h

SP-motie verhoging minimumloon aangenomen

4 november 2020

SP-motie verhoging minimumloon aangenomen

De Boxtelse gemeenteraad gaat er bij de regering op aandringen om het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur. Tevens gaat het college van B&W vragen aan bedrijven en organisaties die voor de gemeente werken om hetzelfde te doen. Dat is de uitkomst van een motie van de SP-fractie die gesteund werd door de meerderheid van de gemeenteraad. Het huidige minimumloon is te laag, aldus fractievoorzitter Dave van de Ven. 

Minimumloon is te laag
Het huidige minimumloon voor 21 jarigen en ouder is bruto zo'n 10 euro per uur. Hier kan niet zelfstandig van geleefd worden, blijkt uit allerlei studies. Werkende armen zijn geen uitzondering meer. Vaste lasten voor levensonderhoud kunnen vaak alleen bekostigd worden met behulp van inkomens ondersteunende maatregelen van het rijk  en de gemeente.

Van de Ven: “De Europese norm voor het vaststellen van een minimumloon is 60% van wat mensen gemiddeld verdienen. Dat zou in Nederland neerkomen op 14 of 15 euro per uur. Dit heeft er in Nederland toe geleid dat mensen met een minimuminkomen er in veertig jaar zo'n 20% op achteruit gegaan zijn qua besteedbaar bedrag. Dit is onverteerbaar in een rijk land als Nederland.” 

Voordelen
De verhoging van het minimumloon heeft vele voordelen. Mensen krijgen door een groter besteedbaar inkomen een fatsoenlijke basis om van te leven. Dan zijn ze wellicht niet meer afhankelijk van allerlei toeslagen en andere maatregelen. Daarnaast zijn er cijfers die laten zien dat mensen met een laag inkomen hun geld vooral lokaal besteden, hetgeen zorgt voor een impuls van de lokale economie.

Boxtel is een sociale gemeente
De SP beschouwt Boxtel als een sociale gemeente. Het minimumloon verhogen kan alleen door de landelijke politiek. De SP heeft daar voorstellen voor gedaan, maar de druk op de regering moet verhoogd worden. Wij kunnen als gemeente daarvoor onze stem laten horen, maar we kunnen zelf in Boxtel meer doen. Wij vragen het college om in gesprekken met bedrijven en organisaties die voor Boxtel werken hen te wijzen op de wenselijkheid om een eerlijk minimumloon van 14 euro per uur te betalen. Omdat onze motie aangenomen is gaat dat nu ook gebeuren. Een meerderheid van de raad stemde voor. Tegen stemden VVD, Balans en het CDA.

Reactie toevoegen

U bent hier