h
14 maart 2016

SP-wethouder Eric van den Broek verheugd over actieplan mantelzorgers en zorgvrijwilligers

De gemeente heeft samen met Steunpunt en Klankbordgroep Mantelzorg én de mantelzorgers zelf, een actieplan opgezet. Het plan is bedoeld om de toename van zorg op te vangen en de ondersteuning van mantelzorgers beter te regelen. Wethouder Eric van den Broek is blij met het actieplan.

Lees verder
10 maart 2016

Druk bezochte informatieavond SP over de zorg

Ongeveer zestig belangstellenden beleefden gisteravond een boeiende bijeenkomst over de zorg in gemeenschapshuis De Walnoot. SP-Kamerlid Henk van Gerven sprak over het landelijk Zorgplan van de  SP en SP-wethouder Eric van den Broek ging in op de plaatselijke situatie. Afdelingsvoorzitter Marije van Kuijk sprak van een geslaagde avond. 

Lees verder
8 maart 2016

Henk van Gerven spreker zorgavond SP

P Tweede Kamerlid Henk van Gerven vervangt morgenavond Renske Leijten als spreker op de door de SP georganiseerde avond over de zorg in De Walnoot. Leijten moest op het laatste moment afhaken vanwege verplichtingen in de Tweede Kamer.

Lees verder
2 maart 2016

Tweede Kamerlid Renske Leijten presenteert op 9 maart zorgplan SP in Boxtel

Foto: SP

Op 9 maart organiseert de SP Boxtel een avond over de zorg onder het motto: de zorg is van ons. De bijeenkomst vindt plaats in gemeenschapshuis De Walnoot en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

Lees verder
28 februari 2016

Wmo-cliënten ontevreden over aantal uren huishoudelijke hulp, maar tevreden over huishoudelijke hulptoelage

De SP Hulpdienst heeft een enquête gehouden onder 74 mensen die gebruik maken van huishoudelijke hulp in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Veel cliënten zijn ontevreden over het aantal toegekende uren, maar zijn wel te spreken over de mogelijkheid om tegen een laag tarief uren bij te kopen middels de regeling 'huishoudelijke hulptoelage'. Bezwaren van mensen hebben weinig tot niets opgeleverd en veel mensen zijn niet te spreken over de verhoging van de eigen bijdragen.

Lees verder
21 februari 2016

College van B&W: gemeente is 'jeugdloonvrij'

In antwoord op vragen van de SP heeft het college van B&W Boxtel 'jeugdloonvrij' verklaard. Dat wil zeggen dat jongeren van 18-23 jaar die bij de gemeente (gaan) werken niet betaald worden via het lage minimumjeugdloon, maar een loon krijgen dat boven het regulier wettelijk minimumloon van een 23-jarige ligt. SP-raadslid Marco Bressers is verheugd over deze sociale uitspraak van het college.

Lees verder
15 februari 2016

SP-wethouder blij met stijgende belangstelling voor Boxtelse bedrijfskavels

Steeds meer ondernemers tonen interesse in een bedrijfskavel in Boxtel. De verkoop van kavels op Vorst A loopt goed. Op bedrijventerrein Ladonk, met name langs het spoor, is er nog ruime keuze, maar ook hier is belangstelling voor. SP-wethouder Eric van den Broek spreekt van een stimulans voor de economische ontwikkeling. 

Lees verder
11 februari 2016

Voorzitter Raad van Bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis: 'Liduina blijft in stand als kleinschalige regionale zorglocatie'

De SP-fractie is gerustgesteld over de toekomst van het Liduinaziekenhuis. De voorzitter van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), de heer Buiting, antwoordt op vragen van de SP-fractie dat ook hij van mening is dat er grote kansen liggen in het in stand houden van een kleinschalige regionale zorglocatie in Boxtel. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven vindt dit goed nieuws voor de bevolking van Boxtel en omstreken. 

Lees verder
8 februari 2016

Herbeoordeling boetes Fraudewet leidt in één geval tot lagere boete

aar aanleiding van een brief van de SP-fractie heeft het college van B. en W. een aantal boetes met betrekking tot de Fraudewet herbeoordeeld. Conclusie van het college is dat het grootste deel van de boetes juist is opgelegd, maar dat er één maximale boete is opgelegd, terwijl opzet van fraude niet bewezen kan worden. Waarschijnlijk wordt hier dan een lagere boete opgelegd. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven is tevreden met de uitspraak van het college.

Lees verder
26 januari 2016

SP-wethouder lovend over project Kickstarters

SP-wethouder Eric van den Broek is enthousiast over het project Kickstarters. Dit is een programma waar jongeren in hun eigen tempo zelfstandig leren solliciteren en dat ontwikkeld is door een jongerenwerker van R-Newt. 

Lees verder

Pagina's