h

Beleidsnotitie Senioren vastgesteld

23 juli 2021

Beleidsnotitie Senioren vastgesteld

In de raadsvergadering van dinsdag 20 juli is in de gemeenteraad de
beleidsnotitie Samen Ouder Worden in Boxtel vastgesteld. Via een
amendement heeft de SP-fractie bereikt dat er ook daadwerkelijk geld op de gemeentebegroting wordt vrijgemaakt om het beleid uit te kunnen voeren.

Boxtel kent steeds meer ouderen, die gemiddeld ook een hogere leeftijd
bereiken. Dat wordt een dubbele vergrijzing genoemd. Dit betekent dat
er snel moet worden gekeken hoe iedereen goed mee kan blijven doen
in de maatschappij en wat daarvoor nodig is. De werkgroep “Samen
Ouder Worden in Boxtel”, bestaand uit een aantal senioren, is daar mee
aan de slag gegaan en heeft een deskundige beleidsnotitie opgesteld.
Hiermee kan gemeente, samen met de werkgroep en andere partners
aan de slag.

Het initiatief is destijds gestart onder de aansturing van toenmalig SP-
wethouder Eric van den Broek.

Interventie
In de agenda van de raadsvergadering was dit onderwerp achter het
debat over de kerntakendiscussie geplaatst. Daarmee dreigde het
voorstel te worden ondergesneeuwd. Door een behendige ingreep van
SP-fractievoorzitter Eric van den Broek is dit omgedraaid, zodat dit
voorkomen kon worden.

Amendement
Om beleid goed handen en voeten te geven is het van belang dat
hiervoor er een projectleider wordt aangesteld die verantwoordelijk wordt
voor een goede uitvoering van het beleid. Het college van B&W krijgt de
opdracht om het daarvoor nodige budget te zoeken. De werkgroep heeft
daar trouwens meerdere keren op aangedrongen. Om dat voor elkaar te
krijgen heeft de SP, samen met twee andere partijen, tijdens de
raadsvergadering met succes een amendement ingediend om dat voor
elkaar te krijgen.

SP-Raadslid Rinze van der Veen: 'Er is een belangrijke stap gezet op de weg naar een nieuw, breed opgezet, ouderenbeleid. Met het amendement wordt daar meteen handen en voeten aan gegeven. En dat hoort ook zo, want aan goede voornemens alleen hebben we niet zo veel. Het nieuwe beleid kan ook andere voordelen opleveren. Bijvoorbeeld om aangepaste woonvormen voor mensen met een handicap te realiseren. De notitie is opgesteld door betrokken burgers die hier niet vanuit puur eigenbelang handelen, maar vooral door met onze samenleving. En dat is heel mooi. Alle lof daarvoor.'

Reactie toevoegen

U bent hier