h
29 juni 2017

Goede ontwikkeling cijfers cliënttevredenheid WMO, aandachtspunten blijven

Deze week presenteerde wethouder Eric van den Broek de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek van de WMO. De resultaten van dit onderzoek ontwikkelen zich positief, maar de wethouder blijft kritisch op de resultaten. ‘We zijn op de goede weg, maar altijd onderweg naar beter’, aldus Van den Broek. Het rapportcijfer voor de kwaliteit van de ondersteuning steeg van een 7 in 2016 tot een 7,6 in dit jaar.

Lees verder
28 juni 2017

Wethouder riep Welzorg tot de orde

In de landelijke media werd in de afgelopen maanden herhaaldelijk gepubliceerd over de organisatorische problemen bij Welzorg. Hierdoor ontstonden er grote problemen in de uitvoering van de dienstverlening. Welzorg verzorgde tot voor kort voor Boxtel alle ter beschikking stelling van hulpmiddelen in het kader van de WMO. Wethouder Eric van den Broek van de SP hoorde in 2016 vanuit contacten met WMO-cliënten van de problemen en kwam in actie richting Welzorg. Inmiddels is Boxtel overgestapt naar een nieuwe aanbieder, maar mensen met een voorziening bij Welzorg blijven tot het einde van de looptijd van het contract van die voorziening, tot die tijd nog bij Welzorg.

Lees verder
27 juni 2017

Boxtel blijft investeren in tegengaan kinderarmoede

Vorige week presenteerde SP-wethouder Eric van den Broek , samen met collega-wethouder Marusjka Lestrade van Jeugd, uitgebreide aanvullende voorstellen om in Boxtel armoede onder kinderen te bestrijden. Boxtel kende al een beleid met veel regelingen, maar met deze voorstellen wordt dat beleid uitgebreid en nog eens opnieuw onder de aandacht gebracht. Dat laatste is belangrijk in het licht van het tegengaan van het niet-gebruik van voorzieningen. De extra maatregelen worden nog voor de zomervakantie aan de gemeenteraad gepresenteerd. Na de zomer zal het eerder al door de SP-wethouder gepresenteerde minimabeleid (minimabeleid 2014-2018) nog eens uitgebreid worden geëvalueerd en waar nodig aangepast. Dat is belangrijk om het minimabeleid ook voor de verdere toekomst op peil te houden.

Lees verder
26 juni 2017

Boxtel in top Nederlandse gemeenten op gebied van Wijkgericht werken

Foto: SP

Afgelopen vrijdagmiddag organiseerde de gemeente in de Spiegeltent op Stapelen een inspiratiemiddag voor Boxtelse wijkorganen. Het initiatief voor de middag lag bij wethouder Eric van den Broek van wijkgericht werken en de Wijkmakelaars. Tijdens de bijeenkomst maakte wethouder Van den Broek bekend dat Boxtel tot de top van Nederlandse gemeenten behoort op gebied van Wijkgericht werken. De wethouder baseert zich op de lijst van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA), waar Boxtel tussen veel grote steden terug te vinden is in de top 20 van de bijna 400 Nederlandse gemeenten.

Lees verder
22 juni 2017

College wil klimaat-burgerberaad

Boxtel krijgt naar alle waarschijnlijkheid een klimaat-burgerberaad. Dat concludeert SP-fractievoorzitter Dave van de Ven naar aanleiding van het antwoord van het college op vragen van de SP-fractie. Hierin schrijft B. en W. dat het klimaat-burgerberaad in het nieuwe Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid is opgenomen als actiepunt. Van de Ven is in zijn nopjes met het antwoord van het college.

Lees verder
21 juni 2017

Vrijwilligersbijeenkomst groot succes

Foto: SP

Vorige week organiseerden het Steunpunt Vrijwilligers en de gemeente, mede op initiatief van een groep vrijwilligers en wethouder Eric van den Broek een feestelijke middag in de Spiegeltent op Kasteel Stapelen. De bijeenkomst was bedoeld om de waardering vanuit de gemeente voor het vrijwilligerswerk uit te drukken, maar ook om een Klankbordgroep van vrijwilligers samen te stellen, die bezig gaat met het nieuwe vrijwilligersbeleid.

Lees verder
20 juni 2017

Fluisterboot aanwinst voor Boxtel

Foto: SP

Vanmiddag waren wethouders Peter van de Wiel (recreatie & toerisme) en Eric van den Broek (economie) aanwezig bij de te water lating van de zogenaamde Fluisterboot. De Fluisterboot is een initiatief van ondernemers Rob en Toon strik en deze boot gaat recreatieve tochten over de Dommel maken. Startpunt van de recreatieve tochten is hartje centrum bij de aanlegsteiger achter Cafe Meneer Van Dommelen. ‘Dit is een unieke beleving, die zeker meer loop in het centrum gaat brengen’, aldus wethouder Eric van den Broek.

Lees verder
18 juni 2017

SP-bestuur uitgebreid naar negen personen

Foto: SP

Op de algemene ledenvergadering van de SP hebben de aanwezige leden afgelopen woensdag 14 juni gekozen voor uitbreiding van het bestuur van 6 naar 9 personen. Tevens werd een kascontrolecommissie benoemd van 3 personen. Ook de plannen voor de komende twee jaar kwamen aan de orde. 

Lees verder
13 juni 2017

SP vraagt opnieuw aandacht voor de WMO-Huishoudelijke Hulp

Op 20 april heeft de SP-fractie aan het college vragen gesteld over de uitvoering van de WMO-huishoudelijke hulp. Uit de beantwoording daarvan door het college bleek dat zaken als het wassen van ramen aan de buitenkant van de woning niet valt onder de bestaande WMO-wetgeving. In verband daarmee heeft de fractie aanvullende vragen gesteld aan het college. Daarnaast lanceerde de fractie een idee om hiervoor tot oplossingen te komen.

Lees verder
12 juni 2017

Feestelijke lancering Boxtelse Dino Hunter App

Foto: SP

Afgelopen zaterdag opende SP-wethouder Eric van den Broek op het parkeerterrein van het Oertijdmuseum aan de Bosscheweg de nieuwe app Dino Hunter Boxtel. De wethouder en winkelier Ronald de Jong van de plaatselijke Albert Heijn reisden met een tijdmachine naar de prehistorie om twee dinosaurussen 'tot leven' te wekken, waarna deze ontsnapten naar het centrum van Boxtel. 

Lees verder

Pagina's