h
1 mei 2016

Geen huurverhoging voor de laagste inkomens in Boxtel

Woonstichting St. Joseph heeft aangekondigd dat de huren voor mensen met de laagste inkomens per 1 juli niet omhoog zullen gaan. Huurders die gebruik maken van de minimaregeling(en) van de gemeente hoeven geen huurverhoging te betalen. De andere huurders met een inkomen tot € 44.360 gaan maximaal 0,6% (de inflatie) meer betalen. Die verhoging hangt overigens af van de huurprijs die er nu betaald wordt en de kwaliteit van de woning. Passen huur en kwaliteit bij elkaar, dan komt er geen huurverhoging. SP-raadslid Rinze van der Veen spreekt van een nette regeling.
 

Lees verder
29 april 2016

Jeugdloon wordt vanaf 21 jaar afgeschaft

Vorige week maakte minister Asscher (Sociale zaken en Werkgelegenheid) op een persconferentie bekend dat de leeftijdsgrens van het jeugdloon wordt verlaagd van 23 naar 21 jaar. Ook gaat het loon voor 18, 19 en 20-jarigen omhoog. Dit deed hij onder druk van de jongeren van Young & United die maandenlang harde acties voerden.

Lees verder
28 april 2016

Gemeenteraad kiest plannen het Collectief voor De Kleine Aarde

Vorige week dinsdag heeft een meerderheid van de gemeenteraad voor de plannen van het Collectief gekozen voor de Kleine Aarde. Alleen Balans, CDA & VVD waren tegen.

Lees verder
18 april 2016

SP-wethouder op huiskamerbezoek bij buurtvereniging Onder de Toren

Foto: SP

SP-wethouder Eric van den Broek heeft een huiskamergesprek gehad in Duinendaal met  leden van buurtvereniging Onder de Toren. Onder het genot van koffie en gebak deden buurtbewoners een aantal suggesties om de leefbaarheid van hun buurt te verbeteren. De wethouder zegde toe er mee aan de slag te gaan. 

Lees verder
17 april 2016

SP-wethouder wil dat Prestatieladder Sociaal Ondernemen regionaal opgepakt wordt

SP-wethouder Eric van den Broek heeft onlangs bij het Regionale Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt in Uden een pleidooi gehouden voor het regionaal invoeren van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Hij mocht enthousiaste reacties ontvangen. 

Lees verder
11 april 2016

SP stemt in met kadernota

De SP-raadsfractie heeft volmondig ingestemd met de zogeheten kadernota. Hierin is veel aandacht voor voortzetting van het sociale beleid in onze gemeente. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven is verheugd dat dit beleid kan rekenen op brede steun in de gemeenteraad.

Lees verder
7 april 2016

Boxtel zegt NEE tegen associatieverdrag

Foto: SP

Ongeveer 60% van de Boxtelse stemmers hebben tegen het associatieverdrag van de EU met Oekraïne gestemd, 40% stemde voor. De opkomst was met 29,4 % bedroevend laag. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven is tevreden met de uitslag.

Lees verder
3 april 2016

SP in actie tegen associatieverdrag EU-Oekraïne

Foto: SP

SP-vrijwilligers hebben op zaterdag enkele honderden flyers uitgedeeld aan het winkelende publiek op Oosterhof. Een meerderheid zegt NEE te gaan stemmen.

Lees verder
1 april 2016

SP wil 600 sociale huurwoningen voor alle woningzoekenden

In de nieuwe Woonvisie kondigt het college van B. en W. de bouw aan van 400 tot 600 sociale huurwoningen voor de komende tien jaar. Gezien de enorme vraag naar betaalbare huurwoningen pleit de SP voor het maximum van 600 sociale huurwoningen voor zowel statushouders als eigen woningzoekenden. SP-raadslid Rinze van der Veen spreekt van een sociale Woonvisie. 

Lees verder
30 maart 2016

SP zegt NEE tegen associatieverdrag EU en Oekraïne

Foto: SP

Op 6 april wordt het referendum over het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne gehouden. De SP is na een grondige analyse tot de slotsom gekomen dat dit verdrag te vroeg komt en op dit moment niet in het belang van de bevolking in Oekraïne is en ook niet in het belang van de Nederlandse bevolking en de EU. 

Lees verder

Pagina's