h

Herinneringsplaquette Eric van den Broek geplaatst

11 april 2023

Herinneringsplaquette Eric van den Broek geplaatst

Foto: SP

Vanavond om 19.00 uur is de herrineringsplaquette van Eric van den Broek op het 'liegbenkske' geplaatst in aanwezigheid van familie, vrienden, burgemeester en wethouders en een aantal raadsleden. Op de plaquette staat de tekst "Ik geloof in het goede van de mens" een bekende uitspraak van Eric van den Broek en het kenmerkende duimpje omhoog.

In de raadsvergadering van 20 december 2022 had de volledige raad het college verzocht om zo'n herinnering mogelijk te maken. Daarbij werd specifiek gevraagd om een herinnering op het bankje bij de Zwaanse Brug omdat destijds Wethouder Eric van den Broek het mogelijk maakte dat er een nieuw 'liegbenkske' kwam, zie Nieuw 'liegbenkske' aan andere kant Zwaanse Brug.

SP-Fractievoorzitter Rinze van der Veen sprak voorafgaand aan de plaatsing, door twee van zijn beste vrienden, enkele woorden waarbij hij memoreerde aan het feit dat Eric van de Broek niet alleen beleidsmatige grote beslissingen maakte maar kleinere zaken zoals het realiseren van dit bankje belangrijk vond en zo liet zien dat hij altijd tussen de mensen stond.

Na de plaatsing werd er een minuut stilte gehouden om Eric van de Broek te eren.

 

Reactie toevoegen

U bent hier