h

SP tegen zelfverrijking steunleden Boxtelse fracties

17 juni 2021

SP tegen zelfverrijking steunleden Boxtelse fracties

Vorige week stond er op de agenda een voorstel om de regeling voor ondersteuning van fracties te veranderen. Onder meer werd door diverse fracties zelf voorgesteld om de regeling te verruimen, door het mogelijk te maken om vergoedingen toe te kennen voor steunfractieleden. ‘Dit vinden wij niet kunnen’, zo reageerde fractievoorzitter Eric van den Broek. ‘Wat is een steunfractie meer als andere vrijwilligers, zoals een terreinknecht bij de voetbalverenging of een verkeersregelaar bij de wandelvierdaagse?’.

Een werkgroep vanuit de raad heeft in 2019/2020 onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het huidige vergadermodel van de gemeenteraad te optimaliseren. Daarbij is ook gekeken hoe de rol van steunfractieleden kan worden vergroot. De raadswerkgroep deed daarbij de aanbeveling om het voor steunfractieleden mogelijk te maken de eed of verklaring en belofte af te leggen. Daarnaast is de suggestie gedaan om steunfractieleden een vergoeding te geven voor hun werkzaamheden ter ondersteuning van de fractie

Snijden in eigen vlees

Fractievoorzitter Eric van den Broek was vanaf het begin tegen het voorstel om vergoedingen te geven voor steunfractiewerk: ‘Daar zijn wij principieel op tegen, maar ook politiek. Principieel, omdat wij vinden dat er geen verschil moet worden gemaakt in vrijwilligerswerk. Wat is het uitvoeren van steunfractiewerk meer dan een terreinknecht bij de voetbalvereniging, de verkeersregelaar of het bestuurslid van een buurtvereniging? Maar ook politiek: we vragen iedereen om in eigen vlees te snijden en dan stellen politieke partijen voor om hun eigen regeling voor fractieondersteuning te verruimen. Dat vinden wij niet kunnen.’

Vervolgens stemden alle fracties in met de verordening, behalve de SP.

Reactie toevoegen

U bent hier