h
16 november 2016

Evaluatie Luchtkwaliteitsplan in 2017

In antwoord op vragen van de SP-fractie zegt het college van B. en W. toe dat er in 2017 een evaluatie komt van het Luchtkwaliteitsplan van 2011. Bij een eventuele update zullen nieuwe ontwikkelingen en suggesties van de SP betrokken worden. Raadslid Rinze van der Veen is tevreden met het antwoord.

Lees verder
12 november 2016

SP wil plan voor gehandicaptensport

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 8 november heeft de SP-fractie een motie ingediend waarin het college word gevraagd om met een plan te komen om sport door mensen met een beperking te bevorderen en te promoten. De aanleiding daarvoor was een onderzoek door de SP onder sportclubs in Boxtel naar de mogelijkheden hiervoor en naar de bekendheid over de bestaande mogelijkheden. De motie is, met steun van het college van B&W, met algemene stemmen aangenomen.

Lees verder
11 november 2016

Wethouder Van den Broek deelt mantelzorgwaardering uit

Foto: SP

Deze week heeft de gemeente Boxtel aan honderden mantelzorgers de mantelzorgwaardering uitgereikt. De mantelzorgers werden door SP-wethouder Eric van den Broek in het zonnetje gezet in een viertal publieksbijeenkomsten, waarin de mantelzorgers in een gezellige ambiance werden ontvangen. De mantelzorgwaardering werd tijdens de bijeenkomsten vervolgens persoonlijk door de wethouder of een medewerker van de gemeente overhandigd.

Lees verder
10 november 2016

Ga mee naar de landelijke Aftrap van het Nationaal ZorgFonds op 26 november in Den Haag

Foto: SP

Op zaterdag 26 november vindt de landelijke aftrap plaats van de campagne voor een Nationaal ZorgFonds. Er zijn inmiddels al 203.000 steunbetuigingen binnengekomen. Het plaatselijk actiecomité en het bestuur de SP roepen sympathisanten op om naar Den Haag te gaan. De manifestatie begint om 12.00 uur op het Spuiplein met sprekers, muziek en spektakel.

Lees verder
9 november 2016

Wethouder start Pin-it-up-actie Dementievriendelijke Samenleving

Foto: SP

SP-wethouder Eric van den Broek gaat als ambassadeur van het netwerk Dementievriendelijke Samenleving 'pins' opspelden bij lokale bekendheden die een dementievriendelijke samenleving een warm hart toedragen. Als eerste waren zijn collega wethouders aan de beurt.

Lees verder
27 oktober 2016

Geslaagde avond Nationaal ZorgFonds

Foto: SP

Ondanks de afzeggingen van Tweede Kamerleden Renske Leijten en Henk van Gerven is de informatieavond over het Nationaal ZorgFonds toch goed verlopen. Daarvoor zorgden verpleegkundige Mariëlla van Wijnen en Johan Koelman van het comité Nationaal ZorgFonds. De ruim vijftig aanwezigen zorgden voor een levendige discussie. 

Lees verder
27 oktober 2016

SP-wethouder Eric van den Broek vraagt advies van arme kinderen

Wethouder van den Broek volgt een suggestie van het CDA op en gaat arme kinderen betrekken bij de aanpak van armoede. Het idee erachter is dat kinderen wellicht een originele en eigen oplossing hebben voor problemen. De wethouder is enthousiast.

Lees verder
25 oktober 2016

SP vraagt aandacht voor luchtkwaliteit in Boxtel

De SP-raadsfractie heeft in een brief aan het college van B&W voorgesteld om het huidige Luchtkwaliteitsplan, dat stamt uit 2011, te actualiseren. Dat is nodig omdat er sindsdien veel zaken veranderd zijn die te maken hebben met de kwaliteit van de lucht. Raadslid Rinze van der Veen is van mening dat schone lucht van levensbelang is en dat derhalve het Luchtkwaliteitsplan aangepast moet worden.

Lees verder
23 oktober 2016

SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven vervangt Renske Leijten op informatieavond 26 oktober

Foto: SP

Renske Leijten, Tweede Kamerlid van de SP, is door onvoorziene verplichtingen verhinderd om op 26 oktober naar Boxtel te komen voor de informatieavond over het Nationaal ZorgFonds. Haar collega, Tweede Kamerlid Henk van Gerven, zal haar vervangen. Het plaatselijke comité NZF is er in geslaagd om een tweede spreker naar Boxtel te krijgen. Het gaat om iemand uit de praktijk, namelijk verpleegkundige Mariëlle van Wijnen. Het belooft een interessante avond te worden.

Lees verder
19 oktober 2016

Gemeente ondersteunt goede initiatieven

Inwoners of instanties met een goed initiatief voor de samenleving kunnen op ondersteuning rekenen van de gemeente. Deze stelt voor wijkinitiatieven structureel een bedrag van 100.000 euro beschikbaar. In 2016 en 2017 is er daarnaast jaarlijks 75.000 euro beschikbaar voor initiatieven op sociaal gebied die er op gericht zijn dat inwoners (jong en oud) langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. SP-wethouder Eric van den Broek roept bewoners en instanties op om met goede voorstellen  te komen. 

Lees verder

Pagina's