h
26 oktober 2020

Boxtel kleurt Rood met SP-sandwichborden

Foto: SP

Gisteren plaatsten vrijwilligers de eerste sandwichborden in Boxtel. Boxtel kleurt onder het motto "Hou Boxtel Sociaal', langzaam maar zeker Rood.

Lees verder
22 oktober 2020

Verkiezingscampagne op stoom

Foto: SP

Twee weken geleden trapte SP-lijsttrekker Eric van den Broek, samen met alle andere Boxtelse lijsttrekkers de verkiezingscampagne ten behoeve van de herindelingsverkiezingen op 18 november af. Aanleiding voor de herindelingsverkiezingen is de opdeling van de Gemeente Haaren, waardoor per 1 januari aanstaande Esch bij Boxtel komt. De inzet van de SP is helder: ‘Hou Boxtel Sociaal’! De komende weken zal Boxtel rood kleuren van onder anderen honderden verkiezingsaffiches.

Lees verder
21 oktober 2020

SP-lijsttrekker pleit voor sociaal seniorenbeleid

Het seniorenbeleid stond centraal in het eerste verkiezingsdebat in De Walnoot. Lijsttrekker Eric van den Broek kan terugkijken op een prima optreden. Hij pleitte voor een sociaal seniorenbeleid voor alle ouderen, met als speerpunt de ondersteuning van  kwetsbare ouderen met beperkingen en/of een smalle beurs.

Lees verder
16 oktober 2020

Speelruimteplan klaar, besluitvorming uitgesteld

Het afgelopen jaar is door SP-wethouder Eric van den Broek en de ambtelijke ondersteuning hard gewerkt aan een nieuwe versie van het Speelruimteplan. Het ‘oude’ Speelruimteplan liep van 2008 tot en met 2018 en is destijds nog gepresenteerd door de SP-voorganger van Van den Broek, namelijk Ger Wouters. In het nieuwe Speelruimte zijn onder andere aanvullende maatregelen meegenomen op gebied van natuurlijke speelplekken, toegankelijkheid voor kinderen en ouders met een beperking, betere benutting van de openbare ruimte en aanpassing aan de leeftijdsopbouw in de wijken. Twee weken geleden zou over het Speelruimteplan in de Gemeenteraad besloten worden, maar met name de toekomstige financiering zou extra geld vergen en dat past niet in de afspraken die met de Gemeenteraad zijn gemaakt over de zogenaamde Kerntakendiscussie die in het eerste kwartaal van 2021 zal gaan plaatsvinden.

Lees verder
5 oktober 2020

SP presenteert verkiezingsprogramma ‘Hou Boxtel Sociaal’

Foto: SP

SP-lijsttrekker Eric van den Broek presenteerde namens het bestuur van de afdeling afgelopen weekend het Boxtelse verkiezingsprogramma ‘Hou Boxtel Sociaal’. ‘De komende bestuursperiode zullen alle zeilen bijgezet moeten worden om het sociale gezicht van Boxtel te behouden en een grote SP is daar hard voor nodig’, zegt Eric van den Broek over de inzet tijdens de verkiezingen.

Lees verder
2 oktober 2020

Vrijwilligers delen 7500 SP-kranten uit

In de maand oktober zullen tientallen vrijwilligers 7500 SP-kranten in Boxtel verspreiden. In deze krant, die in heel Nederland huis aan huis verspreid wordt, zet de SP haar landelijke politieke standpunten over tal van onderwerpen uiteen. De rode draad in de krant is dat het in Nederland eerlijker moet.

Lees verder
29 september 2020

SP sponsort Voedseltuin

Het bestuur van SP Boxtel heeft in haar laatste bestuursvergadering besloten om de Voedseltuin met een geldbedrag te sponsoren. Het bestuur concludeerde dat de Voedseltuin een belangrijk sociaalmaatschappelijk project is en het verdient om ondersteund te worden. Raadslid Frans Sannen is enthousiast over het werk van de Voedseltuin.

Lees verder
26 september 2020

SP roept op tot meer actie overlast VION

De afgelopen jaren heeft met name de Boxtelse SP-gemeenteraadsfractie, maar ook andere fracties en de Gemeenteraad als geheel, diverse kwesties aan de orde gebracht over misstanden en kennelijke misstanden bij VION. De SP vindt dat er op alle fronten te weinig voortgang geboekt wordt en wil graag meer actie vanuit het gemeentebestuur en VION. In een brief aan het College heeft raadslid Frans Sannen het functioneren van VION wederom aan de orde gesteld: ‘Wij missen daadkracht en zichtbare vooruitgang bij het bedrijf.’

Lees verder
15 september 2020

Huurders uit Boxtel doen Prinsjesdag-oproep

Foto: SP

De SP heeft zaterdagmiddag samen met Boxtelse huurders in aanloop op Prinsjesdag actiegevoerd om minister Ollongren op te roepen om de huurverhoging terug te draaien.  De bijeenkomst vond zaterdag 12 september plaats, bij de ingang van de raadzaal van Boxtel aan de Dr. Van Helvoortstraat. Niet alleen in Boxtel voeren huurders actie, maar op meerdere plekken in het land staan en stonden huurders vandaag en de afgelopen op voor eerlijke huren en zeggen ‘0 is genoeg’.

Lees verder
8 september 2020

Ledenvergadering kiest Eric van den Broek tot lijsttrekker

Foto: SP

De algemene ledenvergadering van de SP heeft vorige week donderdag unaniem wethouder Eric van den Broek gekozen tot lijsttrekker van de SP voor de gemeenteraadsverkiezing van 18 november aanstaande. Van den Broek stelde dat een sterke SP de beste garantie is om Boxtel sociaal te houden. Maria Biezemans als Essche kandidaat is nieuw op de kandidatenlijst

Lees verder

Pagina's