h
11 december 2018

SP verspreidt 2500 pamfletten in Selissenwal en Boxtel-Oost

SP-vrijwilligers verspreiden deze weken 2500 pamfletten over de uitkomsten van de SP-buurtenquête in de wijken Selissenwal en Boxtel-Oost. Daarin wordt uiteengezet welke acties de SP ondernomen heeft naar aanleiding van opmerkingen van wijkbewoners en wat dat heeft opgeleverd. Buurtenquêtecoördinator Willem van Meurs vindt dat het college   
goede eerste stappen heeft gezet. 

Lees verder
3 december 2018

SP verspreidt 1600 pamfletten in Breukelen

SP-vrijwilligers verspreiden deze dagen 1600 pamfletten in de wijk Breukelen. Hierin worden buurtbewoners geïnformeerd over wat er met hun opmerkingen en klachten in het kader van de buurtenquête van buurtbewoners gedaan is en wat dat heeft opgeleverd. De coördinator van de buurtenquêtes, Willem van Meurs, is tevreden over de genomen maatregelen van de gemeente. 

Lees verder
22 november 2018

SP op de bres voor werkende minima

Er komt een Plan van Aanpak om werkende minima beter te bereiken en minimaregelingen meer bekend te maken. Dat is het gevolg van een unaniem aangenomen motie van de SP-fractie tijdens de begrotingsbehandeling. Fractievoorzitter Dave van de ven vindt het een goede zaak dat er meer aandacht komt voor mensen die een baan hebben maar niet of nauwelijks rond kunnen komen.

Lees verder
19 november 2018

Motie SP: er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een sociaal maatschappelijk fonds voor senioren

Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een Sociaal Maatschappelijk Fonds voor senioren. Het doel is om meer concrete projecten voor senioren te kunnen opzetten. Dit is het gevolg van een unaniem aangenomen motie die de SP-fractie indiende tijdens de begrotingsbehandeling. Fractievoorzitter Dave van de Ven hoopt van harte dat het fonds er komt. 

Lees verder
17 november 2018

22 November werkatelier energieneutraal Boxtel 2030

Op donderdag 22 november om 18.00 uur is er een vervolgavond in de raadszaal over de doelstelling Energie Neutraal Boxtel 2030. Aanmelding via werkatelier@boxtel.nl is mogelijk tot uiterlijk 19 november. Iedereen is van harte welkom om te luisteren en mee te praten over dit belangrijke onderwerp.

Lees verder
15 november 2018

Fietsers en passanten lopen geen gevaar op legionellabesmetting

Fietsers en passanten lopen geen gevaar op legionellabesmetting bij de  waterzuiveringsinstallatie van HydroBusiness op het terrein van Vion. Het college van B&W antwoordt op vragen van de SP dat tot nu toe de tijdelijke maatregelen tegen de besmetting afdoende zijn gebleken om verspreiding naar de omgeving te voorkomen. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven is gerustgesteld.

Lees verder
8 november 2018

Brandgangen huurwoningen meestal eigendom van Sint Joseph

Brandgangen huurwoningen meestal eigendom van Sint Joseph

Lees verder
31 oktober 2018

Eerste begroting nieuwe bestuursperiode aangenomen

Gisterenavond is de eerste begroting voor de nieuwe bestuursperiode, waar de SP met een wethouder in het College zit, aangenomen. De plannen in de begroting hebben een heel sociaal gezicht en er werden gisteren tevens twee moties van de SP door de Gemeenteraad overgenomen, één om een sociaal maatschappelijk fonds voor senioren te onderzoeken en een oproep om binnen het minimabeleid aandacht te besteden aan werkende armen.

Lees verder
31 oktober 2018

Hoop op meer activiteiten voor jongeren

Jongerenwerkers gaan met jongerengroepen in gesprek over hun wensen en voorstellen voor meer activiteiten in Boxtel. Tevens worden openingstijden van B-Town verruimd en komt er daar een extra ruimte voor jongeren. Dat antwoordt het college van B&W op vragen van de SP-gemeenteraadsfractie. Raadslid Frans Sannen is hoopvol gestemd, maar zegt dat veel zal afhangen van wat er uiteindelijk uitkomt.

Lees verder
29 oktober 2018

Gemeente gaat na vragen van de SP overlast in Boxtel-Oost aanpakken

In antwoord op vragen van de SP-gemeenteraadsfractie heeft het college van B&W toegezegd dat er gewerkt wordt aan een plan van aanpak waarmee zowel de jeugdoverlast als de overlast van hard rijdende scooters en motoren terug gedrongen kan worden. Fractievoorzitter Dave van de Ven is tevreden met de toezegging van het college en is benieuwd naar de inhoud van het plan.

Lees verder

Pagina's