h
14 maart 2021

SP wil dat College een Sociaal Convenant sluit met VION

De SP-fractie vraagt in een brief aan het college van B&W om werk te maken van een Sociaal Convenant met VION. Oud-wethouder Eric van den Broek heeft daarvoor in de vorige bestuursperiode reeds de basis gelegd. Nu is de tijd is rijp voor een concrete uitwerking, aldus van den Broek.

Lees verder
10 maart 2021

Twee moties SP aangenomen in discussie over bestuursakkoord

In de vergadering over het Boxtelse bestuursakkoord diende de SP-fractie verschillende voorstellen in, waarvan twee voorstellen uiteindelijk werden aangenomen. Een voorstel om alles op alles te zetten om het sociale gezicht van Boxtel te behouden en een voorstel om een voorziening te treffen voor slecht begaanbare trottoirs en paden, vooral in buurten waar veel mensen slecht ter been zijn.

Lees verder
9 maart 2021

Kiezersbedrog Balans, coalitie-akkoord krijgt ‘voordeel van de twijfel’

Tijdens de laatste raadsvergadering kon de gemeenteraad zich uitspreken over het concept-coalitieakkoord ‘Samen aan de slag’. De SP was zeer kritisch over het proces van coalitievorming en had een zeer kritische inbreng over het coalitie-akkoord, dat door de partijen Balans, Combinatie95 en Inbox bereikt is. Met name de ommezwaai die Balans heeft gemaakt in het akkoord is uiterst bedenkelijk. Fractievoorzitter Eric van den Broek van de SP noemde de inbreng van Balans ‘kiezersbedrog’.

Lees verder
5 maart 2021

SP voert in Boxtel als enige partij echt campagne voor verkiezingen op 17 maart

Foto: SP

De landelijke verkiezingen van 17 maart aanstaande werpen in Boxtel nog maar summier hun schaduw vooruit. Behoudens het plakken van enkele affiches en het neerhangen van een enkel spandoek, is de SP momenteel de enige partij die intensief campagne voert. Blikvanger is de mogelijkheid om via www.haallilianinhuis.nl, een virtueel bezoek van lijsttrekker Lilian Marijnissen in de Boxtelse huiskamer te krijgen.

Lees verder
12 februari 2021

Huren sociale huurwoningen gaan dit jaar niet omhoog!

Foto: SP

De SP heeft landelijk een groot succes geboekt. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde namelijk in met het voorstel van de SP om de huren van sociale huurwoningen dit jaar niet te verhogen. Dat is goed nieuws voor veel huurders.

Lees verder
10 februari 2021

SP vraagt aandacht voor brief Klankbordgroep overlast Vion

Op 17 januari verzond de Klankbordgroep van Boxtelaren die de aanpak overlast VION volgt, een vragenbrief naar VION, College van B&W en de Gemeenteraad. De SP wil dat de Gemeente en VION werk maken van de vele vragen vanuit de Klankbordgroep. De SP-fractie heeft er vragen over gesteld aan het demissionaire College van B&W. ‘Er moet actie komen, ook vanuit de partijen die over een nieuwe coalitie onderhandelen’, aldus fractievoorzitter Eric van den Broek’.

Lees verder
2 februari 2021

Kritiek SP op digitale toegankelijkheid kerntakendiscussie

De raadsfractie van de SP maakt zich grote zorgen over het ingezette traject burgerparticipatie kerntakendiscussie. Er zijn signalen vanuit de bevolking dat de gekozen methode (bijna louter via een bewerkelijke digitale weg) niet erg toegankelijk en zeker niet laagdrempelig is, vooral niet voor kwetsbare groepen. De fractie heeft hierover vragen gesteld aan het huidige demissionaire college van B&W en het beoogde nieuwe college van Balans, C95 en Inbox. SP-fractievoorzitter Eric van den Broek wil het proces kerntakendiscussie een paar weken uitstellen. 

Lees verder
1 februari 2021

Start verkiezingscampagne SP in wijk Oost

Foto: SP

Op 17 maart zijn er verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. Afgelopen zaterdag startte de SP overal in het land de verkiezingscampagne door in de wijken huis- aan-huis aan te bellen en volledig coronaproof het gesprek met de mensen aan te gaan en folders uit te delen. In Boxtel werd door vrijwilligers gestart in de Dr. de Brouwerlaan en omgeving.
Het thema van de SP is een Eerlijker Nederland. Daarvoor is een sterke SP noodzakelijk.

Lees verder
30 januari 2021

SP en PvdA/Groenlinks willen strakkere aanpak geuroverlast VION

Bijna twee jaar terug, in mei 2019 beloofde Vion aan het College de stank te gaan onderzoeken. Kort daarna nam de raad de motie aan om ‘Vion niet meer te willen ruiken’ aan. Inmiddels is de geuroverlast door Vion onderzocht, maar nog steeds niet opgelost. VION wil de geuroverlast onder meer oplossen door het plaatsen van een hogere schoorsteen om de luchtverontreiniging meer te verspreiden. De Boxtelse fracties van SP en PvdA/Groenlinks pleiten in een gezamenlijke brief aan het College voor een veel grondigere aanpak en ook veel meer maatregelen om de geuroverlast te bestrijden door deze bij de bron aan te pakken. 

Lees verder
21 januari 2021

Oorverdovend stil in coalitiebesprekingen

Het is al maanden stil rondom de coalitiebesprekingen, na de herindelingsverkiezingen die op 18 november van het vorige jaar plaatsvonden. De Boxtelse SP-fractie schreef er twee weken geleden al een brief over, maar dat leidt vooralsnog niet tot meer duidelijkheid. ‘Het blijft tot dusver oorverdovend stil’, aldus fractievoorzitter Eric van den Broek.

Lees verder

Pagina's