h

Enquête SP in Hertogenstraat en Jan van Brabantstraat over sloop sociale huurwoningen

21 mei 2021

Enquête SP in Hertogenstraat en Jan van Brabantstraat over sloop sociale huurwoningen

Foto: SP

SP-vrijwilligers hebben een enquête afgenomen in de Hertogenstraat en Jan van Brabantstraat om van de bewoners zelf te horen wat zij vinden van de plannen van JOOST om hun woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. In totaal gaat het om 38 woningen. De SP heeft hierover een rapport gemaakt dat is aangeboden aan JOOST en het college van B&W. “Eén van de conclusies is dat de communicatie naar bewoners toe te wensen over laat en dat bewoners veel meer bij de plannen betrokken moeten worden”, aldus SP-fractievoorzitter Eric van den Broek.

Waarom sloop van karakteristieke sociale huurwoningen?
De SP-fractie heeft hierover een tijdje geleden al vragen gesteld aan JOOST en het college van B&W.

SP-raadslid Rinze van der Veen: “Het klinkt niet logisch om 38 betaalbare huurwoningen te slopen, terwijl daar grote behoefte aan is. Bewoners hebben veel kritiek op de gebrekkige communicatie van JOOST en willen meer betrokken worden bij de plannen. Als gevolg daarvan heeft de SP een huis-aan-huis enquête afgenomen om van de bewoners zelf te horen wat zij van de plannen vinden”. 

Uitkomsten enquête
Op 6 en 8 mei is de enquête afgenomen in de Hertogenstraat (30 woningen) en de Jan van Brabantstraat (6 woningen). In de Van Hornstraat gaat het om 2 woningen, waarvan de bewoners niet thuis waren, zodat deze straat niet in de uitslagen kon worden meegenomen. In totaal zijn er 25 enquêteformulieren ingevuld, zodat de enquête een representatief beeld biedt. 

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste bewoners (60%) ronduit tegen de sloop zijn. Kleinere aantallen waren voor (16%), of gaven argumenten voor en tegen de sloop (24%).

Opmerkingen bewoners
Bewoners hebben hun hart gelucht tegenover de enquêteurs met tientallen opmerkingen en vragen over het gehele proces. Bijna alle bewoners waren niet te spreken over de onduidelijkheid, de slechte communicatie van JOOST en willen meer betrokken worden bij de plannen. Enkele bewoners betwijfelen of de woningen wel zo slecht zijn als JOOST beweert, eisen inzicht in het bouwtechnische rapport en vragen zich af of renoveren echt zoveel duurder is dan slopen. Dat heeft ook te maken met het feit dat er tot voor kort enkel sprake zou zijn geweest van renovatie. Daarnaast vindt een aantal huurders het schandalig dat noch JOOST, noch de Gemeente nog niet gereageerd hebben op hun petitie.

Verder is er grote onzekerheid over onder andere zaken als de hoogte van de nieuwe huren, de grootte van hun tuin, vergoedingen, vervangende huisvesting en het mogelijk wegvallen van de sociale cohesie in de buurt.

Aanbevelingen
De SP-fractie eindigt het rapport met een aantal aanbevelingen. Deze betreffen onder andere het beter betrekken van de bewoners in het proces, de communicatie en de vraag of de plannen niet opnieuw moeten worden overwogen. Daarnaast wordt gevraagd om samen met de gemeente op te trekken om samen duidelijk te maken wat de status van de plannen is en wat bewoners kunnen verwachten, zowel op het gebied van de woning op zich (huren, vergoedingen, terugkeergaranties), als op sociaal maatschappelijk gebied (sociale cohesie, mantelzorg ed.).

Vervolg
Donderdagavond 20 mei zal de SP-fractie hierover een gesprek met de directie van JOOST gaan voeren. Natuurlijk zal de SP het proces verder nauwlettend volgen.

Reactie toevoegen

U bent hier