h

SP vraagt aandacht voor kwetsbare ouderen

3 juni 2021

SP vraagt aandacht voor kwetsbare ouderen

Dinsdagavond discussieerde de Gemeenteraad over het ouderenbeleid. Een Boxtelse initiatiefgroep formuleerde de afgelopen jaren een lokale visie en het nieuwe College stelt nu voor om deze visie vast te laten stellen als leidraad voor de komende jaren. 'Een goede zaak', aldus SP-fractievoorzitter Eric van den Broek, 'maar zorg ervoor dat met name kwetsbare ouderen in het beleid worden meegenomen'.

In Boxtel wordt al langer gesproken over het ouderenbeleid (seniorenbeleid). In de vorige bestuursperiode formuleerde een werkgroep van vrijwilligers ideeën over het nieuwe ouderenbeleid. Ideeën die voor een heel groot deel aansluiten bij de visie van de SP. Voor deze bestuursperiode ligt op tafel of deze ideeën ook in de praktijk kunnen worden gebracht en daarover werd dinsdagavond in de Gemeenteraad voor een eerste keer gediscussieerd. Uiteindelijk moet de beleidsvisie  'Samen ouder worden in Boxtel' die door de werkgroep is opgemaakt in juli door de Gemeenteraad worden vastgesteld.

De SP heeft in het verleden al opgeroepen de beleidsvisie van de werkgroep vast te laten stellen, maar wil graag dat in het stuk meer nadruk wordt gelegd op kwetsbare ouderen.

Eric van den Broek gisteren daarover: 'In het beleid moet als uitgangspunt mee worden genomen dat niemand tussen de wal en het schip valt. Daarom vinden wij dat er meer aandacht moet worden besteed aan thema's als armoede onder ouderen en het bereiken van kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking, allochtonen en laaggeletterden'.

De visie komt in de raadsvergadering van 20 juli aan de orde.

Reactie toevoegen

U bent hier