h
30 april 2020

Parkeerterrein RKSV Boxtel is opgeknapt

Het hele parkeerterrein van voetbalvereniging Boxtel is op 23 april voorzien van een nieuwe bovenlaag met asfalt. Daarmee gaat voor BOC een lang gekoesterde wens in vervulling. Een paar jaar geleden stelde de SP-fractie hierover vragen aan het gemeentebestuur. Fractievoorzitter Dave van de Ven is tevreden dat het nu eindelijk gelukt is.

Lees verder
27 april 2020

SP start actie tegen huurverhoging: nul is genoeg

Foto: SP

De landelijke SP en de plaatselijke SP-afdelingen roepen vandaag woningcorporaties en andere huurbazen op om af te zien van de huurverhoging per 1 juli. Het moet afgelopen zijn dat huurders de rekening betalen voor falend woonbeleid van de regering. Dit komt door de coronacrisis nog harder aan bij veel huurders. Daarom starten wij deze actie tegen de huurverhoging: 0 = genoeg, en spreken we in Boxtel JOOST en particuliere verhuurders aan. De voorzitter van de SP Boxtel, Frans Sannen, roept mensen op om deze actie  te steunen op sp.nl/stopdehuurverhoging

Lees verder
21 april 2020

Wethouder bezoekt burgerinitiatieven tijdens coronatijd

SP-wethouder Eric van den Broek heeft bewoners de afgelopen weken al verschillende keren een hart onder de riem gestoken door zijn waardering uit te spreken over burgerinitiatieven en verschillende activiteiten te bezoeken. Zo was de wethouder afgelopen woensdag onder meer aanwezig bij een mini optreden bij de ouderencomplexen Elisabethdael, Vinckenrode en Cronenborg en bezocht hij het flatkienen bij Flat 7 van Hoogheem.

Lees verder
20 april 2020

SP opent meldpunt 'Boxtel in coronatijd'

De SP wil graag meer inzicht krijgen in de persoonlijke, maatschappelijke en economische gevolgen die de coronacrisis heeft voor Boxtelaren. De partij vraagt mensen om hun verhaal te doen via het meldpunt 'Boxtel in coronatijd' op onze website boxtel.sp.nl. Aan de hand daarvan wordt bekeken waar de SP een helpende hand kan bieden. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven roept mensen op hun verhaal te vertellen.

Lees verder
17 april 2020

Economisch stimuleringsbudget investeert in ‘Koop Lokaal ’en het Rode Kruis

Twee weken geleden deed wethouder Eric van den Broek (SP, Economische Zaken) een oproep aan de voorzitters van de lokale ondernemersverenigingen: ‘Willen jullie meedenken hoe het resterende bedrag van het economisch stimuleringsbudget het effectiefst kan worden ingezet?’ Met dit budget wil de gemeente zoveel mogelijk lokale ondernemers ondersteunen in deze onzekere tijd.  De oproep ontving een aantal goede suggesties waaraan het budget wordt gespendeerd.

Lees verder
3 april 2020

SP roept op tot steun Voedselbank

De SP roept Boxtelaren op om de Voedselbank in deze moeilijke tijd financieel te steunen. De SP-fractie in de gemeenteraad zal aan alle politieke partijen vragen om zich ook solidair te tonen met de kwetsbare groep die gebruik moet maken van de Voedselbank. Om het goede voorbeeld te geven zal de SP een bedrag overmaken van 500 euro aan de Voedselbank, aldus voorzitter Frans Sannen.

Lees verder
3 april 2020

Park Van der Voortweg nadert voltooiing

Foto: SP

Recentelijk startte SP-wethouder Eric van den Broek samen met bewoners de werkzaamheden voor het nieuwe parkje aan de Van der Voortweg. ‘Burgerparticipatie zoals het bedoeld is’, stelde de wethouder bij de opening. De afgelopen maanden werkte bewoners samen met de Gemeente aan het ontwerp en de belofte was dat de schop snel in de grond kon. De wethouder hield woord, waardoor de bewoners vanaf het voorjaar straks van een mooie nieuwe ontmoetingsplek kunnen genieten.

Lees verder
2 april 2020

Volop inspraak over energiemaatregelen

Foto: SP

In antwoord op vragen van de SP-fractie antwoordt het college van B&W dat er alles aan gedaan wordt om zoveel mogelijk burgers te betrekken en inspraak te geven bij concrete lokale energiemaatregelen zoals windmolens en zonnevelden. Daarbij worden ook suggesties van de SP overwogen, zoals een representatieve enquête en huiskamerbijeenkomsten. Raadslid Frans Sannen heeft vertrouwen in de aanpak van de gemeente.

Lees verder
27 maart 2020

SP wijst kritiek op buurtenquêtes af

In de afgelopen maanden hebben ons enkele signalen bereikt als zouden wij bij de buurtenquêtes al te gemakkelijk klachten van bewoners over de schutting van de gemeente gooien en de mensen niet wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid om zelf klachten door te geven aan de gemeente. Dit verwijt slaat nergens op, wij wijzen de bewoners wel degelijk op hun eigen verantwoordelijkheid, aldus coördinator buurtenquêtes Willem van Meurs.

Lees verder
24 maart 2020

Economisch Stimuleringsfonds heeft een positieve bijdrage geleverd aan Boxtelse economie

In 2014 introduceerde het pas aangetreden college van B&W bij monde van verantwoordelijk wethouder Eric van den Broek een economisch aanvalsplan in de vorm van een economisch stimuleringsbudget (ESF) van een miljoen euro. Volgens de SP-wethouder is er met dit geld, dat later nog met drie ton werd aangevuld, een flinke impuls gegeven aan de lokale economie.

Lees verder

Pagina's