h
5 januari 2018

SP-leden stellen lijst en verkiezingsprogramma vast

Foto: SP

In de algemene ledenvergadering van afgelopen donderdag hebben de leden van de SP ingestemd met de kandidatenlijst en het programma voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart.

Lees verder
11 december 2017

College verrast vrijwilligers Stapel op Sint met goulashschotel

Foto: SP

Het College van B&W heeft vrijdag een kleine honderd vrijwilligers van Stapel op Sint wederom verrast met een heerlijke goulashschotel. Om de vrijwilligers te bedanken voor hun fantastische inzet in de afgelopen weken, kookten de burgemeester en wethouders hun traditionele stoofpot goulash à la Mark Buijs.

Lees verder
4 december 2017

Gemeente zegt buurtoverlast aan te pakken

Als reactie op vragen van de SP-fractie stelt het colllege van B. en W. dat de gemeente buurtoverlast wijkgericht en structureel in heel Boxtel aanpakt. Dat gebeurt conform de AVE-systematiek (Aanpak Voorkomen Escalatie), waarbij overleg is met klagers en daders en  professionals worden ingeschakeld zoals wijkmakelaars en jongeren- en maatschappelijk werkers. Indien nodig treedt de politie handhavend op. SP-fractievoorzitter Dave van de ven zet vraagtekens bij de effectiviteit van deze maatregelen. 

Lees verder
30 november 2017

Meer mensen komen in aanmerking voor minimaregelingen

De gemeenteraad stelde afgelopen dinsdag het nieuwe armoedebeleid 2018-2023 vast. Het op zich al sociale armoedebeleid in Boxtel wordt hiermee nog socialer. De groep mensen die in aanmerking komt voor de minimaregelingen wordt namelijk uitgebreid van inkomens van 110% naar inkomens van 120% van het sociaal minimum. Ook op andere punten is het beleid verbeterd. SP-wethouder van den Broek en fractievoorzitter Dave van de Ven zijn tevreden met de verbeteringen. 

Lees verder
27 november 2017

SP stelt kritische vragen over voortzetting convenant letselschade en WMO

De gemeenten kunnen de WMO-kosten voor slachtoffers van ongevallen niet meer verhalen op verzekeraars omdat in een convenant tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en verzekeraars dit verhaalsrecht is afgekocht voor enkele miljoenen euro's. Volgens de SP is dit convenant ongunstig voor de gemeenten en kan het ook nadelig uitpakken voor slachtoffers. Voor het einde van het jaar moet Boxtel beslissen of het convenant voortgezet moet worden. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven heeft vragen gesteld aan het college. 

Lees verder
21 november 2017

300.000 euro voor meer sociale huurwoningen voor starters

Het college van B& W wil met een financiële impuls van drie ton een bijdrage leveren aan het terugdringen van de wachttijd voor starters op de sociale woningmarkt. Nu bedraagt de wachttijd voor mensen tussen de 24 en 30 jaar nog vijf à zes jaar en deze moet binnen vier jaar teruggedrongen worden tot de helft. SP-raadslid Rinze van der Veen is blij met de maatregel. 

Lees verder
17 november 2017

SP sponsort Voedseltuin

Foto: SP

De SP Boxtel sponsort sinds een paar maanden met een geldbedrag de Voedseltuin die gevestigd is op het terrein van de De Kleine Aarde. In de tuin worden verse groenten geproduceerd voor de cliënten van de Voedselbank van Boxtel, Haaren, Sint- Michielsgestel en Sint-Oedenrode. SP-bestuurslid Willem van Meurs spreekt van een belangrijk maatschappelijk initiatief. 

Lees verder
15 november 2017

SP-voorstel onderzoek afschaffing eigen bijdrage WMO voor lage inkomens unaniem aangenomen

Het college van B&W gaat onderzoeken of afschaffing van de eigen bijdragen voor WMO-voorzieningen mogelijk is voor inkomens tot 120% van het minimuminkomen en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. Dat voorstel deed de SP-gemeenteraadsfractie tijdens de begrotingsbehandeling. De motie werd unaniem aangenomen. Fractievoorzitter Dave van de Ven wacht het onderzoek met vertrouwen af. 

Lees verder
9 november 2017

SP stelt vragen over invulling voormalig Blanca-complex

De gemeenteraadsfractie van de SP heeft ambtelijke vragen gesteld over de invulling van het voormalige Blanca-terrein aan de Spoorstraat/Baroniestraat. Volgens omwonenden zou  de plaatsing van een vijftiental wooneenheden voor buitenlandse werknemers in strijd zijn met de plannen die indertijd door de projectontwikkelaar(s) van het complex zijn ingediend. Volgens die plannen zou er een klein aantal luxe appartementen gerealiseerd worden. De bewoners van de wooneenheden zorgen voor overlast in de buurt.

Lees verder
6 november 2017

SP wil aanpak buurtoverlast in heel Boxtel

In een brief aan het College van B&W pleit de SP-fractie voor een brede aanpak van buurtoverlast in Boxtel. Uit onze huis-aan-huisenquête blijkt dat een aantal buurten veel overlast heeft van groepen van met name jongeren, zoals drugsdealen, vernielingen, geluidsoverlast enzovoort. Vooral in de van Beekstraat neemt de overlast zeer ernstige vormen aan. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven wil dat de buurtoverlast in heel Boxtel daadwerkelijk aangepakt wordt. 

Lees verder

Pagina's