h

SP zeer ontstemd over beantwoording artikel 37-vragen

22 juni 2021

SP zeer ontstemd over beantwoording artikel 37-vragen

De SP-fractie heeft haar ongenoegen geuit over de ‘uiterst bedroevende wijze’ waarop het College van B&W vorige week de vragen van de SP over de sloopplannen van JOOST heeft beantwoord. In niet mis te verstane bewoordingen heeft fractievoorzitter Eric van den Broek per brief aandacht gevraagd voor de handelswijze van het College.

Vorige maand organiseerde de SP een huis-aan-huis enquête in de Hertogenstraat, de Jan van Brabantstraat en de Van Hornstraat, waarbij we bewoners hebben gevraagd naar hun mening over de sloopplannen van Woonstichting JOOST. In de beantwoording door bewoners werd de Gemeente regelmatig als belanghebbende in het proces genoemd, waardoor de SP-fractie verschillende legitieme vragen aan het College stelde. Met name vroeg de fractie naar de visie en mening van het College over de sloopplannen.

Rol & visie Gemeente?

Eric van den Broek daarover: "De plannen van JOOST roepen ook vragen op richting de Gemeente. Sluiten deze plannen wel aan op de woningbouwambitie van de Gemeente? Zouden Gemeente en JOOST niet meer samen op moeten trekken? Wat is de visie van de Gemeente op deze plannen, gelet op de eigen ambities? Allemaal vragen die leven bij politieke partijen, mensen in Boxtel en met name ook de bewoners van de betreffende straten."

Uiterst teleurstellende reactie
In een brief van 19 mei jl. stelde de SP een aantal vragen over de visie van het College op de inmiddels door JOOST gepresenteerde plannen. ‘En wat schetst onze verbazing?’, licht fractievoorzitter Van den Broek toe, ‘In alle gevallen reageert het College kort- en botweg: ‘we hebben nog geen officiële vergunningaanvraag ontvangen’, ‘er zijn nog geen concrete planen, dus we kunnen er geen uitspraken over doen’ en ‘de gemeente is aan zet zodra er definitieve plannen zijn’. Een uiterst reactieve, teleurstellende reactie.’ 

Soepel samenspel in de Gemeenteraad?
In het onlangs in de Gemeenteraad vastgestelde beleidsakkoord over deze bestuursperiode gaat het ook over de bestuurscultuur: ‘...voor een soepel samenspel in de gemeenteraad. Onze open houding en uitgestrekte hand richting alle raadsfracties gaat er voor zorgen dat we samen aan de slag gaan voor een beter Boxtel!...’. Eric van den Broek koppelt die uitspraak aan de handelswijze van het College: "Als de beantwoording van onze vragen een voorbeeld moet zijn van deze zelfbenoemde ‘open houding’, dan kan het beleidsakkoord wat ons betreft linea recta de prullenmand in, want die beantwoording is van een bedroevend, defensief niveau."

Raadsfracties zouden vaker hun oor te luister moeten leggen bij de burger. De SP neemt daartoe al jarenlang het voortouw, maar als het College op deze manier met dit soort initiatieven omgaat, dan zorgen zij er op die manier voor dat kloof tussen burger en bestuur alleen maar groter wordt.

Geen respect
Van den Broek: ‘Sterker nog, met deze beantwoording uit het College geen enkel respect voor de vragen en zorgen die leven bij de bewoners van de sloopwoningen. Ze nemen hiervoor op dit moment geen enkele verantwoordelijkheid en leggen heel de verantwoordelijkheid voor dit proces neer bij JOOST. Dat is niet redelijk en ook niet fair, ook niet naar de bewoners.’

Reactie toevoegen

U bent hier