h
15 november 2017

SP-voorstel onderzoek afschaffing eigen bijdrage WMO voor lage inkomens unaniem aangenomen

Het college van B&W gaat onderzoeken of afschaffing van de eigen bijdragen voor WMO-voorzieningen mogelijk is voor inkomens tot 120% van het minimuminkomen en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. Dat voorstel deed de SP-gemeenteraadsfractie tijdens de begrotingsbehandeling. De motie werd unaniem aangenomen. Fractievoorzitter Dave van de Ven wacht het onderzoek met vertrouwen af. 

Lees verder
9 november 2017

SP stelt vragen over invulling voormalig Blanca-complex

De gemeenteraadsfractie van de SP heeft ambtelijke vragen gesteld over de invulling van het voormalige Blanca-terrein aan de Spoorstraat/Baroniestraat. Volgens omwonenden zou  de plaatsing van een vijftiental wooneenheden voor buitenlandse werknemers in strijd zijn met de plannen die indertijd door de projectontwikkelaar(s) van het complex zijn ingediend. Volgens die plannen zou er een klein aantal luxe appartementen gerealiseerd worden. De bewoners van de wooneenheden zorgen voor overlast in de buurt.

Lees verder
6 november 2017

SP wil aanpak buurtoverlast in heel Boxtel

In een brief aan het College van B&W pleit de SP-fractie voor een brede aanpak van buurtoverlast in Boxtel. Uit onze huis-aan-huisenquête blijkt dat een aantal buurten veel overlast heeft van groepen van met name jongeren, zoals drugsdealen, vernielingen, geluidsoverlast enzovoort. Vooral in de van Beekstraat neemt de overlast zeer ernstige vormen aan. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven wil dat de buurtoverlast in heel Boxtel daadwerkelijk aangepakt wordt. 

Lees verder
20 oktober 2017

Vouchers ramen wassen voor Boxtelse minima

Minima die huishoudelijke hulp ontvangen krijgen als eenmalige proef een voucher van 50 euro voor het inhuren van een glazenwasser voor de buitenkant van de ramen. SP-wethouder Eric van den Broek wil na een evaluatie van de proef bekijken hoe de gemeente hiermee verder kan. 

Lees verder
19 oktober 2017

Geen skatebaan aan de Van der Voortweg

Mede naar aanleiding van een tweetal beginspraakbijeenkomsten met omwonenden heeft het college van B. en W. besloten om af te zien van het plan om een nieuwe skatebaan aan te leggen op het grasveld aan de Van der Voortweg. SP-wethouder Eric van den Broek gaat met omwonenden kijken naar een andere invulling van het terreintje. 

Lees verder
5 oktober 2017

College van B&W gaat ondernemers in het zonnetje zetten

De week van 13 tot en met 17 november worden ondernemers in de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel in het zonnetje gezet. Het programma bevat activiteiten voor en door ondernemers in de beide gemeenten. Volgens SP-wethouder Eric van den Broek, die als portefeuillehouder Lokale Economie verantwoordelijk is voor deze Ondernemers 5-daagse,  sluit het initiatief uitstekend aan op allerlei andere initiatieven die de afgelopen jaren in Boxtel al op gebied van economie en het faciliteren van ondernemers in het MKB genomen zijn.

Lees verder
3 oktober 2017

SP stelt overlast bij voormalig pand Blanca aan de kaak

De afgelopen maand hebben we in een aantal straten in Boxtel huis-aan-huis enquêtes georganiseerd. Via huis-aan-huis aanbellen en het doornemen van een korte standaardvragenlijst kunnen burgers zo dingen aan ons doorgeven die wij kunnen gebruiken in ons politieke werk. In een aantal buurten in Boxtel constateren wij verhoogde overlast in buurten. Aard van de overlast is met name herrie, het maken van rommel, plegen van vernielingen, het maken van geluidsoverlast en vermeend dealen. Deze meldingen waren voor de raadsfractie van de SP aanleiding om hier vragen over te stellen, waarbij er speciale aandacht werd gevraagd naar de overlast nabij het voormalige pand van de Blanca op de hoek van de Baroniestraat en Spoorstraat.

Lees verder
28 september 2017

17 nieuwe leden voor de SP in Boxtel

De ledenwervingsactie van de SP Boxtel heeft in de afgelopen maanden 17 nieuwe leden opgeleverd. Bestuurslid Willem van Meurs is tevreden over het resultaat.

Lees verder
25 september 2017

SP feliciteert Boxtel met Indenhof

Foto: SP

Veertig vrijwilligers gaan de komende weken 12.000 flyers met de titel 'Boxtel proficiat' verspreiden in Boxtel en Liempde. Hierin feliciteert de SP actievoerders en alle inwoners van Boxtel met het behoud en de verfraaiing van dit cultuurhistorisch waardevol gebied in de vorm van het mooie centrumparkje Indenhof. Omwonenden krijgen naast de flyer een bedankbrief van het SP-bestuur en een balpen met het opschrift 'Indenhof'.

Lees verder
19 september 2017

SP stelt kritische vragen over grote windmolens

Foto: SP

Op 11 juli is in de gemeenteraad de nieuwe duurzaamheidsvisie vastgesteld waarin is opgenomen dat Boxtel er naar streeft om in 2030 energieneutraal te worden. Daarbij zijn een groot aantal zaken benoemd om dat voor elkaar te gaan krijgen: Een verhoogde inzet op de mogelijkheden van energiebesparing en al bestaande energiebronnen zoals zonne-energie en de mogelijkheden van bijvoorbeeld biomassa, restwarmte en omgevingswarmte. Een andere mogelijk belangrijke bron gaat windenergie worden. Over de mogelijke inzet van grote windmolens heeft de SP-fractie een aantal kritische vragen gesteld. 

Lees verder

Pagina's