h

Nieuw 'liegbenkske' aan andere kant Zwaanse Brug

12 november 2015

Nieuw 'liegbenkske' aan andere kant Zwaanse Brug

Het veelbesproken bankje, in de volksmond 'liegbenkske' genoemd, krijgt een nieuwe plaats aan de andere kant van de Zwaanse Brug, naast de plek waar op zaterdagochtend de groenteboer staat. De gebruikers kiezen zelf een model bankje, waarop een plaatje 'Je bent Boxtelaar als...' wordt geplaatst. SP-wethouder Eric van den Broek en de 'bankzitters' zijn tevreden over de gekozen oplossing. 

Goed overleg leidt tot oplossing

In september is het bankje plots verwijderd omdat het te veel ruimte in beslag nam en overlast gaf bij de waterpomp. Er kwam protest van met name oudere gebruikers van het bankje. Een vervolgafspraak met Eric van den Broek vond plaats op 9 september en onder het genot van chocoladebollen is excuses gemaakt vanuit de gemeente en afgesproken dat er gezamenlijk gezocht wordt naar een andere locatie.

Op 8 oktober is samen met betrokkenen een inventarisatie gemaakt van mogelijke nieuwe locaties. De beste locatie bleek de plek aan de rand van de Zwaanse Brug te zijn, schuin tegenover de oude plek, naast de groenteboer die daar zaterdagochtend met zijn stand staat. De groenteboer is positief over de gekozen locatie.

Wethouder van den Broek: "Goed overleg heeft tot deze oplossing geleid. Omdat enkele omwonenden overlast vrezen, gaat de gemeente samen met het wijkteam, waar onder andere de wijkcoördinator van de politie in zit, nadenken over een passende vorm van toezicht. Ik verwacht dat daarmee mogelijke overlast tot nul of tot een minimum kan worden teruggebracht." Binnenkort, als het bankje geplaatst is, wordt het in bijzijn van burgemeester Buijs en wethouder van den Broek in gebruik genomen.

Reactie toevoegen

U bent hier