h

Oud-wethouder Eric van den Broek voorzitter van Stichting Richter Education

7 juni 2021

Oud-wethouder Eric van den Broek voorzitter van Stichting Richter Education

Foto: SP

Sinds mei van dit jaar is oud-wethouder Eric van den Broek als voorzitter toegetreden tot het nieuw opgerichte bestuur van de Boxtelse Stichting Richter Education. De Stichting is een organisatie die zich ten doel heeft gesteld om mensen, die op welke manier dan ook ‘buitenspel’ staan in onze samenleving, te helpen hun persoonlijke veerkracht te vergroten. Naast Van den Broek zitten in het bestuur: Liesbeth Scheepens, Penningmeester, Monique Vissers, Secretaris en bestuursleden Nynke de Jong en Carla Renders (tevens  initiatiefneemster van de Stichting). Stichting Richter Education biedt inwoners van een gemeente kansen om hun talenten, vaardigheden en kennis in te zetten en samen te werken aan een betere toekomst.

Leergebied
Zij doet dit via een nieuwe dienst met de naam: Leergebied®. Binnen een Leergebied® kunnen elk kwartaal 20 inwoners in 4 teams deelnemen aan 10 begeleidde workshops. Deelnemers gaan binnen de workshops aan de slag met een maatschappelijk vraagstuk en dat maatschappelijk vraagstuk wordt omgezet in voor de samenleving bruikbare oplossingen. Op dit moment loopt er in Boxtel een pilot in samenwerking met Waterschap de Dommel.

Creatieve denkmethode
Tijdens die workshops ontwikkelen deelnemers vaardigheden om samen met anderen op een creatieve manier, belemmeringen voor mensen om te leren zetten in kansen. Deze creatieve denkmethode heet Design Thinking. Iedereen kan leren deze methode te gebruiken. Via deelname aan Leergebied® kun je ook een certificaat behalen voor deze veelgevraagde vaardigheid.

Eric van den Broek over de methode: ‘In elk team ontmoet je nieuwe mensen uit jouw omgeving. We zoeken mensen van verschillende leeftijden (15-99 jaar) en met verschillende achtergronden, omdat we geloven in de kracht van verscheidenheid. We willen vooral mensen zonder inkomen uit betaald werk enthousiast maken om mee te doen. De enige instapeis is dat je goed Nederlands spreekt, schrijft en leest. Jongeren kunnen meedoen als project Maatschappelijke Diensttijd.’

Partnernetwerk en vrijwilligers
De Stichting Richter Education is van plan meer activiteiten van de grond te tillen en gaat in Boxtel werken aan een zogenaamd Partnernetwerk. De organisatie is voor de uitvoering van de dienst Leergebied® afhankelijk van donaties en ondersteuning door lokale organisaties. De organisaties vormen samen het lokale Partnernetwerk van het Leergebied. Zij bieden vrijwillige taakondersteuning, stellen middelen en faciliteiten ter beschikking, geven geld en ondersteunen met hun kennis, kunde en inzet van hun netwerk.
Oud-wethouder Eric van den Broek ziet voor Boxtel een ‘win-win’-situatie: ‘In Boxtel hebben we verschillende maatschappelijke uitdagingen, een florerend bedrijfsleven, een groot netwerk aan maatschappelijke organisaties en vele Boxtelaren die in hun buurt, wijk of vereniging actief zijn. Het moet mogelijk zijn om mensen en organisaties te activeren en mobiliseren, om zichzelf via dit initiatief te ontwikkelen en nuttige oplossingen voor maatschappelijke problemen en uitdagingen te bedenken.’

Vervolgacties
De komende maanden gaat de Stichting Richter Education trachten het plaatselijk partnernetwerk verder vorm te geven, door contact op te nemen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente.
Daarnaast begint op woensdag 8 september aanstaande een nieuwe workshopronde van het Leergebied®. Iedere inwoner van 15 tot 99 jaar kan zich hiervoor aanmelden. Deelname is gratis. Deze reeks workshops loopt tot 17 november 2021 en vindt plaats in Boxtel

Aanmelden en meer informatie
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via onze website https://www.richter.education/inschrijven/ of per post: Stichting Richter Education, Molenstraat 36, 5281 JP Boxtel.
Heeft u interesse voor deelname in het Partnernetwerk, dan kunt u ons bereiken via dezelfde kanalen of via Carla Renders, telefoon 06-37032723 of Eric van den Broek, telefoon 06-53316731.

Reactie toevoegen

U bent hier