h
4 juni 2019

Teleurstellende uitslag Europese verkiezingen

De verkiezing van het Europese Parlement is voor de SP uitgelopen op een grote teleurstelling. Landelijk ging de partij terug naar 4% van de stemmen en dat betekent dat de SP nul zetels behaalde en niet langer meer vertegenwoordigd zal zijn in het Europese Parlement. Ook in Boxtel werd fors verloren. 

Lees verder
3 juni 2019

Weer vragen van SP over Vion en Hydrobusiness

De gemeenteraadsfractie van de SP heeft aanvullende vragen gesteld over Vion en HydroBusiness. De fractie heeft overlegd met vijftien ondernemers die in de buurt zitten van Vion. Zij zeggen dat hun al langer geuite klachten door de gemeente niet serieus genomen worden. SP-raadslid Frans Sannen vindt dat deze klachten serieus meegenomen moeten worden bij het al dan niet verlenen van een uitbreidingsvergunning voor Vion.  

Lees verder
27 mei 2019

Vion gaat stankoverlast aanpakken

Vion gaat in opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders onderzoek doen naar de verdere bestrijding van geuroverlast door het bedrijf. Gekeken wordt onder andere naar de beste technieken om dat voor elkaar te krijgen. Ook gaat Vion kijken of er aanscherping nodig is van interne procedures. Vion heeft toegezegd dit onderzoek te gaan doen en de uitkomsten toe te passen. SP-wethouder Eric van den Broek en SP-raadslid Frans Sannen zijn tevreden over de toezeggingen van Vion.

Lees verder
16 mei 2019

Stem op 23 mei SP: Brussel niet de baas

Foto: SP
Op 23 mei vindt de verkiezing voor het Europees Parlement plaats. De SP is niet tegen Europa, maar wel voorstander van een socialer en rechtvaardiger Europa waarin de belangen van de mensen centraal staat en niet het grote geld en de multinationals. De SP wil dat we zelf kiezen hoe we samenwerken. Wij laten Brussel niet de baas zijn. Afdelingsvoorzitter Willem van Meurs: “Ga daarom op 23 mei SP stemmen, voor een sociaal Europa.”
Lees verder
29 april 2019

Tussenstand ledenwerving: 17 nieuwe leden

In vier weken tijd 17 nieuwe leden. Dat is het (voorlopige) resultaat van de jaarlijkse ledenwervingsactie in Boxtel. Ondanks de tegenvallende verkiezingsuitslag van een aantal weken geleden blijken we bijvoorbeeld in het oude gedeelte van Boxtel-Oost met 17 nieuwe leden nog steeds op veel sympathie te kunnen rekenen. Ledenwerver Willem van Meurs staat er elke keer versteld van hoeveel nieuwe leden hij kan inschrijven.

Lees verder
26 april 2019

Wethouder van den Broek opent nieuwe wereldwinkel

Foto: SP

SP-wethouder Eric van den Broek heeft onlangs samen met de voorzitter van de wereldwinkel, Frank Geurtz, de nieuwe Boxtelse fairtrade winkel Just Fair! In het pand van de bibliotheek geopend. De wethouder is in zijn nopjes met deze doorstart, met name ook voor de dertig vrijwilligers.

Lees verder
25 april 2019

SP wil vermindering stankoverlast Vion

De SP heeft een aantal vragen gesteld aan het college over de uitbreidingsvergunning die Vion aangevraagd heeft. Naar de mening van de SP-fractie moet het college forse voorwaarden stellen aan het toekennen van deze vergunning. Volgens raadslid Frans Sannen zou een van de voorwaarden moeten zijn dat Vion bovenwettelijke maatregelen moet nemen om de stankoverlast flink of in zijn geheel terug te dringen. 

Lees verder
24 april 2019

SP wil participatieloket in bibliotheek

De gemeenteraadsfractie van de SP wil dat het college van B&W onderzoekt of het haalbaar is om in de bibliotheek een participatieloket te realiseren voor werkzoekenden en mensen die willen participeren in de samenleving. In laagdrempelige periodieke bijeenkomsten wordt gekeken naar mogelijkheden voor werk of zinvolle daginvulling. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven spreekt van een belangrijk initiatief voor met name mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees verder
28 maart 2019

SP-wethouder Eric van den Broek: 'campagne 'Boxtel Buitenspelen' stimuleert kinderen tot meer bewegen

Met de campagne 'Boxtel Buitenspelen' wil het gemeentebestuur kinderen stimuleren om meer te bewegen in de buitenlucht. Wethouder van den Broek nodigt mensen uit om mee te denken over initiatieven die buiten spelen bevorderen.

Lees verder
25 maart 2019

Wethouders gaan in gesprek met burgers over herinrichting van de Markt

De wethouders Eric van den Broek (SP) en Herman van Wanrooy (INbox) nodigen Boxtelaren uit om met hen in gesprek te gaan over de herinrichting van de Markt. De meningen zijn verdeeld, er zijn positieve geluiden, maar ook kritische noten. Volgens de wethouders is het tijd voor een evaluatiemoment.

Lees verder

Pagina's