h
2 februari 2017

Historisch besluit over metamorfose Boxtels centrum

Foto: SP

Dinsdag 31 januari nam het college van B&W een historisch besluit waarmee de start voor het grootste herinrichtingsproject van de afgelopen 30 jaar is ingezet. Het nieuwe plan voor het centrum is tot stand gekomen na een uitgebreid burgerparticipatietraject. SP-wethouder Eric van den Broek is in zijn nopjes dat de schop binnenkort in de grond kan. 

Lees verder
1 februari 2017

18 februari Nationaal Zorgdebat in Den Haag

Foto: SP

Op zaterdag 18 februari vindt op het Malieveld in Den Haag de tweede grote manifestatie plaats van het Nationaal ZorgFonds. Onder meer zal er een Nationaal Zorgdebat zijn met lijsttrekkers van politieke partijen. De SP regelt busvervoer vanuit alle regio's van Nederland. SP-bestuurslid Willem van Meurs roept mensen op om mee te gaan naar Den Haag. 

Lees verder
31 januari 2017

Gemeente verhoogt bijzondere bijstand kinderopvang

Het college van B. en W. heeft het bedrag van de bijzondere bijstand voor noodzakelijke kinderopvang verhoogd naar maximaal 9 euro per uur. Hierdoor hoeven de ouders met een laag inkomen geen aanvullende bijdrage meer van 1,10 euro per uur bij te passen. SP-wethouder Eric van den Broek spreekt van een sociale aanpassing waardoor voorkomen wordt dat gezinnen onder de armoedegrens komen te leven. 

Lees verder
22 januari 2017

Goed ontvangen huiskamerbijeenkomst over oud worden in Boxtel

Foto: SP

Vorige week organiseerde wethouder Eric van den Broek in wijk Oost een zeer goed bezochte huiskamerbijeenkomst met bewoners in de SIR-woningen aan de Schijndelseweg. Het concept was weer dezelfde als voorgaande keren: de wethouder nam de taart en ambtelijke ondersteuning mee en de bewoners zorgden voor de thee en de koffie. De bijeenkomst vond mede plaats op initiatief van bewoners en diverse onderwerpen op gebied van wonen, zorg en welzijn werden besproken.

Lees verder
15 januari 2017

Wethouder Van den Broek neemt eerste exemplaar Parels van Boxtel in ontvangst

Foto: SP

Afgelopen donderdag heeft SP-wethouder in De Rechter het eerste exemplaar van de nieuwbakken Boxtelse glossy Parels van Boxtel in ontvangst genomen. De glossy is een initiatief van onderneemster Kim van Stippent, waarbij in een oplage van 11.000 exemplaren een groot aantal ondernemende Boxtelaren zich presenteren.Het initiatief is ondersteund uit het Economisch Stimuleringsbudget, dat in juni 2014 onder politieke verantwoordelijkheid van Eric van den Broek tot stand is gekomen.

Lees verder
10 januari 2017

SP bezorgd om positie jeugdige mantelzorgers

De SP-fractie gaat de kwetsbare positie van jeugdige mantelzorgers aan de orde stellen in de gemeenteraad. De partij is niet helemaal tevreden met het antwoord van het college van B. en W. op vragen van de SP. Fractievoorzitter Dave van de Ven vindt dat de gemeente meer moet doen om de positie van jeugdige mantelzorgers te verbeteren. 

Lees verder
14 december 2016

College: ambitie voor 200 nieuwe sociale huurwoningen in de komende vijf jaar

De gemeente Boxtel, Sint Joseph en HuurdersBelangenVereniging (HBV) hebben een akkoord bereikt over de uitvoering van de prestatieafspraken. De ambitie is om in de komende vijf jaar zeker 200 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. SP-raadslid Rinze van der Veen is blij met de ambitie en hoopt dat er snel meer sociale huurwoningen bij komen. 

Lees verder
11 december 2016

Actieprogramma ouderen om mee te blijven doen in de samenleving

Foto: SP

De klankbordgroep van ouderen is de spil van alle acties die de gemeente samen met met senioren, vrijwilligers en professionals gaat oppakken. Doel is om mee te blijven doen in de samenleving en om ondersteuning te bieden om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. SP-wethouder Eric van den Broek juicht de acties van senioren toe. 

Lees verder
8 december 2016

SP wil betere toegankelijkheid VVV-kantoor voor rolstoelers

SP-raadslid Marije van Kuijk heeft in de gemeenteraad een pleidooi gehouden voor een betere toegankelijkheid van het verbouwde VVV-kantoor voor mensen in een rolstoel. Wethouder Herman van Wanrooij zegde toe naar de situatie te willen kijken.

Lees verder
7 december 2016

Klanttevredenheidsonderzoek: Wmo-cliënten zijn redelijk tevreden

Het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek laat zien dat de meerderheid van de ondervraagde Wmo-cliënten redelijk tevreden is over de manier waarop de gemeente hun hulpvraag heeft opgepakt. Zij geven hiervoor een gemiddeld rapportcijfer van een 7. SP-wethouder Eric van den Broek gaat de resultaten gebruiken om te komen tot een betere zorgverlening en blijft proberen om ook op andere manieren reacties en klachten van cliënten te krijgen.

Lees verder

Pagina's