h
16 december 2019

Geef de kinderen een fijne kerst

Foto: SP

Duizenden ouders zijn door de Belastingdienst onterecht beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag. Vele ouders zitten nog diep in de schulden. De kinderen zijn de dupe, want zij groeien op in armoede, hebben te maken met huisuitzettingen en gescheiden ouders.

Lees verder
3 december 2019

SP-enquête: tevredenheid in deel van Oost, maar ook buurtergernissen

De SP heeft onlangs een buurtenquête gehouden in het gedeelte van Boxtel-Oost dat begrensd wordt door de straten Europalaan, R. Schumannlaan en Hobbendonkseweg (inclusief Oosterpad). In totaal zijn 400 formulieren opgehaald. Er is gevraagd naar wat er goed gaat in de straat/buurt en wat er niet goed gaat, wat er beter kan. Middels een pamflet zijn alle bewoners in kennis gesteld van de uitkomsten. 

Lees verder
2 december 2019

Boxtelse SP steunt actie SP Meierijstad voor meer betaalbare woningen in Veghel

Foto: SP

Vijf Boxtelse SP'ers hebben afgelopen zaterdag SP Meierijstad bijgestaan in hun actie voor meer betaalbare (huur)woningen in het plan Scheifelaar in Veghel. Daar liggen al meer dan tien jaar grote lappen grond onbebouwd terwijl er een schreeuwend tekort is aan betaalbare woningen voor gewone mensen. Volgens het aanwezige Boxtelse SP-raadslid Rinze van der Veen hebben woningzoekenden uit onze gemeente daar ook baat bij.

Lees verder
25 november 2019

Frans Sannen nieuwe voorzitter SP Boxtel

Foto: SP

SP-raadslid Frans Sannen is door de algemene ledenvergadering unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van afdeling Boxtel. Hij volgt hiermee Willem van Meurs op. Bert van Wordragen werd gekozen tot organisatiesecretaris. Het nieuwe bestuur bestaat uit zeven personen.

Lees verder
18 november 2019

Wethouder Van den Broek opent initiatief OV OpStapDag Senioren

Foto: SP

Afgelopen woensdag opende SP-wethouder Eric van den Broek in Gemeenschapshuis De Rots de OV OpStapDag. De OV OpStapDag is een informatie-ochtend voor senioren, waarbij 65-plussers kennis kunnen maken met alle facetten van het openbaar vervoer en de werking van de OV-chipkaart. Voor een bomvolle zaal in De Rots trapte wethouder Van den Broek dit initiatief om meer senioren in het openbaar vervoer te krijgen af.

Lees verder
14 november 2019

Schimmelprobleem woning Boxtel-Oost eindelijk opgelost na brief SP Hulpdienst

Foto: SP

Een hardnekkig schimmelprobleem in een woning in Boxtel-Oost is mede dankzij de tussenkomst van de SP Hulpdienst eindelijk opgelost. De huurder had veel last van ernstige schimmelvorming in bad- en slaapkamer, hetgeen ook stankoverlast veroorzaakte. Hulpdienstmedewerker Willem van Meurs vindt dat JOOST dit veel eerder had moeten oplossen.

Lees verder
13 november 2019

SP-motie geeft opdracht aan gemeente om meer mensen met een beperking in dienst te nemen

Een motie van de SP-fractie tijdens de begrotingsbehandeling om meer gemeentelijke werkplekken te realiseren voor mensen met beperkingen werd unaniem aangenomen. Fractievoorzitter Dave van de Ven vindt dat het tijd wordt dat de gemeente het goede voorbeeld geeft in het aanbieden van werkplekken voor mensen met een beperking.

Lees verder
7 november 2019

Ingezonden brief SP over bladkorven

Voorzitter Willem van Meurs heeft een ingezonden brief geschreven naar de MooiBoxtelKrant en Brabants Centrum over de nieuwe manier van bladeren inzamelen door de gemeente. De SP  was door een buurtbewoners van Boxtel-Oost aangesproken op het gemeentelijk beleid. De ingezonden brief die gepubliceerd werd in de MooiBoxtelKrant is hier integraal overgenomen. 

Lees verder
31 oktober 2019

Motie SP over seniorenbeleid unaniem aangenomen

Een motie van de SP-fractie om als gemeente 20.000 euro te storten in het Sociaal Maatschappelijk Fonds Senioren werd in de begrotingsbehandeling unaniem aangenomen. Volgens fractievoorzitter Dave van de Ven moet dit dienen als aanjager voor andere organisaties om ook geld in het fonds te steken, zodat het Boxtelse seniorenbeleid op een goede manier uitgevoerd kan worden. 

Lees verder
29 oktober 2019

SP stelt vragen over nieuwe manier bladinzameling

Foto: SP

De SP-fractie heeft vragen gesteld aan de gemeente over de nieuwe manier van inzameling van bladeren die in de herfst van de bomen afkomen. Zonder er met de inwoners over te communiceren heeft de gemeente het systeem van de bladkorven, waar mensen tevreden over waren, drastisch veranderd. Daar is veel onduidelijkheid, onvrede en onbegrip over ontstaan.

Lees verder

Pagina's