h
31 december 2018

Gemeentelijke initiatieven leveren 22 nieuwe banen op

Op 10 december vond een bijzonder speeddate-evenement plaats in gemeenschapshuis De Rots. Op initiatief van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel kwamen werkzoekenden en uitzendbureaus bij elkaar om nieuwe banen te scheppen. In de afgelopen maanden leidde dit soort initiatieven tot 22 nieuwe banen in Boxtel. SP-wethouder Eric van den Broek is daar uitermate tevreden over:  'Een baan geeft je meer dan alleen brood op de plank.' 

Lees verder
28 december 2018

Wethouder brengt spontaan bezoekje aan Kerst-Inn bij De Rots

Foto: SP

SP-wethouder Eric van den Broek was tweede kerstdag spontaan met iets lekkers aanwezig bij de jaarlijkse Kerst-Inn bij De Rots. Al jaren organiseren vrijwilligers op Tweede Kerstdag een ontmoetingsactiviteit, waarin Boxtelaren op een laagdrempelige manier kerst kunnen vieren. Eric van den Broek: ‘Met dit bezoek spreek ik ook mijn waardering uit voor de vrijwilligers die dit al jaren mogelijk maken. Dat past precies in de gedachten van Kerst.’

Lees verder
27 december 2018

Kerstpakketten voor vrijwilligers

Foto: SP

Afgelopen week hebben 35 vrijwilligers een kerstpakket met bedankbrief van het Boxtelse SP-bestuur ontvangen. De vrijwilligers reageerden positief verrast. “Ik dacht dat je een stapel folders kwam afgeven”, aldus één van hen tegen voorzitter Willem van Meurs.

Lees verder
21 december 2018

WoonOmgevingsPloeg (WOP) viert tienjarig jubileum

Foto: SP

Vorige week vierde de WoonOmgevingsPloeg (WOP) haar tienjarig jubileum. De WOP is een belangrijk initiatief voor de verbetering van de leefbaarheid in wijken, omdat de WOP kleine buurtergernissen als losliggende stoeptegels en opgroeiend onkruid oplost. Wethouder Eric van den Broek van wijkgericht werken en participatie, sprak de WOP in een feestelijke bijeenkomst toe.

Lees verder
19 december 2018

‘Oplossing winkelcentrum Oosterhof nog nooit zo dichtbij’

Foto: SP

Winkelcentrum Oosterhof vraagt al heel lang om een opknapbeurt. Daar zijn de gemeente Boxtel, de ondernemers en de inwoners het over eens. Door allerlei factoren leidde deze eensgezindheid tot voor kort nog niet tot een concreet gedragen plan. Maar het tij is gekeerd. ‘In grote lijnen ligt er nu een plan dat tegemoet komt aan de wensen en eisen van alle betrokken partijen.’ zegt wethouder Eric van den Broek. ‘Dat zorgt voor meer leefbaarheid en kwaliteit in de wijk. Een oplossing was nog nooit zo dichtbij’. Vorige week organiseerde partijen een informatiebijeenkomst om de nieuwe schetsplannen te presenteren en afgelopen maandag ondertekenden wethouder Van den Broek en Hurks Vastgoed een koopovereenkomst om de benodigde gronden voor de uitbreiding aan te kopen.

Lees verder
18 december 2018

Wethouder presenteert Het Januspad

Foto: SP

Anderhalve week geleden onthulde SP-wethouder Eric van den Broek samen met de familie Van Roosmalen de nieuwe naam van de doorsteek van de binnenplaats van het gemeentehuis naar de Markt dan toch onthuld. Die doorsteek gaat voortaan door het leven als Het Januspad, vernoemd naar oud Gemeentebode Janus van Roosmalen.

Lees verder
17 december 2018

Wethouder Eric van den Broek opent vernieuwde Markt

Foto: SP

Gisteren heeft SP-wethouder Eric van den Broek op grandioze wijze samen met waarnemend burgemeester Fons Naterop en reus Jas de Keistamper de nieuwe Markt geopend. Al tientallen jaren was er politiek gekrakeel over de toekomst van de Markt en het Centrum, maar met de opening van de Markt en de aanleg van diverse parkeervoorzieningen en het centrumpark bij de Oude Boomgaard en Vijver, is in de afgelopen jaren eindelijk garen op de klos gekomen in de centrumprojecten. Het is de grote verdienste van de wethouder geweest dat hij er in geslaagd is om maatschappelijk en politiek draagvlak voor de plannen te krijgen.

Lees verder
11 december 2018

SP verspreidt 2500 pamfletten in Selissenwal en Boxtel-Oost

SP-vrijwilligers verspreiden deze weken 2500 pamfletten over de uitkomsten van de SP-buurtenquête in de wijken Selissenwal en Boxtel-Oost. Daarin wordt uiteengezet welke acties de SP ondernomen heeft naar aanleiding van opmerkingen van wijkbewoners en wat dat heeft opgeleverd. Buurtenquêtecoördinator Willem van Meurs vindt dat het college   
goede eerste stappen heeft gezet. 

Lees verder
3 december 2018

SP verspreidt 1600 pamfletten in Breukelen

SP-vrijwilligers verspreiden deze dagen 1600 pamfletten in de wijk Breukelen. Hierin worden buurtbewoners geïnformeerd over wat er met hun opmerkingen en klachten in het kader van de buurtenquête van buurtbewoners gedaan is en wat dat heeft opgeleverd. De coördinator van de buurtenquêtes, Willem van Meurs, is tevreden over de genomen maatregelen van de gemeente. 

Lees verder
22 november 2018

SP op de bres voor werkende minima

Er komt een Plan van Aanpak om werkende minima beter te bereiken en minimaregelingen meer bekend te maken. Dat is het gevolg van een unaniem aangenomen motie van de SP-fractie tijdens de begrotingsbehandeling. Fractievoorzitter Dave van de ven vindt het een goede zaak dat er meer aandacht komt voor mensen die een baan hebben maar niet of nauwelijks rond kunnen komen.

Lees verder

Pagina's