuleringsfonds en gezorgd hebben voor een stevige impuls van de lokale economie. We gaan als college ons uiterste best doen om alsnog een digitaal bedrijvenloket te realiseren en ondernemers ervan te overtuigen om gebruik te maken van het aanwezige geld om hun gevels te verfraaien.” 

Reactie toevoegen

U bent hier