h
6 februari 2019

Lokaal gewortelde bedrijven willen zoveel mogelijk in Boxtel uitbreiden

In 2018 gaven ondernemers een stevig signaal af dat er een ruimtegebrek ontstaat op de Boxtelse bedrijventerreinen. Naar aanleiding daarvan is door onderzoeksbureau Stec in kaart gebracht welke ruimtevraag er de komende jaren wordt verwacht. SP-wethouder Eric van den Broek zegt dat dit onderzoek de gemeente helpt in de komende gesprekken met de regiogemeenten.

Lees verder
4 februari 2019

Gescheiden fietspaden zijn beste optie voor veiligheid Baanderherenweg

De SP-fractie staat op het standpunt dat de aanleg van twee gescheiden fietspaden op de Baanderherenweg de beste oplossing is voor het wegnemen van de verkeersonveiligheid voor fietsers. Fractievoorzitter Dave van de Ven vraagt aan het college om deze mogelijkheid te onderzoeken. 

Lees verder
31 januari 2019

SP verheugd met doorstart Wereldwinkel in bibliotheek

Foto: SP

Vanaf 1 maart maakt de wereldwinkel een doorstart op een andere locatie, namelijk in de bibliotheek aan de Burgakker. Dit is de uitkomst van een gezamenlijke inzet van de gemeente, wereldwinkel en bibliotheek. SP-wethouder Eric van den Broek ziet deze oplossing als een eerste stap naar een moderne ontmoetingsplek  in Boxtel. 

Lees verder
25 januari 2019

Kleine boerenbedrijven in de problemen door nieuwe mestwetgeving

Kleine boerenbedrijven dreigen door nieuwe mestwetgeving in de problemen te komen. Zij kunnen de vereiste grote investeringen niet opbrengen en zien geen of weinig toekomst meer voor hun bedrijf. Terwijl juist deze bedrijven vaak goed bezig zijn op het gebied van milieu en natuur. Het Boxtelse SP-raadslid Frans Sannen ging samen met SP-Gedeputeerde Johan van den Hout op bezoek bij boerderij Polsdonk in Oirschot na een noodkreet van boer René Vlemminx.

Lees verder
17 januari 2019

SP wil fatsoenlijk hekwerk park Moorwijk

Foto: SP

Tijdens de buurtenquête van de SP op Selissenwal, maar ook daarna, zijn wij door buurtbewoners en andere inwoners geattendeerd op de slechte staat van de afrastering van park Moorwijk langs de Parkweg. Op meerdere plekken is het hekwerk vernield of verdwenen en dit is al geruime tijd het geval. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven vraagt het college om aan de bel te trekken bij eigenaar en beheerder.

Lees verder
14 januari 2019

Busjes pakketdiensten rijden over fietspaden in Boxtel-Oost

Buurtbewoners hebben de SP erop attent gemaakt dat er regelmatig bestelbusjes en personenauto's over drukke fietspaden in Boxtel-Oost rijden. Fractievoorzitter Dave van de Ven vraagt aan het college van B&W om ook hier ter wille van de verkeersveiligheid een einde aan te maken.

Lees verder
9 januari 2019

SP-raadslid Rinze van der Veen legt tijdelijk raadswerk neer

In verband met ziekte moet Van der Veen de komende periode als raadslid verstek laten gaan. In december onderging Van der Veen een zware ingreep. Nu komt zijn herstelperiode in de volgende fase die een paar maanden zal gaan duren en waarin hij niet goed als raadslid zou kunnen functioneren. Hamid Omair is zijn vervanger.

Lees verder
4 januari 2019

SP wil busjes van pakketdiensten weren van stoep Baanderherenweg

De SP-fractie vraagt het college van B&W om maatregelen te nemen om er voor te zorgen dat busjes van pakketdiensten niet langer over de brede stoep kunnen rijden van de Baanderherenweg. Volgens fractievoorzitter Dave van de Ven moet er een einde komen aan deze verkeersonveilige situatie. 

Lees verder
31 december 2018

Gemeentelijke initiatieven leveren 22 nieuwe banen op

Op 10 december vond een bijzonder speeddate-evenement plaats in gemeenschapshuis De Rots. Op initiatief van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel kwamen werkzoekenden en uitzendbureaus bij elkaar om nieuwe banen te scheppen. In de afgelopen maanden leidde dit soort initiatieven tot 22 nieuwe banen in Boxtel. SP-wethouder Eric van den Broek is daar uitermate tevreden over:  'Een baan geeft je meer dan alleen brood op de plank.' 

Lees verder
28 december 2018

Wethouder brengt spontaan bezoekje aan Kerst-Inn bij De Rots

Foto: SP

SP-wethouder Eric van den Broek was tweede kerstdag spontaan met iets lekkers aanwezig bij de jaarlijkse Kerst-Inn bij De Rots. Al jaren organiseren vrijwilligers op Tweede Kerstdag een ontmoetingsactiviteit, waarin Boxtelaren op een laagdrempelige manier kerst kunnen vieren. Eric van den Broek: ‘Met dit bezoek spreek ik ook mijn waardering uit voor de vrijwilligers die dit al jaren mogelijk maken. Dat past precies in de gedachten van Kerst.’

Lees verder

Pagina's