h

Waarschijnlijk toch vestiging autobedrijf in Boxtels buitengebied

23 september 2021

Waarschijnlijk toch vestiging autobedrijf in Boxtels buitengebied

Foto: SP

De Boxtelse SP-fractie heeft vorige week ambtelijke vragen gesteld over de mogelijke vestiging van een autobedrijf op het terrein van Classic Park aan de Koppenhoefstraat in Liempde. Het Boxtelse beleid was altijd dat een detailhandelsbestemming voor de verkoop van gebruikte auto’s in het buitengebied niet is toegestaan. Uit de beantwoording vanuit het College blijkt dat het College deze functie nu toch voor vijf jaar toe zou willen staan.

De SP-fractie las vorige week in een huis-aan-huis-krant dat Classic Park een aanvraag omgevingsvergunning heeft gedaan om verkoop van gebruikte auto’s op het terrein mogelijk te maken en stelde daarop vragen of over die plannen al ambtelijk en bestuurlijk is gesproken en wat daarvan de uitkomst was. Ook vroeg de fractie of bestaand beleid voor de vestiging van detailhandel -en dan met name autobedrijven- nog steeds van kracht was.  Deze week bevestigde het College dat er met initiatiefnemers al uitgebreid overleg is geweest over deze plannen en dat deze binnen randvoorwaarden met een positieve grondhouding behandeld zullen worden.

Rechtsongelijkheid
In maart van dit jaar stelde de SP ook al vragen aan het College over de stalling van auto’s vanuit autobedrijf Van den Udenhout op het terrein van Classic Park. Om verrommeling in het buitengebied tegen te gaan, was de vestiging van autobedrijven in het buitengebied in Boxtel tot op heden niet toegestaan. Verschillende initiatiefnemers die dit in het verleden wel voorstelden kregen op dat moment dus ook nul op het rekest. De SP stelde in maart vragen aan het College of dit beleid wellicht gewijzigd was, nu Van den Udenhout wel op grote schaal auto’s aan het stallen was op het terrein van Classic Park. Het College gaf toen aan dat dit niet zo was. ‘Wij snappen best dat de ondernemer van Classic Park een probleem heeft met de gewijzigde beleidsregels voor evenementen -die dit bedrijf op het terrein altijd heeft georganiseerd en door gewijzigd fiscaal beleid voor bedrijfsfeesten ernstig worden bemoeilijkt- en daar overheen de Coronaperiode. Dat neemt echter niet weg dat het toestaan van een detailhandelsfunctie voor de verkoop van gebruikte auto’s een precedent opwerpt. In het verleden waren er immers al vele verzoeken vanuit auto- en detailhandelsbedrijven om zich in het buitengebied te vestigen en die zullen er in de toekomst ook zeker nog gaan komen. Volgens mij moet je erg uitkijken voor het ontstaan van rechtsongelijkheid’, aldus fractievoorzitter Eric van den Broek.

Niet eenzijdig afwijken van detailhandelsvisie, wijzigen detailhandelsvisie
De SP vindt dat het goed is dat er actief met de ondernemer wordt meegedacht, maar de partij ziet veel meer in bijvoorbeeld een recreatieve functie.

Eric van den Broek: ‘Dat sluit veel meer aan bij de huidige bestemming en de richting die we uit willen met het buitengebied’.  Als er dan toch gesproken zou moeten worden over een andere functie richting detailhandel, dan vindt de fractie dat het College hierover naar de Gemeenteraad zou moeten. ‘Wat ons betreft zou er best over een wijziging in beleid gesproken kunnen worden, maar dan zou dat met de Gemeenteraad moeten gebeuren, bijvoorbeeld in het kader van de actualisering van de detailhandelsvisie. Het College mag niet eenzijdig van de vastgestelde detailhandelsvisie afwijken en als er nu wel een afwijking wordt mogelijk gemaakt, dan moet de politiek en moeten ondernemers en vertegenwoordigers van ondernemers daar ook hun zegje over kunnen doen’, zegt fractievoorzitter Eric van den Broek.

Reactie toevoegen

U bent hier